Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásobování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zásobování Zásoby užíváme kratší dobu než 1 rok Členění Věcná forma (zásoby) Materiál Základní suroviny (tvoří podstatu výrobku – dřevo, plech) Pomocné materiály (netvoří jeho podstatu – barvy, laky) Obaly (plechovky, krabice) Pohonné hmoty (benzin, nafta) Kancelářské potřeby (šanony, propisky) Čistící prostředky Drobné nářadí Nedokončená výroba (zatím neprodejné) Polotovary (dá se už prodávat) Hotový výrobekPeněžní forma (peníze) Hotovost Na účtu Ceniny (známky, stravenky) Krátk. cenné papíry (šeky, směnky) Pohledávky Koloběh oběžného majetku Peníze Hotový výrobekMateriál Polotovar Rychlost oběhu zásob Doba obratu 365 / počet obrátek Udává dnyPočet obrátek Celková spotřeba / průměrná zásoba Udává kolikrát Zvyšují se Zvyšováním objemu výroby Snižováním průměrné zásoby při zachování celkové spotřeby na rok Zásady racionálního zásobování Koupit jen to, co je potřebaKoupit je tolik, kolik je potřebaZvažovat náklady související s pořízením Optimální zásoby = bilance, kde se porovnávají zdroje zásob a potřeba zásob Metody výpočtu spotřeby Podle technické dokumentace Když se dá spočítat materiál na 1 ks Přesná, ale pracná Textilní průmyslPodle výtěžnosti Méně přesná Vychází se z průměrné výtěžnostiIndexní metoda Nejméně přesná, nejméně pracná Vychází se ze spotřeby z minulého roku Řízení zásob Skupina A Základní materiál Málo početné druhově, ale stojí hodně peněž Dřevo, plech, železo Běžná zásoba = kolísá od max. do min. a říká kolik máme běžně materiálu, který vydáváme do výroby Pojistná zásoba = kvůli zpoždění dodavatele, můžeme z ní čerpat Technická zásoba = dřevo musí vyschnout, nesmíme z ní čerpatSkupina B Snadno a rychle se objednávají Finančně nenáročné Barvy, lakySkupina C Toaletní, kancelářské a hygienické potřeby Výpočet normativů Časová norma zásob Jak dlouho vydrží průměrná zásoba Vyjde ve dnech ČN = dodávkový cyklus + pojistná z. + technická z. 2 Normovaná zásoba Kolik na 1 dodávku máme zásob V litrech, metrech, tunách NZ = ČN * (celk. spotřeba / 360) Normovaná zásoba v penězích Udává se v korunách FN = NZ * cena za 1 ks Evidence a doklady Dodací list Vystavuje dodavatel Pro kontrolu, co za zboží posílá Musí jít společně d dodávkou, aby odběratel mohl ihned provést přejímku a kontrolu zbožíFaktura Daňový doklad Vystavuje dodavatel Slouží k Zanesení do účetnictví Vzniku a úhradě závazku Zúčtování DPHPříjemka Vystavená ze skladu odběratelem ještě spolu se skladní kartou a výdejkou Multidruhový doklad (na 1 příjemku se dá přijmout víc druhů) Slouží jednorázověSkladní karta Vystavená ve skladu K evidenci pohybu zásob určitého druhu Jednodruhový doklad Používá se dlouhodobě Slouží k trvale aktuálnímu přehledu zásobVýdejka Slouží k výdeji ze skladu do výroby Multidruhový a jednorázový dokladKniha došlých faktur Evidence sloužící v účtárně K přehledu o vzniklých závazcích a o datu a způsobu uhrazování Praktická pro běžnou práci i pro inventury Příkaz k úhradě Při platbě z účtuVýdajový pokladní doklad Při platbě v hotovosti Oceňování zásob Pořizovací cena (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady) Ve vlastních nákladech (zásoby, které jsme sami vyrobili)

Témata, do kterých materiál patří