Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing Nauka, jak prodat správný výrobek za správnou cenu, na správném místě, ve správný čas4P: product, price, promotion, place (výrobek, cena, propagace, místo)Podmínka: 1) aby měl podnikatel zisk 2) aby byl zákazník spokojený Segmentace: rozdělení zákazníků do určitých skupin (věk, pohlaví, místo) Marketingový informační systém = shromáždění informací → analýza → vyhodnocení Tvoří: pracovníci, metody, technikaKaždý podnik si vytváří svůj marketingový informační systém na základě informací:Primární: marketingový výzkumSekundární:již existující → a)interní – v podniku, levné, dostupné b)externí – vně podniku, statistické ročenky, odborné časopisy Fáze: 1)Definice problému 2)Plán výzkumu 3)Sběr informací 4) Analyzování Techniky:1)kvantitativní – a)pozorování – zaznamenává skutečné chování –zúčastněné = osobně v ději (zkoumání) –nezúčastněné = kamera – Klad: výsledek je ihned; Zápor: nevíme proč b)experiment – navození nové situace a zjištění reakcí sledované osoby –přirozené prostředí –laboratoř – testy výsledků c)průzkum –osobní pohovor – zjišťování složitějších problémů, použití techniky, ztráta anonymity, ovlivněno osobou tazatele – vzhled, neutrální, obratný, upravený –telefonický – rychlejší a levnější způsob, ztráta anonymity –dotazník – skládá se ze série otázek, cílem = získat názory a fakta Dotazník: →zásady: jednoznačnost, srozumitelnost, stručnost, validnost, logická posloupnost →klady: levné →zápory: nemůžeme sledovat neverbální komunikace, zisk respondentů →struktura: 1)Úvod – oslovení, žádost o vyplnění, představení se, přínos, náplň a smysl 2)Otázky – zajímavé → stěžejní → všeobecné 3)Poděkování →druhy otázek: a)uzavřené – 1) ano x ne 2) ano – nevím - ne 3) škálové (odhodnoťte 1-5, *, graf, spokojenost) 4) výběrové 5) výčtové (výběr z více možností) b)otevřené – 1) volné – odpověď různá 2) dokončení věty 3) dokončení příběhu 4) dokončení obrázku c)všeobecné – muž x žena, věk, vzdělání,… 2)kvalitativní – shromažďuje informace o chování, motivech a příčinách – odpovídá na otázky:Proč a jak Hloubkový rozhovor – smyslem = nalézt hluboko uložené příčiny našich názorů, které si dozařovaná osoba neuvědomuje Rozhovor – otevřená volná diskuze, zaznamenáván – důraz kladen na reakce – úspěch pouze v případě uvolněného vztahu – tazatel = autor otázek posluchač, vysoce kvalifikovaná osoba, komunikativní → finančně náročný Skupinový rozhovor – řízený rozhovor, zaznamenáván, finančně náročné – sledování procesu společenského působení na individuální rozhodování → každý účastník je vystaven názorům ostatních – dotazování – vybírání reprezentativně s ohledem na cíl zkoumání – odbourání psychických zábran – rozdílné názory vyvolávají ostřejší reakce – moderátor musí být objektivní a znalý problému – příjemné prostředí, vysoká vypovídající schopnost Brainstorming – řeší zadaný problém – snaží se získat co nejvíce originálních myšlenek – respondenti společně hledají ideální řešení zadaného problému – pravidla: nehodnotit, nesmát se, pozitivní atmosféra, zapisovat Projektivní techniky – respondent není schopen odpovědět jinak → dokončení

Témata, do kterých materiál patří