Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Míra inflace se vyjadřuje v procentech a počítá se pomocí indexů.

- Míra inflace v ČR za 9/2015 je 0,4 % .

Druhy inflace:

1) podle tempa

 • mírná, pádivá, hyperinflace

2) podle projevu

 • otevřená, potlačená, skrytá

3) podle příčin

 • poptávková, nabídková

Nezaměstnanost

- míra nezaměstnanosti je další z makroekonomických ukazatelů, které slouží k hodnocení

vývoje NH

- nezaměstnanost je stav, kdy část práceschopného obyvatelstva nemá pracovní uplatnění

- Míra nezaměstnanosti v ČR v prosinci 2015 6,2 % = asi 453 100 obyvatel.

Dělení nezaměstnanosti:

1) podle délky trvání

 1. krátkodobá nezaměstnanost – do 1 roku

 2. dlouhodobá nezaměstnanost – nad 1 rok, je to horší typ nezaměstnanosti, protože lidé ztrácí kvalifikaci, ztrácejí také pracovní návyky a může vést ke kriminalitě

2) podle příčin

 1. dobrovolná nezaměstnanost – lidé nepracují, protože pracovat nechtějí nebo nemusí

 2. nedobrovolná nezaměstnanost – lidé stojí o práci, ale práce není.

- dělí se na: frikční, sezónní, strukturální

Frikční- spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce (lidé mění svá zaměstnání z důvodu hledání lepšího uplatnění)

Sezónní- jedná se o nezaměstnanost, která vzniká v důsledku sezónních změn v nabídce zaměstnání nebo nabídce práce, např. česač chmele nebo lyžařský instruktor

Strukturální- u některých pracovních míst je v důsledku strukturálních změn v ekonomice regionu krátkodobě nebo dlouhodobě vyšší nabídka než poptávka, což vyžaduje rekvalifikaci pracovníků (např. uzavření dolů)

Míra nezaměstnanosti:

 • vyjadřuje se v procentech

 • do práceschopných nepatří: děti, žáci, studenti, důchodci (starobní a plně invalidní)

 • Míra nezaměstnanosti v ČR v prosinci 2015 6,2 % = asi 453 100 obyvatel.

Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti (podpora)

-podmínky nároku:

 1. zaevidování na úřadu práce

 2. ÚP do 7 kalendářních dnů mně nezprostředkuje vhodné zaměstnání

 3. Uchazeč o zaměstnání nepobírá starobní ani plný invalidní důchod

 4. Uchazeč o zaměstnání v posledních 3 letech alespoň 12 měsíců pracoval a platil SP

 5. Pracovní poměr nebyl ukončen bez vážného důvodu a nebyl také ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně

HDP

 • je jeden z makroekonomických ukazatelů, kterým hodnotíme úroveň národního hospodářství

 • HDP = hodnota statků a služeb, které byly v ekonomice za určité období vyprodukovány bez ohledu na to, kdo je vyprodukoval

 • některé země používají ukazatele HNP = hodnota statků a služeb, které byly vyprodukovány příslušníky určitého národu, bez ohledu na to, kde byly vyprodukovány

 • HDP zohledňuje územní princip

 • HNP zohledňuje princip národní

 • HDP se dá zjistit pomocí 2 metod:

- metoda příjmová - sčítáme mzdy, transferové platby, úroky, zisky firem

- metoda výdajová – hodnota zboží a služeb, které byly zakoupeny

Témata, do kterých materiál patří