Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

zálohy jsou splatné do 8 kalendářního dne následujícího měsíce, v tento den nejpozději musí být záloha na účtu zdravotní pojišťovny minimální záloha pro rok 2015 je 1797 Kč do 30 dnů od podání daňového přiznání musí OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích, vyčíslit skutečnou povinnost ke zdravotní pojišťovně, porovnat ji se zaplacenými zálohami a vyčíslit přeplatek či nedoplatek nedoplatek musí být uhrazen do 8 kalendářních dnů od podání přehledu na vrácení přeplatku má zdravotní pojišťovna 30 kalendářních dnů, přeplatek lze také použít jako zálohu a budoucí období nebo na úhradu penále či jiných sankcí Vedlejší činnost Sociální pojištění zaměstnanec s příjmem ze zaměstnání ve výši alespoň minimální mzdy, osoba na rodičovské dovolené nebo starobní důchodci a k tomu podniká jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice= rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015= 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu: zálohy OSVČ platit nemusí do 30 dnů od podání DaP k DzP FO podat přehled o platbě pojištění OSVČ a rozhodne se, zda chce SP zaplatit nebo ne když SP zaplatí, tak to ovlivní budoucí důchod, žádná min. záloha zde není když SP nezaplatí, tak to na výši budoucího důchodu nemá vliv Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem : v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech ano (minimální výše zálohy je 778 Kč měsíčně) do 30 dnů od podání DaP k DzP FO podá přehled o platbě pojištění OSVČ a zaplatí nedoplatek (pokud vznikl) Zdravotní pojištění jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice = rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015 = 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu: zálohy OSVČ platit nemusí do 8 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů podám přehled a zaplatím nedoplatek, výše zdravotního pojištění závisí na skutečných příjmech a výdajích, minimální záloha neexistuje Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem: v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech jsou zálohy povinné, výše závisí na skutečných příjmech a výdajích Povinnosti spojené s podnikáním Živnostenský úřad funguje jako centrální registrační místo, prostřednictvím CRM je možné podat tyto registrace k evidenci: 1) ve vztahu k živn. úřadu - ohlášení živnosti, žádost o koncesi 2) ve vztahu k fin. úřadu - přihláška k daň. registraci pro FO, přihlášení k registraci silniční dani 3) ve vztahu k české správě soc. zabezpečení - oznámení o zahájení samostatně výdělečné činnosti, přihláška k důchodovému pojištění 4) ve vztahu ke zdrav. poj. - oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti 5) ve vztahu k úřadu práce - hlášení o volném místě, hlásit hromadné propouštění úřadu práce Povinnosti podnikatelů dané živnostenským zákonem - musí dokladovat nabytí prodávaného zboží nebo materiálu, který používá k poskytování služby - musí zajistit, aby v prodejně, kde se prodává zboží nebo poskytují služby byl člověk mluvící česky - musí na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží - v případě, že by obchod zkrachoval, musí být za to někdo zodpovědný (v případě reklamace musí ten člověk, který zkrachoval, tak to musí vyřešit- záruč.doba min.2 roky) - živn. zákon může napsat do živn. rejstríku nějaké poznámky (např. nějaký problém s živnostníkem), něco se dává do veřejné schránky, něco do neveřejné - za nedodržení živn. zákona může dát živn. ůřad živnostníkovi pokutu od 100 Kč do 1 mil. Kč Povinnosti OSVČ při prodeji - prodávající je povinen- prodávat výrobky ve správné hmotnosti nebo množství a umožnit spotřebiteli si to překontrolovat - prodávat výrobky nebo služby v předepsané kvalitě či jakosti - prodat výrobky nebo služby za ceny sjednané - při platbě v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejblíže platné nominální hodnotě peněz - plně určenou cenu je zakázáno měnit jakýmkoliv způsobem - zakázána diskriminace spotřebitele (jednotná cena pro všechny) - prodávající je povinen informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku, o použití výrobku a údržbě výrobku, když údržbu, použití nerespektuje co se může stát s tím výrobkem - pokud je to možné, tak prodávající předvede, uká

Témata, do kterých materiál patří