Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Vnější hospodářská politika - zahraniční obchod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO14 14.Vnější hospodářskázahraniční obchod ČR není uzavřenou zemí, dnes a denně vstupují četné firmy do obchodních vztahů se svými zahraničními partnery, dodavateli i odběrateli. Dnes a denně proudí do ČR zboží ze všech koutů světa letadla, vlaky, auta, lodě. Členění zahraničního obchodu export(vývoz)import(dovoz)reexport(vývozdovozu) Každá tato forma může být dělena na: přímou a nepřímou: Přímý export = tuzemský výrobce a zahraniční odběratel jsou v přímém obchod. Spoj.Nepřímý export = mezi výrobce a odběratele vstupuje vývozce, který zboží v tuzemsku kupuje a sám je prodává v zahraničíPřímý a Nepřímý import = stejný způsob jen zahraniční dodavatel a tuzemský dovozceReexport = podle toho, zda zboží vstoupí do země exportéra, rozlišujeme reexport přímý a nepřímý Rizika zahraničního obchodu: Hospodářská(nevhodný sortiment, špatnákvalita)Dopravní(poškození běhemdopravy)Nepřevzetí zboží(odběratel odmítne zboží převzít azaplatit)Neplacení (odběratelnechce zaplatit, nemůže, platí se zpožděním)Politická(embargo, obchodní válka, blokádaúzemí)Přírodní a Náhodná(zemětřesení, sopky,nehody) Exportní operace: Příprava= navázání obchodního vztahu, provádění marketingu, dohadování o ceně,Uzavření smlouvy = dohodnutípodmínek – zboží, množství, cena, platební podmínky, termínRealizace kupní smlouvy – dodání a placení zboží Příprava exportní operace: zajištění vlastní připravenosti k vývozu = školení pracovníků, výběr organizační strukturynavázáníobchodních vztahů se zahraničním partnerem = získání znalostí o novém teritoriu, získání informací o odběratelíchprovádění vývozního marketingu zboží (kvalita, balení, servis), cena(přizpůsobeny místním podmínkám), propagace (vycházet z mentality lidí žijících v dané oblasti) a prodej (vlastní prodejny nebo pověřit prodejem vývozníorganizaci) Uzavření a realizace kupní smlouvy: zjišťování informací o zákazníkovi = výši jeho kapitálu, jeho platební schopnost a morálku, jeho možný přístup k úvěrům, obchodní pověstnabídka zboží = druh a kvalita zboží, dodací lhůtydohodnutí podmínek obchodu = ceny, dodací podmínky = stanovení místa, kdo a kam bude hradit dopravné, pojištění, cloplatební podmínky = ovlivněny druhem zboží, situací na trhu, vzájemnými vztahy partnerů Vlastní uzavření smlouvy: standardní písemná formulace smlouvyobjednávka kupujícího prodávajícímupřijetí objednávky Pro snazší provádění zahraničních operací existuje dohoda o tzv. jednotném výkladu dodacích obchodních podmínek zvaných Incoterms. INCOTERMS Podmínky jsou závazné pro oba obchodní partnery, pokud se na nich dohodnou.Tyto podmínky jsou stanoveny ve formě značek =stanovují místo přechodu rizik a nákladů na jiného obchodního partnera např.: v loděnici na celnici nebo při předání Importní operace: importní marketing – zjištění, které zboží je výhodné dovéztnalezení obchodního partnera – veletrhy, výstavy, inzerceuzavření kupní smlouvy – povolení, proclení, doprava, zabalení zboží, faktura, předánífinancování dovozu – dovozce, leasing, úvěrplnění kupní smlouvy, financování dovozu Kooperace institucí zahraničního obchodu: ministerstvo zahraničních věcí (spolu s ambasádami a jejich obchodními odděleními)česká obchodní a průmyslová komora = která poskytuje služby v oblasti zahraničního obchodu v těchto směrech: poradenskou službou(právní,ekonomickou) ediční(dovoz zahraničních publikací, tisk vlastníchpublikací) certifikační(vystavuje osvědčení o původu zboží pro tuzemskévývozce)rozhodčí soud = řeší hospodářské spory mezi tuzemskými organizacemi ve vztahu k zahraničí CLO a celní politika Celní politika státu je nedílnou součástí celkové hospodářské politikyCLO = Povinná dávka, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes hranice. V zemích EU se clo neplatí, jenvůči zemím třetího světa. K výběru cla sloužícelní kontrola. CLO – plní ochranářskou funkci: poplatek za propuštění zboží přes státní hraniciclo vedeke zdražení zbožíclo se využívá k pokrytí nákladů správy státuclovybírají celní úřady spolu s DPH a spotřební daní (pokud je na dané zboží tato daň uvalena)jevyměřováno z celní hodnoty zboží, Význam cla: fiskální(daňový) – příjem do státního rozpočtuobchodně politický – clo slouží jako nástroj hospodářské politiky státucenotvorný– clo tvoří důležitou cenu zboží = clo se započítává do prodejní ceny Druhy cla: podle pohybu zboží: dovozní=klasické, pro nás nejběžnější vývozní = u nás není nyní používáno, protože export potřebujeme podporovat. průvozní= clo za průvoz zboží státem, nepoužívá se podle způsobu výpočtu celní sazby: clo specifické = pevná částkou za fyzickou jednotku (litr, kilogram) clo hodnotové = stanovení procentní sazby z celní hodnoty zboží, sazbu určuje celní sazebník pro každý druh zboží podle obchodně politického hlediska: clo autonomní = určované rozhodnutí určitého státu clo smluvní =smlouva s jiným státem, v ČRje nejrozšířenější podle účelu: clo referenční(vyrovnávací) = poskytuje zvýhodnění celní sazby některým zemím za účelem vyrovnání subvence (Ochrana tuzemských výrobců před levnými konkurenty ze zahraničí) clo preferenční – cla se zvýhodněnými sazbami poskytovaná jen některým zemím(např. ČR –EU)clo odvetné = zatěžování dovozu zboží z určité země, nařizuje vláda po přechodnou dobu z důvodu hospodářské odvety na zboží dovážené ze státu, který diskriminuje ČR v hospodářských vztazíchclo kompenzační = uvalují se na dovozové zboží, aby se jeho cena vyrovnala s domácím zbožímclo antidumpingové – pokud někdo dodává zboží pod výrobní cenou, pak je na zboží uvaleno antidumpingové clo, které cenu tohoto zboží zvýší natolik, že je zpravidla neprodejné Celní politika: součást hospodářské politiky státustát cla uvaluje a vybírápři rozvinutém mezinárodním obchodu výrazně vzroste objem zboží, které přechází přes hranicekaždý stát tomuto pohybu zboží napomáhá = podporuje zahraniční obchod Celní kontrola: podléhá jí všechnozboží, a to při dovozu, vývozu i průvozumůže probíhat jakocelní prohlídka zbožícelníprohlídka dokladů apísemností Celní prohlídcenepodléhá: zboží dovážení a vyváženépředst

Témata, do kterých materiál patří