Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
33.Rezervní fond PO ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rezervní fond PO ÚSC Upraveno zákonem 250/2000Sb., Příspěvková organizace vytváří 4 fondy: rezervní odměn FKSP Investiční (státní PO – fond reprodukce investičního majetku) Rezervní fond Slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti PO k dosažení lepších výsledků. Tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření, tj. V – N = HV – příspěvky na neuskutečněné akce = zlepšený HV Zdrojem jsou i přijaté peněžní dary Použití:k dalšímu rozvoji činnost K časovému překlenutí mezi výnosy a náklady K úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně K úhradě ztráty za předchozí léta. Se souhlasem zřizovatele lze z něj posílit investiční fond.

Témata, do kterých materiál patří