Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8.Fondy příspěvkových organizací ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Fondy příspěvkových organizací ÚSC Upraveno zákonem 250/2000Sb., a vyhláškou o FKSP Příspěvková organizace vytváří 4 fondy: rezervní odměn FKSP Investiční (státní PO – fond reprodukce investičního majetku) Rezervní fond Slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti PO k dosažení lepších výsledků. Tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření, tj. V – N = HV – příspěvky na neuskutečněné akce = zlepšený HV Zdrojem jsou i přijaté dary Použití :k dalšímu rozvoji činnost K časovému překlenutí mezi výnosy a náklady K úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně K úhradě ztráty za předchozí léta. Se souhlasem zřizovatele lze z něj posílit investiční fond. Investiční fond Zdroje :odpisy DM dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem Investiční dotace od zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Výnosy z prodeje DM, pokus je schválí zřizovatel Dary a příspěvky od jiných subjektů Převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem Použití :Investiční výdaje či příspěvky Úhrada investičních úvěrů a splátek K odvodu zřizovateli, pokud jej nařídí K posílení zdrojů na opravy a údržby nemovitého DM ve vlastnictví zřizovatele, který PO používá pro svou činnost. Ke krytí investičních potřeb se souhlasem zřizovatele. Fond odměn Je tvořen ze zlepšeného HV a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření, tj. V – N = HV – příspěvky na neuskutečněné akce = zlepšený HV Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy. FKSP Je tvořen přídělem do výše 2% z objemu vyplacených mezd. Je naplňován zálohově. Vyúčtování se provádí v rámci závěrky. Použití je pro kulturní, sociální a další potřeby a je určen zaměstnancům, žákům SOU, důchodcům, kteří odcházeli u organizace do 1. důchodu, rodinným příslušníkům zaměstnanců i jiným osobám. Další příjmy a použití FKSP určuje vyhláška MF ČR.

Témata, do kterých materiál patří