Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11.Podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. Podnikání -3 ek. subjekty-ty mohou provádět podnikatelskou činnost, tzn. mohou podnikat jako FO nebo PO -fyzická osoba –jednotlivě podnikající osoba (OSVČ) -právnická osoba-skupina osob propojené do určité právní formy (s.r.o., k.s., a.s., v.o.s., družstvo, s.p.) = soustavná, samostatná činnost podnikatele, prováděna vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosahování zisku -podnik= souhrn osobních (prac. síla), hmotných (budovy, materiál) a nehmotných (licence, patenty, know-how) složek podnikání Právní úprava podnikání: Živnostenský zákon-upravuje podnikání FO – v platnosti od roku 1991Obchodní zákoník-upravuje podnikání PO – v platnosti od roku 1991 Členění podniků: podle činnosti: výrobní; obchodní; poskytující službypodle vlastníka: státní (stát); soukromý; družstevní; kombinovaná forma- př. stát z 51%,ze49% soukromýpodle způsobu financování: ziskové; neziskovépodle velikosti: malé (do 100 zaměstnanců); střední (100-500 zam.), velké (nad 500 zam.) Obchodní rejstřík= jmenný seznam obchodních společností; veden u obchodního soudu; skládá se z veřejné (může nahlížet každý) a neveřejné (pro účely trestní, právní) části -zapisuje se do něj: obchodní jméno, identifikační číslo, předmět podnikání, právní forma podnikání -zapisují se do něj: obchodní společnosti, družstva a jiné POzahraniční osoby (FO i PO)FO s trvalým pobytem v ČR, které se dobrovolně chtějí nechat zapsat do ORFO povinně, pokud obrat za poslední dvě účetní období přesáhl 120 000 000 Kč Jak podnikat: -potřeba živnostenského oprávnění, poté zapsání do ŽR nebo OR -podmínky k získání živnostenského oprávnění: všeobecné-plnoletost, být právně způsobilý, čistý trestní rejstřík, nemít nedoplatky ke stát. orgánům (daně)zvláštní- a) odborná způsobilost (vzdělání, praxe) b) jiná způsobilost (spolehlivost) Jednotný registrační formulář -vyzvednutí a odevzdání na jakémkoliv živnostenském úřadě nebo elektronicky -prostřednictvím JRF je možné: ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmů, registrovat se na soc. a zdr. pojištění, registrace k DP, registrace k silniční dani, dani z nemovitosti, registrace na nemocenské pojištění (dobrovolné) Co není živnost: -nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale jiné, podle zvláštních předpisů činnosti autorůnezávislá povolání (spisovatel, hudebník, herec…)činnosti a podnikání dle zvláštních předpisů- státní zkouška (advokát, soudní znalec, exekutor, tlumočník)činnosti lékařů Druhy živností: ohlašovací (volná, řemeslná, vázaná)koncesované volná živnost – stačí splnit všeobecné podmínky; vzniká dnem ohlášení nevyžaduje se prokázání vzdělání ani praxe (fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, reklamní činnost, chov zvířat a jejich výcvik) řemeslná živnost - splnění všeobecných podmínek + vyžaduje se příslušné vzdělání doložené výučním listem, mat. vysvědčením, diplomem; nevyžaduje se doložení praxe, pokud není vzdělání, může být nahrazeno 6letou praxí v oboru (řeznictví a uzenářství, hodinářství, kovářství, kadeřnictví) vázaná živnost – vyžaduje se příslušné vzdělání doložené výučním listem, mat. vysvědčením, diplomem ; splnění všeobecných podmínek + doložení praxe (oční optika, provozování autoškoly, solárií) koncesované živnosti – splnění všeobecných podmínek; podnikatel, který chce tuto živnost provozovat, musí požádat o udělení koncese; živnostenský úřad dříve vydával koncesní listinu, dnes výpis ze živnostenského rejstříku ( služby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, provádění veřejných dražeb)

Témata, do kterých materiál patří