Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. ŽIVNOSTI

Definice živnosti

Živnost je samostatná činnost, která je soustavná provozovaná vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnost se řídí živnostenským zákonem.

Živnostník vykonává podnikatelskou činnost na základě živn. oprávnění vydané úřadem. Živnost může provozovat FO či PO splňujíc podmínky dané živn. úřadem.

U FO dané podmínky musí splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U PO musí všeobec. podmínky splňovat odpovědný zástupce.

Odpovědný zástupce- FO ustanovená podnikatelem, která zodpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli, musí splňovat všeobec. podmínky a zvláštní podmínky provozování činnosti, bydliště na území ČR, znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR

Živnost není

- provozování činnosti vyhrazeném zákonem státu

- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti

- restaurování kulturních památek

- provádění archeologických výzkumů

- činnost FO lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotních pracovníků, přírodních léčitelů, veterinářů, advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců, tlumočníků, auditorů, daňových poradců, rozhodců při rozhodování majetkových sporů

- činnost bank, činnost směnáren, penzijních fondů, komanditních burz, pojišťoven a zajišťoven

- provozování loterií, dráhy a drážní dopravy, zprostředkování zaměstnání, STK

Živnostenský rejstřík

- informační systém veřejné správy, který provozují obecní a krajské ŽÚ

- do ŽR se zapisují identifikační údaje o podnikateli, předmět podnikání, druh živnosti, provozovna, doba platnosti živnostenského oprávnění a další údaje

- je to veřejný seznam, k dispozici například: www.rzp.cz

Podmínky získání živnostenského oprávnění

Všeobecné podmínky

  • věk 18 let

  • způsobilost k právním úkonům

  • bezúhonnost ve smyslu živ. zákona

  • bezdlužnost vůči státu

Zvláštní podmínky

  • odborná způsobilost (vyučení, střední škola) = vzdělání

  • praxe v oboru

Druhy živnosti

a) ohlašovací

- živnostenský list

- činnost mohu zahájit dnem ohlášení na příslušném živnostenském úřadu

- na vydání povolení je právní nárok

1) řemeslné - jsou nutné všeobecné i zvláštní podmínky, příklady živností jsou uvedené v příloze č. 1 živn. zákona (zedník, řezník, truhlář, kadeřnictví, pekařství, zlatnictví…)

2) vázané - podmínkou je prokázání odborné způsobilosti, jsou uvedeny v příloze č. 2 živn. zákona (masérské služby, provádění staveb, vedení účetnictví, provozování autoškoly, služby soukromých detektivů.…)

3) volné - jsou vyžadovány pouze všeobecné podmínky, není potřeba žádná odborná způsobilost, seznam je uvedený v příloze 4 živn. zákona (ubytovací služby, maloobchod, velkoobchod, fotografické služby…)

Témata, do kterých materiál patří