Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Národní hospodářství

Národním hospodářstvím rozumíme veškerou hospodářskou činnost na určitém státním území, která je prováděna podnikatelskými subjekty a občany.

Členění NH:

1) podle sektoru

- primární sektor

- prvovýroba, těžba surovin, zemědělství, lesnictví, ...

- sekundární sektor

- zpracovatelský průmysl, stavebnictví, potravinářský průmysl

- terciální sektor

- služby, doprava, bankovnictví

- kvartální sektor

- věda, výzkum, informační technologie

2) podle postavení ekonomických subjektů

- monopol

- je jedna z forem nedokonalé konkurence, při které na straně nabídky

existuje pouze 1 prodávající

- monopson

- je stav, kdy na straně poptávky existuje pouze 1 kupující, popřípadě malé skupiny

- oligopol

- trh na straně nabídky je ovládán malým množstvím velkých podniků

- monopolní konkurence

- na straně nabídky je velmi mnoho malých firem, ve svém nejbližším okolí se může každá firma chovat jako monopol

3) podle OKEČ

- oborová klasifikace ekonomických činností

- každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění

- je to členění pro potřeby statistiky

4) podle ziskovosti

- ziskový sektor

- činnosti za účelem dosažení zisku

- obchodní korporace, živnostenské podnikání

- neziskový sektor

- cílem není dosažení zisku

- nadace, charita, rozpočtové a příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti

- příspěvkové org. - část svých výdajů pokrývají z veřejného rozpočtu a část

výdajů musí financovat vlastní činností a příjmy této činnosti

  • rozpočtové org. - nemají vlastní příjmy (popřípadě nahodilé), tyto příjmy přecházejí do státního nebo jiného veřejného rozpočtu (armáda, policie)

5) podle legálnosti aktivit

- bílá ekonomika

- legální aktivity prováděné v souladu se všemi platnými předpisy

- šedá ekonomika

- souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a proto jsou těžce postižitelné

- podplácení, práce na černo

- černá ekonomika

- souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země, popřípadě zákony mezinárodní

- padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce, organizovaný zločin

Subjekty národního hospodářství

1) domácnosti

- nabízejí výrobní faktory (práci)

- poptávají zboží a služby

- platí daně a poplatky

- mohou být příjemci transferových plateb (sociální a nemocenské dávky, důchody, ...)

2) firmy

- nabízejí volná pracovní místa, zboží a služby

- poptávají výrobní faktory

- platí daně a poplatky

- mohou být příjemci transferových plateb (dotace)

3) stát

- měl by zajistit kvalitní legislativu (jednoznačný výklad, minimum přílepků bez

neustálých novelizací), rychlou a účinnou vymahatelnost práva

- je garantem hospodářské politiky, aktivity ovlivňující národní hospodářství

Témata, do kterých materiál patří