Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14-Trh a závazky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ekonomika
14: Trh a závazky Od počátku 1990 jsme se vrátili k soukromému podnikání (Právnické osoby, Fyzické osoby) Občanský zákoník upravuje podnikání. Živnostenské podnikání upravuje Živnostenský zákon. Ostatní upravují speciální zákony. Hospodářské souteže- více podniků, které se zabývají stejnou činností a vzájemně si konkurují Trh: Konkrétní-obchod (kamenný, internetový) Abstraktní - např. Pracovní trh, Finanční trh (peněžní, de vizový, kapitálový, trh s danými kovy) Na trhu se podílí subjekty ekonomiky: Podnikatelé (výroba a prodej konečnému spotřebiteli), domácnosti ( nabízejí pracovní sílu), veřejné korporace (katastrální úřad) Tržní mechanismus:Vyšší nabídka než poptávka- je třeba zvýšit poptávku (snížení ceny, snížení výroby) Nabídka vyšší než poptávka (zvýšit výrobu, zvýšit dovoz)Rovnovážný stav- nabídka=poptávce (prodá se všechno co se nabídne) Graf: Závazky:Vznikají na základě smlouvy (kupní, o dílo)Kupní smlouva:Smyslem této smlouvy je nabytí vlastnictví. Upravuje Občanský zákoník. Předmětem kupní smlouvy jsou věci movité a nemovité. Náležitosti: Formální náležitosti (prodávající, kupující, čas)druh produktu, cena Nabytí vlastnictví: předání věci, uzavřením smlouvy, po zaplacení, zápisem do veřejného seznamu (nemovitosti, motorová vozidla) Kupní smlouva:1. Běžná (smlouva není předmětem pro podnikatele, není odpovědnost za vady) 2. Uzavřená v obchodě (prodávající je podnikatel, odpovědnost za vady, zákonná záruka 2 roky) Vady: odstranitelné a neodstranitelné bránící a nebránící užívání věci. Na základě těchto podmínek se lze domluvit na podmínkách (odstoupení od smlouvy, snížení ceny, výměna, oprava) Smlouva o dílo:Předmětem smlouvy je zhotovení věci a součinnost mezi zhotovitelem a objednavatelem (produkt má určité požadavky, které si zákazník přeje) Není zákonná záruka, ale mohou se na ni dohodnout.Náležitosti:Cena (přesná, předběžná)Formální náležitostiDruh práce, produktu Zajištění závazku: Upravuje Občanský zákoník Povinnost prodávajícího je věc předatPovinnost kupujícího je věc zaplatit a převzítNástroje k zajištění závazku:Smluvní pokuta(univerzální zajišťovací závazek),zástavní právo (Hypoteční úvěry) (role zajišťovací, uhrazovací),ručení (do vztahu věřitel, dlužník vstupuje ručitel- povinnen zaplatit za dlužníka), srážky ze mzdy(nelze srazit celou mzdu, v případě, že dluh je vůči zaměstnavateli nelze zaměstnance k úhradě nutit a pokud je to dluh vůči jiné osobě musí s tím zaměstnavatel souhlasit),uznání dluhu ( v průběhu existence dluhu dlužník dluh co do výše a důvodů uzná a tím dojde k prodloužení promlčecí doby), finanční záruka (pokud by nezaplatil, dluh zaplatí banka)

Témata, do kterých materiál patří