Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. ŽIVNOSTI Definice živnosti Živnost je samostatná činnost, která je soustavná provozovaná vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnost se řídí živnostenským zákonem. Živnostník vykonává podnikatelskou činnost na základě živn. oprávnění vydané úřadem. Živnost může provozovat FO či PO splňujíc podmínky dané živn. úřadem. U FO dané podmínky musí splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U PO musí všeobec. podmínky splňovat odpovědný zástupce. Odpovědný zástupce- FO ustanovená podnikatelem, která zodpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli, musí splňovat všeobec. podmínky a zvláštní podmínky provozování činnosti, bydliště na území ČR, znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR Živnost není - provozování činnosti vyhrazeném zákonem státu - využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti - restaurování kulturních památek - provádění archeologických výzkumů - činnost FO lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotních pracovníků, přírodních léčitelů, veterinářů, advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců, tlumočníků, auditorů, daňových poradců, rozhodců při rozhodování majetkových sporů - činnost bank, činnost směnáren, penzijních fondů, komanditních burz, pojišťoven a zajišťoven - provozování loterií, dráhy a drážní dopravy, zprostředkování zaměstnání, STK Živnostenský rejstřík - informační systém veřejné správy, který provozují obecní a krajské ŽÚ - do ŽR se zapisují identifikační údaje o podnikateli, předmět podnikání, druh živnosti, provozovna, doba platnosti živnostenského oprávnění a další údaje - je to veřejný seznam, k dispozici například: www.rzp.cz Podmínky získání živnostenského oprávnění Všeobecné podmínky věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ve smyslu živ. zákona bezdlužnost vůči státu Zvláštní podmínky odborná způsobilost (vyučení, střední škola) = vzdělání praxe v oboru Druhy živnosti a) ohlašovací - živnostenský list -činnost mohu zahájit dnem ohlášení na příslušném živnostenském úřadu -na vydání povolení je právní nárok 1) řemeslné - jsou nutné všeobecné i zvláštní podmínky, příklady živností jsou uvedené v příloze č. 1 živn. zákona (zedník, řezník, truhlář, kadeřnictví, pekařství, zlatnictví…) 2) vázané - podmínkou je prokázání odborné způsobilosti, jsou uvedeny v příloze č. 2 živn. zákona (masérské služby, provádění staveb, vedení účetnictví, provozování autoškoly, služby soukromých detektivů.…) 3) volné - jsou vyžadovány pouze všeobecné podmínky, není potřeba žádná odborná způsobilost, seznam je uvedený v příloze 4 živn. zákona (ubytovací služby, maloobchod, velkoobchod, fotografické služby…) b) koncesovaná - koncese - podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci, rozhodnutí o udělení koncese -není právní nárok na získání povolení k činnosti - seznam konces. živností je v příloze č. 3 živn. zákona - pohřební služba, taxislužba, výroba a úprava lihu a lihovin, provozování cestovních kanceláří, výroba a prodej zbraní, provozování střelnic, směnárenská činnost… - co není živnost: činnost bank, pojišťoven, provozování letišť, loterie, zprostředkování zaměstnání Hlavní a vedlejší činnost Hlavní činnost Sociální pojištění osoby, které pouze podnikají (podnikání v zemědělství, provozování živnosti) OSVČ, pro kterou je samostatně výdělečná činnost hlavní činnost, musí odvádět pojistné na důchodové pojištění vždy (29,2%) povinně hradí zálohy na SP (minimální záloha je 1 943 Kč) OSVČ podává 1x ročně přehled v příjmech a výdajích, termín je do 30 dnů od podání DaP k DzP FO v tomto přehledu uvede příjmy a výdaje jako v daňovém přiznání po podání přehledu je nutné zaplatit případný nedoplatek pokud vznikne na SP přeplatek, tak ho může buď použít na zálohy v dalším roce, nebo požádá o vrácení Zdravotní pojištění musím platit měsíční zálohy

Témata, do kterých materiál patří