Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Náklady a příjmy firmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Náklady a příjmy firmy Nabídka na trhu výrobků a služeb(teorie firmy) - analýza nabídky na trhu výrobků a služeb - představují ji firmy; firma i spotřebitel porovnává oběť (náklady) s užitkem(zisk); rozhodují se, jaký produkt vyrábět, jaké výrobní faktory k tomu použít Náklady firmy = vznikají z důvodu nakupování výrobních faktorů Náklady = peněžní výdaje spojené s výrobou a realizací tržní produkce(sklady, rozvoz); nejsou tak důležité, získávají svůj ekonomický význam tehdy, pokud je porovnáme s příjmy - dělíme je na: a)Fixní(FC) = takové, které se z rozsahem výroby nemění (elektřina, nájem) b)Variabilní(VC) = jsou proměnlivé(mzdy) TOTAL COSTS TC celkové náklady Průměrné náklady – AC(average cost) = ----- Q množství Mezní náklady(MC) = dodatečné náklady vyvolané zvětšením produkce o jednotku MCN = TCN – TCN-1 - náklady v krátkém období př.dva roky nemá takový efekt (FC +VC) - náklady v dlouhém období větší efekt (změní se jen na VC) Celkový příjem TR(total revenue) TR Průměrný příjem AR = ----- Q Mezní příjem = přírůstek celkového příjmu dosažený realizací dodatečné jednotky produkce Zisk–profit = TR – TC Dvojí pojetí zisku: a) ÚČETNÍ v něm vycházíme z účetních knih = EXPLICITNÍ NÁKLADY = položky, které podnikatel skutečně vynaloží (benzín) b) ČISTÝ EKONOMICKÝ ZISK vychází z poznání, že podnikatel může ve skutečnosti vynakládat náklady vyšší, než jsou účetně vedené = IMPLICITNÍ NÁKLADY  Př. půjčí si od manželka a proto nemusí platit úrok Příklady : - doplňte neznámý údaj X, za předpokladu dělitelnosti všech jednotek produkce Q FC VC TC MC AVC 0 20 1 20 10 30 30 2 20 18 38 8 3 20 24 44 6 4 20 36 56 12 X VC X = 9 ---- = AVC Q Q FC VC TC MC AFC AVC AC 0 20 1 20 2 20 40 60 10 20 3 20 4 20 X FC X = 5 ---- = AFC Q Minimalizace nákladů - v pozadí rozhodování o tom, kolik toho budeme vyrábět, stojí rozhodnutí, jaké množství nabídnout za jakou cenu atd. Faktory ovlivňující nabídku: (proč firmy vůbec vyrábí) a)cena výrobku (poměřujeme TC s cenou výrobku) b)výrobní náklady (jestli jsou náklady nižší než cena výrobce má ZISK; výše nákladů závisí na cenách VSTUPÚ (materiál atd.) a TECHNOLOGII) C)ceny substitutů (ceny konkurence) d)politika státu Shrnutí 1. Ekonomický zisk je rozdíl mezi účetním ziskem a příjmem z alternativního užití zdrojů 2. Obecným pravidlem maximalizace zisku je rovnost mezních příjmů a mezních nákladů 3. Základním rysem dokonalé konkurence je možnost tržních subjektů ovlivňovat tržní cenu. Dokonale konkurenční firma je "price – takerem" a její rozhodování spočívá ve volbě outputu, jehož prodejem realizuje maximální zisk 4. V každém období firma maximalizující zisk vyrábí output, při němž se rovnají mezní příjmy mezním nákladům (MR = MC). Protože cena se v podmínkách dokonalé konkurence rovná mezním příjmům, v době optima platí současně P =MC. Pokud je cena nižší než průměrné variabilní náklady, firma maximalizuje ztrátu ukončením výroby. 5. Křivka nabídky firmy je tvořena rostoucí částí křivky mezních nákladů, jejíž spodní hranicí je minimum průměrných variabilních nákladů. 6. Za předpokladu konstantních cen inputů je křivka nabídky odvětví v krátkém období horizontálním součtem nabídkových křivek (tj. křivek mezních nákladů) jednotlivých firem 7. V podmínkách dokonalé konkurence je dosahováno výrobní i alokační efektivnosti.

Témata, do kterých materiál patří