Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Peníze a bankovní soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Peníze a bankovní soustava -peníze= prostředek směny Historický vývoj peněz: prostá směna zboží- barterové obchody = zboží za zboží (nevýhody: těžké najít obch. partnera)komoditní peníze = byly vyčleněny určité komodity, které plnily funkci peněz (víno, plátno, olivový olej, mušle, drahé kameny)kovové mince = kovové peníze začaly nahrazovat komodity, podstatně usnadnily obchodovánípapírové peníze – s vývojem společnosti vzniká tlak k nahrazení kovových peněz, které přestávají uspokojovat požadavky obchodu, novým druhem platidla. V 17. Století začínají prominentní bankovní domy vydávat bankovky. Bankovky mají papírovou formu.Bezhotovostní– platební karty (výhody:velikost, bezpečnost);debetní karta=karta, kterou běžně používáme ke svému účtu;kreditní=slouží k platbě penězi, které nemáme, může vzniknout dluh) Ochranné prvky bankovek Vodoznak – obrácený zrcadlový obraz portrétuochranný proužek – stříbrný proužek zapuštěn do jedné strany, je na něm napsaná nominální hodnotaochranná vlákna – nitkysoutisková značka – nápis ČRskrytý obrazecopticky proměnlivá barva – na vyšších bankovkách, př. 1000Kč- perleťová barva má nádech do zelenairidiscentní pruh- proužek, který se mění proti světlumikrotext – obrazce tvořené z nominální hodnoty bankovky Motivy držby peněz (důvody, proč lidé drží peníze) transakční(důchodový) – subjekt drží peníze, aby mohl uskutečnit směnu (běžné nákupy)opatrnostní– subjekt drží peníze pro překlenutí nepříznivého období (ztráta zaměstnání)spekulační – subjekt drží peníze pro investování na kapitálovém trhu nebo do realit, předpokladem je držba nadměrného množství těchto prostředků Funkce peněz: prostředek směny – prostřednictvím peněz je možno uskutečnit směnuzúčtovací jednotka – je možno vyjádřit hodnotu zboží (v ceně)uchovatel hodnoty – peníze můžeme odložit a směnu uskutečnit později, budou mít stále stejnou hodnotuplatidlomezinárodní platidlo – konvertibilita = směnitelnost; jsou určeny podmínky, kdy je možno měnu směnit -nabídka na peněžním trhu je dána množstvím peněz v ekonomice (ovlivňuje ČNB-různými nástroji, př. míra min. povinných rezerv, diskontní sazba) Bankovní soustava - je v zemi obecněna tvořena centrální bankou a dále souhrnem obchodních (komerčních) bank působících v dané zemi -bankovní soustava je determinována (ovlivněna) prostředím, ve kterém se nachází, ekonomickým systémem dané země (tržní, smíšená..) a zapojení země do mezinár. obchodu -bankovní soustava je: jednostupňová –předcházela dvoustupňovéexistence jedné jediné banky-monobanka, (př. centrálně plánovaná ekonomika,) nebo mnoho sobě si rovných komerčních bankneexistence centrální banky, pouze obchodní banky-ty provádí veškeré bank. činnostidvoustupňový systém – ve vyspělých ekonomikách; oddělena makroekonomic. funkce (centrální banka) od funkce makroekonom. (komerční banka)jeden stupeň tvořen centrální bankou, druhý komerční bankouhlavním cílem centrální banky je zabezpečení měnové stability Centrální banka -v ČR = ČNB -sídlo v Praze, vznik 1. 1. 1993 - nejvyšším orgánem je 7členná bankovní rada (guvernér, 2 viceguvernéři, 4 další členové) - jmenováni prezidentem na období 6 let Funkce centrální banky: emise peněz- historický nejstarší funkce; emise hotovostního oběživa (bankovky a mince)funkce „banka bank“– centrální banka vede účty ostatním bankám v dané zemi, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry a provádí zúčtování mezi nimifunkce „banka státu“ – vede účty, provádí operace pro vládu, centrální orgány, orgány místní správy; spravuje státní dluh; poskytuje a splácí úvěry státu vládě; emise dluhopisůvrcholný orgán monetární politiky – prostřednictvímnástroje měnové politiky ovlivňuje CB množství peněz v ekonomice, tzn. nabídku peněz -tímtonástrojem je: a)diskontní sazba-sazba, za kterou CB poskytuje úvěry ostatním (komerčním) bankám; při snížení sazby bude úvěr levnější-poptávka po úvěrech se zvýší-zvýšení množství peněz v nár. hospodářství (nabídková křivka se posune doprava) b)míra minimálních povinných rezerv-určité procento depozic (vkladů), které musí každá banka držet jako rezervu na tzv. účty platebního styku u CB c)operace na volném trhu-nákup a prodej cenných papírů (stát. dluhopisy) d)ostatní nástroje: - úvěrové stropy=maximální objem úvěru poskytovaný obch. bankami - maximální úrok z úvěrů; max. úrok z vkladů bankovní regulace a dohled -stanovení pravidel a kontrola dodržování ; smyslem je snižování rizikfunkce správce devizových rezerv –CB shromažduje devizové rezervy,operuje s nimi na devizovém trhu -valuty=peníze v hotovosti v pokladně, v cizí měně -devizy=peníze na účtě v cizí měně funkce reprezentanta-na zasedáních MFF, svět. banky, konference Obchodní banky -právní úprava: Ústava ČR; Zákon o České nár. bance; Zákon o bankách, některá ustanovení obch. zákoníku, Zákona směnečného a šekového -definice banky: ze Zákona o bankách = PO se sídlem na území ČR, založená jako akciová společnost (ZK-500 mil. Kč), která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a má k výkonu těchto činností bankovní licenci (kterou vydává ČNB) Členění bank: univerzální – plná bankovní licence, tzn. že poskytují všechny služby všem zákaznickým skupinámselektivní (specializované) a)teritoriální-působí na určitém území, mají plnou bankovní licenci b)zákaznicky specializované-plná bankovní licence, ale jsou zaměřeny na určitou skupinu zákazníků c)produktově specializované-omezená bankovní licence, pouze na určité druhy produktů, př. hypoteční banky, stavební spořitelny, pojišťovny Druhy bank: obchodní banky; spořitelny; stavební spořitelny; úvěrová družstva; hypoteční banky Funkce banky: depozitní-(depozitum = vklad) – pro banku znamená závazek; termínované(mohou být s výpovědní lhůtou nebo bez)/netermínované vkladyúvěrová – úvěr je pro banku pohledávka; u banky úvěry na straně aktiv (úvěr=návratná forma poskytnutých finančních prostředků za úrok ) (oproti úvěru je půjčka bezúročná) -př. hypoteční úvěr, spotřební úvěr, lombardní (zástava movitou věcí) zprostředkovatele plateb– bezhotovostní p

Témata, do kterých materiál patří