Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
39.Rozpočtový výhled ÚSC a střednědobý výhled SR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

39.Rozpočtový výhled ÚSC a střednědobý výhled státního rozpočtu Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem ÚSC sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů Střednědobý výhled Zpracovává se zároveň s návrhem státního rozpočtu. Obsahuje očekávané P a V SR a SF na jednotlivá léta, na která je sestavován a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto P a V očekávají a plánují, nejméně v rozsahu: předpoklady vývoje základních ukazatelů NH, očekávaný růst nebo pokles HDP a spotřebitelských cen předpoklady a záměry vlády týkající se P a V a salda SR a SF, zejména zamýšlené změny zákonů a jiných právních předpisů částky střednědobých výdajových rámců a jejich členění podle kapitol a SF celkové P a V SR P a V jednotlivých kapitol SR P a V jednotlivých SF Výdajem na programy, u nichž výši účasti SR schválila vláda Výdaje na programy nebo projekty EU dle kapitol a SF Přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se stát zaručil Pokud střednědobý výhled očekává schodek SR, obsahuje i předpokládaný způsob jeho financování. Sestavuje se na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán SR. Vypracovává jej MF v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a SF. Předkládá jej vládě společně s návrhem SR. Termín pro předání podkladů, jejich rozsah a strukturu stanoví MF vyhláškou. Vláda projedná návrh střednědobého výhledu společně s návrhem SR. Schválený střednědobý návrh předkládá vláda samostatně na vědomí PS současně s návrhem zákona o státním rozpočtu.

Témata, do kterých materiál patří