Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22.-Účetní-doklady-a-jejich-zpracování-v-účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní doklady a jejich zpracování v účetnictví Jednou z nejdůležitějších účetních zásad je zásadaprůkaznosti.Účetnictví je průkazné, jestliže je každý účetní zápis doložen odpovídajícím účetním dokladem. Právní úprava účetní dokumentace a její význam: Zákon o účetnictví vymezuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamůÚčetní záznamem se rozumí data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a Hospodářském VýsledkuÚčetní záznam zahrnuje veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí, počínaje účetním dokladem a konče výroční zprávouJednotlivé účetní záznamy musí na sebe navazovatNedodržení těchto zásad vede k neprůkazným účetním záznamůmMezi účetní písemnosti patří zejména:Účetní dokladyÚčetní knihyÚčetní závěrky a výroční zprávyVnitropodnikové směrniceJiné účetní písemnosti (výpis z obchodního rejstříku) Doklady: Na základě zásady průkaznosti musí být každýúčetní případ doloženúčetním doklademJedná se o průkazný záznam, který zachycuje a ověřujehospodářské čiúčetníoperaciTento doklad musí splňovat určité požadavky a to:ÚplnostVčasnostPečlivostPřehlednostMůže mít podobu:Písemnou – účetní záznam provedený například: rukopisem, psacím strojem, …Technickou – účetní záznam provedený například elektronickým způsobem, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelnýZde se zaznamenávají:Hospodářské operace – které působí změny v majetkových složkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech účetní jednotkyÚčetní operace – které vyplývají z techniky účetních zápisů, například: účetní převody při uzavírání účtů (při účetní uzávěrce)Dělení účetních dokladů:Podle druhůFAV – faktura vydaná vyúčtování odběrateli lze doložit přílohy (výdejky, dodací list..)FAP – faktura přijatá vyúčtování od dodavatele Na základě tohoto dokladu vzniká účetní jednotce povinnost zaplatit dodavateli za provedené práce a službyPPD– příjmový pokladní dokladPoužívají se u plateb za hotovéVypisujeme 2x, originál předáváme zákazníkovi a kopii si ponechávámeVPD – výdajový pokladní doklad obsahuje podobné položky jako PPD (příjem hotovosti), na jehož základě se účtují výdaje v hotovosti VBÚ – výpis z bankovního účtu informují účetní jednotku o stavu a pohybu peněz na bankovním účtu VÚD – vnitřní účetní doklad (interní doklad) slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, tj. např. Příjemky – příjem zásob mat, zboží na skladVýdejky – výdej zásob mat ze skladu do výroby, výdej zboží ze skladuVýplatní listina – pro zaúčtování mezd zaPodle počtu dokumentovaných účetních případůJednotlivé – dokumentují 1 hospodářskou operaciSběrné – které shrnují více účetních dokumentů, zachycujících stejnorodé hospodářské operace do nového dokladu, aby mohly být zaúčtovány 1 položkoumax. účetní dokumenty za poslední měsícPodle místa vznikuVnější(externí)– mají vztah k podnikuzachycují vztah v účetních jednotkách vůči vnějšímu okolí (obchodní partneři, finanční úřad, banky…)Vnitřní(interní) – mají vztah k účetním případům, které se uskutečnily uvnitř podniku Účetní doklady musí splňovat určité náležitosti: ÚplnostVčasnostPřehlednostPečlivost při vyhotovování Druhy účetních dokladů: Podle obsahuVnitřní – zaznamenávají pohyb majetkových složek uvnitř podniku, popřípadě ověřují účetní případy vyplívající z jeho vnitřní činnosti (nejčastěji výdejka, příjemka)Vnější – zachycují vztah UJ k vnějšímu okolí (obchodní partneři, finanční úřad, banka…)Podle místa vyhotovení – to jsou ty, které podnik vyhotovil a zasílá vnějším uživatelůmPřijaté – někdy se označují jako došlé, tyto směřují z vnějšího okolí do účetní jednotky (VBÚ…)Podle početních případůJednotlivé – zachycují jeden účetní případSběrné – více účetních případů za týden apod. Obsah účetních dokladů: Zákon o účetnictví stanovuje požadavky na obsah účetních dokladů, které potom označujeme jako Náležitosti účetních dokladů – UD: Označení, název účetního dokladu (pokud nevyplývá alespoň částečně z jeho obsahu)Popis obsahu účetního případuPopřípadě účastníciPeněžní částka nebo údaj o množství a ceně za měrnou jednotkuOkamžik vyhotovení UDOkamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vyhotovení UDPodpisový záznam osoby odpovědné za účetní případPodpisový záznam osoby odpovědné za provedení účetního případu, není-li shodné s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtováníZákon o DPH ukládá dalšínáležitosti, které doklad musí mít z daňového hlediskaNázev sídla / obchodní jménoDIČ = daňové identifikační číslo, které uskutečňuje zdanitelné plnění (jak odběratele, tak dodavatele)Evidenční číslo dokladuRozsah a předmět zdanitelného plněníDatum vystavení dokladuDatum uskutečnění zdanitelného poměruCena bez daně celkemSazbu daně, popřípadě osvobození od daněVýši daně celkem Vyhotovení účetních dokladů: Doklady si podnikatelé vyhovují buďto sami, popř. pověřený zaměstnanec, nebo si najímají účetní firmu, která doklady vyhotovuje za něÚčetní doklady se vyhotovují prostředky, které zaručují trvalost záznamů, např. propisovacím perem, psacím strojem, dnes nejčastější varianta na počítačiDoklady, které nemají předepsaný obsah, popř. nejsou správně vyplněny, nemohou být považovány za průkaznéOpravy nesmějí vézt k porušení úplnosti, správnosti, průkaznostiPo provedení opravy musí být zřejmé, čeho se oprava týká a kdo ji udělalExistuje několik možností:Přeškrtneme původní zápis tenkou čarou, aby byla zajištěna čitelnost původního zápisu –> napíše se správný údaj a k tomu vždy musí být vyznačeno datum + podpis osoby, která opravu provedla. Tento způsob opravy se používá zpravidla před zaúčtování dokladu.Vyhotoví se nový účetní doklad a původní se zruší. Toto se používá u peněžního dokladu.Vyhotovívýdajový účetní doklad, přičemž musí být zřejmé, který účetní doklad byl původně opravovánZjistí-li se chyba po odeslání účetní doklad, musí se vyhotovit nový účetní doklad, kde se uvede správný údaj a musí být zřejmé, čeho se původní údaj týkal Oběh účetních dokladů a

Témata, do kterých materiál patří