Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Inflace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO8 8. INFLACE Inflace =zmenšování kupní síly peněz. = Růst cen ale i Důchodů (mezd) Tempo růstu inflace (míru inflace) můžeme měřit: indexem spotřebitelských cen (CPI) měří změnu cen vybraných druhů výrobků a služeb, (průměrné domácnosti) indexem cen výrobců (PPI) měří změny cen na všech stupních výroby deflátorem HDP měří poměr nominálního a reálného produktu v daném roce HDP v běžných cenách ___________________ x 100 HDP ve stálých cenách (v cenách základního období) Druhy inflace: 1) plíživá inflace -vzestup cen o několik procent za rok do 10% ročně - ceny rostou pomalu, ekonomické subjekty důvěřují penězům 2) pádivá inflace -vzestup cen o desítky procent za rok do 100% ročně - lidé ztrácejí důvěru k penězům a ukládají peníze do trvalých aktiv nebo preferují jiné finanční aktiva 3) hyperinflace -vzestup cen o tisíce procent za rok peníze přestávají fungovat, je nutná měnová reforma Zjevná – ekonomická nerovnováha je spojena s růstem cenové hladiny Potlačená – státní orgány se jí snaží brzdit, ale nejsou schopny odstranit příčiny Skrytá – cenové indexy nevykazují skutečný růst cenové hladiny Vyrovnaná – růst cenové hladiny postihuje všechny stejně Anticipovaná – průběh inflace je rovnoměrný Očekávaná- inflace byla očekávána Důvody vzniku inflace Inflace poptávkového typu: Vzniká tehdy, když domácnosti a vláda chtějí spotřebovávat více, než je možné dlouhodobě vyrábět. Pak ceny rostou a inflace je vlastně prostředkem vedoucím k rovnováze.) Je způsobená důvody na straně agregátní poptávky - nadměrné úvěry! Inflace nabídkového typu: Tlak rostoucích nákladů zvedá ceny => další růst nákladů. Příčinou může být monopolní struktura ekonomiky. Je způsobená nadměrným růstem nákladových položek- růst mezd, cen, strategických surovin Inflační spirála – hospodářství je propojené. Příčiny inflace: příčiny nabídkové inflace:nedokonalá konkurence (firmy v monopolu a oligopolu mají vliv na tvorbu cenrůst mezd/platů – může se odrazit v růstu celkových nákladůobchodně-politická opatření – mohou způsobit zdražování dovozových surovinrůst cen surovin a energií příčiny poptávkové inflace:investiční výdaje (I) – nepřinesou dostatečný růst agregátní nabídkyrůst nominálních mezd/platů – je rychlejší než růst produktivitynízké úrokové sazby - umožňující růst spotřebních výdajů (C)a investic (I)snížení daní – umožňuje použít „ušetřené“ prostředky na spotřebu(C) nebo investic (I)růst vládních výdajů (G), který je vyšší než růst agregátní nabídky STAGFLACE: je kombinace vysokéinflace a stagnace ekonomiky. Dopady inflace – ovlivňuje chování domácností, firem i státních institucí DEFLACE: jeopakem inflace, kdy v oběhu je méně peněz, než odpovídá nabídce zboží a služeb, cenová hladina klesá. Mezi nepříznivé důsledky inflace patří: pokles kupní síly peněz, ztráta motivu ke spoření, posiluje se sklon ke spotřebě zmenšení konkurence na trhu, při rostoucí poptávce se prodává i nekvalitní zboží dlužníci inflací získávají – věřitelé ztrácejí – důsledky inflace se projevují i v sociální sféře –pokles důchodu taxflace – spojení inflace a vyššího zdanění útlum podnikatelské aktivity sociální dopady Státní rozpočet: Státní rozpočet je souhrn státních příjmů a státních výdajů. Státní příjmy Státní výdaje(slouží k financování potřeb společ.) daně státní správa poplatky obrana a bezpečnost cla zdravotnictví školství a kultura sociální dávky dotace a subvence Státní rozpočet plní tyto tři funkce: -alokační (alokace = rozmístění,poskytování veřejných statků a služeb) - distribuční (rozdělování důchodů a bohatství ve společnosti) - stabilizační (úkolem vlády je používat nástroje fiskální politiky kudržení vysoké úrovně a plynulého chodu ekonomické aktivity) Vyrovnaný SR = P = V Přebytkový SR = P > V SchodkovýSR = P < V

Témata, do kterých materiál patří