Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

b) koncesovaná

- koncese

- podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci, rozhodnutí o udělení koncese

- není právní nárok na získání povolení k činnosti

- seznam konces. živností je v příloze č. 3 živn. zákona

- pohřební služba, taxislužba, výroba a úprava lihu a lihovin, provozování cestovních kanceláří, výroba a prodej zbraní, provozování střelnic, směnárenská činnost…

- co není živnost: činnost bank, pojišťoven, provozování letišť, loterie, zprostředkování zaměstnání

Hlavní a vedlejší činnost

Hlavní činnost

Sociální pojištění

 • osoby, které pouze podnikají (podnikání v zemědělství, provozování živnosti)

 • OSVČ, pro kterou je samostatně výdělečná činnost hlavní činnost, musí odvádět pojistné na důchodové pojištění vždy (29,2%)

 • povinně hradí zálohy na SP (minimální záloha je 1 943 Kč)

 • OSVČ podává 1x ročně přehled v příjmech a výdajích, termín je do 30 dnů od podání DaP k DzP FO

 • v tomto přehledu uvede příjmy a výdaje jako v daňovém přiznání

 • po podání přehledu je nutné zaplatit případný nedoplatek

 • pokud vznikne na SP přeplatek, tak ho může buď použít na zálohy v dalším roce, nebo požádá o vrácení

Zdravotní pojištění

 • musím platit měsíční zálohy

 • zálohy jsou splatné do 8 kalendářního dne následujícího měsíce, v tento den nejpozději musí být záloha na účtu zdravotní pojišťovny

 • minimální záloha pro rok 2015 je 1797 Kč

 • do 30 dnů od podání daňového přiznání musí OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích, vyčíslit skutečnou povinnost ke zdravotní pojišťovně, porovnat ji se zaplacenými zálohami a vyčíslit přeplatek či nedoplatek

 • nedoplatek musí být uhrazen do 8 kalendářních dnů od podání přehledu

 • na vrácení přeplatku má zdravotní pojišťovna 30 kalendářních dnů, přeplatek lze také použít jako zálohu a budoucí období nebo na úhradu penále či jiných sankcí

Vedlejší činnost

Sociální pojištění

 • zaměstnanec s příjmem ze zaměstnání ve výši alespoň minimální mzdy, osoba na rodičovské dovolené nebo starobní důchodci a k tomu podniká

 • jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice= rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015= 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí

Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu:

 • zálohy OSVČ platit nemusí

 • do 30 dnů od podání DaP k DzP FO podat přehled o platbě pojištění OSVČ a rozhodne se, zda chce SP zaplatit nebo ne

 • když SP zaplatí, tak to ovlivní budoucí důchod, žádná min. záloha zde není

 • když SP nezaplatí, tak to na výši budoucího důchodu nemá vliv

Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem :

 • v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech ano (minimální výše zálohy je 778 Kč měsíčně)

 • do 30 dnů od podání DaP k DzP FO podá přehled o platbě pojištění OSVČ a zaplatí nedoplatek (pokud vznikl)

Témata, do kterých materiál patří