Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22.-Účetní-doklady-a-jejich-zpracování-v-účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68.12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní doklady a jejich zpracování v účetnictví

 • Jednou z nejdůležitějších účetních zásad je zásada průkaznosti.

 • Účetnictví je průkazné, jestliže je každý účetní zápis doložen odpovídajícím účetním dokladem.

Právní úprava účetní dokumentace a její význam:

 • Zákon o účetnictví vymezuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamů

 • Účetní záznamem se rozumí data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a Hospodářském Výsledku

 • Účetní záznam zahrnuje veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí, počínaje účetním dokladem a konče výroční zprávou

 • Jednotlivé účetní záznamy musí na sebe navazovat

 • Nedodržení těchto zásad vede k neprůkazným účetním záznamům

 • Mezi účetní písemnosti patří zejména:

 • Účetní doklady

 • Účetní knihy

 • Účetní závěrky a výroční zprávy

 • Vnitropodnikové směrnice

 • Jiné účetní písemnosti (výpis z obchodního rejstříku)

Doklady:

 • Na základě zásady průkaznosti musí být každý účetní případ doložen účetním dokladem

 • Jedná se o průkazný záznam, který zachycuje a ověřuje hospodářské či účetní operaci

 • Tento doklad musí splňovat určité požadavky a to:

 • Úplnost

 • Včasnost

 • Pečlivost

 • Přehlednost

 • Může mít podobu:

 1. Písemnou – účetní záznam provedený například: rukopisem, psacím strojem, …

 2. Technickou – účetní záznam provedený například elektronickým způsobem, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný

 • Zde se zaznamenávají:

 1. Hospodářské operace – které působí změny v majetkových složkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech účetní jednotky

 2. Účetní operace – které vyplývají z techniky účetních zápisů, například: účetní převody při uzavírání účtů (při účetní uzávěrce)

 • Dělení účetních dokladů:

 1. Podle druhů

 • FAV – faktura vydaná

vyúčtování odběrateli

 • lze doložit přílohy (výdejky, dodací list..)

 • FAP – faktura přijatá

vyúčtování od dodavatele

 • Na základě tohoto dokladu vzniká účetní jednotce povinnost zaplatit dodavateli za provedené práce a služby

 • PPD – příjmový pokladní doklad

 • Používají se u plateb za hotové

 • Vypisujeme 2x, originál předáváme zákazníkovi a kopii si ponecháváme

 • VPD – výdajový pokladní doklad

obsahuje podobné položky jako PPD (příjem hotovosti), na jehož základě se účtují výdaje v hotovosti

 • VBÚ – výpis z bankovního účtu

informují účetní jednotku o stavu a pohybu peněz na bankovním účtu

 • VÚD – vnitřní účetní doklad (interní doklad)

slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, tj. např.

 • Příjemky – příjem zásob mat, zboží na sklad

 • Výdejky – výdej zásob mat ze skladu do výroby, výdej zboží ze skladu

 • Výplatní listina – pro zaúčtování mezd za

Témata, do kterých materiál patří