Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14a) MAKROEKONOMIE - národní hospodářství = souhrn hospodářských činností na určitém státním území, kterých se účastní 3 ekonomické subjekty: stát, podniky, domácnosti Ukazatelé národního hospodářství = vyjadřují výsledek hospodářských procesů a umožňují mezinárodní srovnání ekonomik NezaměstnanostInflaceHDPHrubý národní produktPlatební bilance Nezaměstnanost = doprovodný jev tržní ekonomiky, kdy část produktivního obyvatelstva nemá práci +motivace lidí k maximálním výkonům -rostou výdaje státu na podpory nezaměstnanosti, růst kriminality, alkoholismu, ztráta kvalifikace, nezískávání praxe Druhy: Dobrovolná – lidé nechtějí být zaměstnániNedobrovolná – lidé hledají místo, ale ve své kvalifikaci ho nemůžou najítOtevřená– oficiálně uváděné statistikami¨Skrytá– v případě umělé zaměstnanosti vytvořené přebytkem míst Za nezaměstnaného je považován člověk: Starší 15 letNení zaměstnán nebo nevykonává samostatně výdělečnou činnostAktivně hledá práciJe připraven k nástupu do práce do 14 ti dnůOsoba evidována na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání Druhy nedobrovolné Frikční – krátkodobá, lidé hledají nová pracovní místa, protože mění zaměstnáníStrukturální– příčinou je změna struktury poptávky po určitých povoláníchSezónní – poptávka po určité práci souvisí s ročním obdobímCyklická - nemůžeme jí ovlivnit, musíme s ní počítat Nezaměstnanost vyjadřujeme tzv.ukazatelem míry nezaměstnanosti Počet nezaměstnaných / počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných * 100 = % Důsledky nezaměstnanosti =negativní pro stát i pro jedince Pro jedince: 1)ekonomické– ztráta pravidelného příjmu 2)sociální– změna postavení nezaměstnaného v rodině – omezení sociálního kontaktu – ztráta pracovních návyků a snížení kvalifikace 3)psychické a fyzické Pro společnost: 1)ekonomické – lidé pobírají podpory a neodvádějí daně z příjmů – klesá produkce 2)sociální– kriminalita, úpadek celé společnosti → Státní politiku zaměstnanosti provádí stát prostřednictvím Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí Politika zaměstnanosti: a)aktivní – stát lidem pomáhá při hledání, vytváří pracovní místa – poskytuje příležitosti pro zvyšování kvalifikace b)pasivní– zmírňuje důsledky vyplácením finančních dávek Nástroje politiky zaměstnanosti: Aktivní – rekvalifikace, veřejně prospěšné práce – finanční podpora, zřizování účelných pracovních míst Pasivní– podpora v nezaměstnanosti – podpora při rekvalifikaci Inflace-zvyšování cenové hladiny → zvýšení cen Cenová hladina= celková průměrná úroveň cen v ekonomice Pohyb CH – 1. Inflace– CH roste –2. Dezinflace – snížení tempa růstu CH oproti předcházejícímu období –3. Deflace – pokles CH Vývoj inflace se vyjadřuje v % a hovoříme o míře inflace Druhy inflace Mírná (plíživá) – nárůst cenové hladiny je v jednotkách % – spotřebitel důsledky nepociťuje Pádivá (cválající) – nárůst v desítkách % – klesá důvěra ve spořící produkty bank → znehodnocuje úspory Hyperinflace– nárůst cen ve stovkách či tisících % → zhroucení ekonomiky Ukazatel míry inflace Míra inflace =cenová hladina v období T – cenová hladina předcházejícího období (T-1) Cenová hladina T-1 Hospodářský cyklus - označuje pravidelné kolísání ekonomiky Fáze: dno → expanze → vrchol → pokles Hrubý domácí produkt Vyjadřuje konečnou produkci, celého hospod., vytvořenou na území státu za určité obdobíVyjadřuje se v penězích (Kč/$ pro srovnání s jinou zemí) a zjišťuje se nejčastěji za 1 rok Vytvořeno:1) evidované – uváděno ve statistikách 2) neevidované – stínová ekonomika –a) šedá – legální, zatajované b) černá – nelegální, zakázané →prostituce, drogy, pašování Hrubý národní produkt Objem národní produkce a služeb vyrobených výrobními činiteli ve vlastnictví občanů dané země nejen na území státu, ale i zahraničíHDP– představuje územní pohled „vyrobeno u nás“ i zahraničními podnikateliHNP – představuje nacionální pohled „vyrobeno našimi příslušníky národa“ Platební bilance Tvoří rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji zeměNapříklad z: turistiky, sportu, splacených a poskytnutých zahraničních úvěrů,…

Témata, do kterých materiál patří