Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2015 + 4,2 % (1Q/15) 2014 + 2,0 % 2013 + 1,2 % 2012 - 1,2 % Platební bilance makroekonomický ukazatel, kterým hodnotíme vztahy se zahraničím (rozdíl mezi vývozem a dovozem)má několik částí: - platby za zboží a služby (obchodní bilance) - platby za neobchodní služby (doprava a turistika) - jednostranné převody (dary a různé humanitární pomoci) - poskytování a příjímání úvěrů do a ze zahraničí - převody zisků platební bilance může být aktivní, vyrovnaná nebo pasivní 1)aktivní platební bilance - máme pohledávky vůči zahraničí - vývoz je větší než dovoz 2)vyrovnaná platební bilance - hodnota vývozu je stejná jako hodnota dovozu 3)pasivní platební bilance - máme závazky vůči zahraničí - hodnota dovozu je větší než hodnota vývozu Dovoz: Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu, potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky, pevná paliva, ropa, ropné produkty a plyn, železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot, surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny, chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad. Vývoz: Česká republika vyváží suroviny, zemědělské produkty, potravinářské produkty, výrobky a služby o které je v zahraničí velký zájem tj. ze surovin: dřevo (hlavně do sousedních zemí např. Německo a Rakousko), uhlí, železné rudy. Ze zemědělských produktů je častý vývoz: hovězí a vepřové maso, dále mléko, vejce, sýry, největším procentem se na vývozu podílí pivovarnictví, jelikož se jedná o tradiční český produkt, velmi oblíbený po celém světě, jenž charakterizuje naší zemi. Mezi tradiční výrobky často vyvážené do okolních zemí se již po několik desetiletí podílí porcelán a sklo. Tato odvětví pospolu s pivovarnictvím přinesly prestiž České republice. Dalším vyváženým výrobkem se v posledních letech staly produkty automobilky Škoda.

Témata, do kterých materiál patří