Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vznik a vývoj ekonomického myšlení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Vznik a vývoj ekonomického myšlení 1) STARÉ ŘECKO - počátky můžeme najít už u HOMÉRA HOMÉR - tvrdil, že zdrojem bohatství je VÁLKA ( daň od porobeného obyvatelstva + zčásti obchod ) X HASIODES- tvrdil, že zdrojem bohatství je práce - odsuzuje nedělače a povaleče SOLÓN- někde mezi Homérem a Hasiodem - neměl tak vyhraněné názory - zdroj bohatství – směna zboží a peněžní hospodářství - zastánce vládnoucích vrstev XENOFON - přelom 5 a 4 století př.n.l. - bohatství viděl v zemědělské výrobě - spis OIKONOMICOS = ekonomie ( zavedl tento pojem ) PLATÓN - bohatství viděl v penězích - koncepce ideálního státu :1) vládci, filozofové 2) válečníci 3) stav svobodných ARISTOTELES- poprvé zavedl termín EKONOMIKA = hospodářství 2) STARÝ ŘÍM CICERO- podpora velkoobchodu - zastánce zájmů vládnoucí třídy CATO - žádný odklon od starověkého Řecka v ekonomickém myšlení 3) PŘECHODNÉ OBDOBÍ STAROVĚK – feudalismus BRATŘI GRACHOV - hájili zájmy lidu Sv. AUGUSTINUS- zastánce zemědělství - všechno vztahoval k církvi 4) RANÝ FEUDALISMUS - neměl velké myslitele, co se ekonomických otázek týče Dokumenty : - PRAVDA SALICKÁ - nejvýraznější dokument - zaměřená na zemědělství - zastává zájmy lidu - odráží proces feudalizace - KAPITOLÁRIUM O VILLÁCH – zákon o STATCÍCH – konec 8. století 5) ROZVINUTÝ FEUDALISMUS 10 – 16 století TOMÁŠ AKVINSKÝ- 13 století - stoupenec Aristotela - dílo : UČENÍ O SPRAVEDLIVÉ CENĚ - zastánce vládnoucí třídy a soukromého vlastnictví X Ekonomickénázory lidových mas z měst a venkova :požadovali ekonomickou rovnost, zrušení nevolnictví, daní, … 6) MERKANTILISMUS 16 století. - kladl důraz na nové pojetí bohatství množství peněz v zemi Způsoby zvyšování peněz v zemi- zahraniční obchod - těžba drahých kovů - kolonie v území drahých kovů dvě období :1) RANÝ – soustava PENĚŽNÍ BILANCE 2) ROZVINUTÝ – soustava OBCHODNÍ BILANCE ad1) zabraňovalo se jakémukoliv odvozu peněz ze země ( drahého kovu ); zahraniční kupci museli vydělané peníze opět utratit v té zemi; bránění vývozu surovin a nezpracovaných výrobků; přívrženci vyšších cen bránili :- pomocí cla – dovozu - vývozních prémií – vývozu ad2) opírá se o myšlenku, že příliv peněz do země můžeme zabezpečit také tím, že peníze vyvezené do zahraničí povedou k většímu přílivu peněz zpět do země představitel : COLBERT(Francouz) COLBERTILISMUS THOMAS MUN - ředitel Východoindické společnosti - zpracovává otázky o nutnosti zahraničního obchodu - přívrženec nízkých cen 7) KLASICKÁ ŠKOLA - je liberální; podle jejich stoupenců by stát neměl zasahovat do tržního hospodářství a když, tak minimálně (hospodářský liberalismus); velkou pozornost věnovali mezinárodní dělbě práce, protože každá země se zaměřuje na tu výrobu, která je pro ni nejmenším zatížením VÝZNAM- podporuje exportní politiku, důraz na obchod - ekonomické otázky si vynutily vznik EKONOMIE – jako vědy - docházelo k rozporům mezi hospodářskou a ekonomickou politikou - ekonomie se vydělila jako věda, začala se prosazovat větší liberálnost ( představitelé nové školy ) Představitelé: - Adam SMITH – v hospodářství působí NEVIDITELNÁ RUKA TRHU – (svobodné tržní hospodářství – vyrábí a nabízejí se jenom takové výrobky a služby, které jsou chtěny) - David RICARDO - John Mill - Thomas Malthus - John SAYSAYÚV ZÁKON TRHU – každá nabídka si najde poptávku - zdrojem bohatství – pracovní síla a produktivita práce „FREE TRADE“ = volný obchod prosazování liberalismu - koncem 19 století začíná upadat klasická škola z důvodu nepropracování mikroekonomické stránky; na klasickou školu navazuje NEOKLASICIZMUS 1870 – vznik neoklasicizmu Politická ekonomie se mění na ECONOMICS ( ekonomie ) Neoklasická škola- největší význam je v tom, že propracovali mikro – Ekonomii - RAKOUSKÁ škola – Menger- stěžejní teorií je vypracování teorie mezního užitku MU - LAUSANNSKÁ MATEMATICKÁ škola – Pareto, Walras - ANGLO-AMERICKÁ – Marshall 1929- začátek velké hospodářské krize - KEYNESIÁNSTVÍ – J.M.Keynes (napsal: Obecná teorie zaměstnanosti úroků a peněz) KEYNESIÁNSTVÍ- říkalo, aby stát zasahoval do ekonomiky - hospodářská politika státu – nástroj stabilizace - až do poloviny 70 let nástup konzervativních směrů KONZERVATIVNÍ SMĚRY MONETARISMUS ( Milton Friedman )- důraz na měnovou politiku státu - zdůrazněná aktivní role peněz, pro stabilitu země je důležitá nabídka peněz a důraz na nízkou inflaci MONETARISMUS II ( škola RACIONÁLNÍHO očekávání ) – ještě více konzervativní než Moneterismus EKONOMIE STRANY NABÍDKY ( REGANOMIKA )- založena na daních snížení daň. zatížení nejvyšších příjmových skupin + rozsáhlé škrty ve státním rozpočtu (zejména v soc. oblasti) - koncem 70 let revoluce proti daním představitelem je LAFFER TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY- zabývá se použitím ekonomických metod ( ekonomická Analýza politiky ) Příklady: Zákon rostoucí nabídky: Zákon klesající poptávky: Jak se následující skutečnosti na trhu novin projeví: 1) zvýšení ceny papíru klesne poptávané množství novin díky růstu ceny novin 2) začátek olympijských her vzroste poptávka (změna preferencí ve prospěch novin) 3) Zvláštní daň na noviny daň vede ke zvýšení ceny novin = pokles poptávky novin Určete a graficky vyjádřete co se stane s nabídkou a nabízeným množstvím na americkém trhu aut v následujících případech : a) zavedení robotů šetřící náklady v automobilkách posun nabídky doprava = růst nabídky b) pokles ceny aut pokles nabízeného množství c) zvýšený mezd v automobilkách posun nabídky doleva = pokles nabídky Poptávka Cena za tucet Poptávka množství za měsíc Nabízené množství za měsíc Kč: 10,00 12,50 15,00 17,50 1,00 mil. 0.7 0,90 mil. 0,6 0,80 mil. 0,5 0,70 mil. 0,4 0,70 mil. 0,75 mil. 0,80 mil. 0,85 mil. Nakreslete křivku poptávky, nabídky a rovnovážného bodu. 1) nabídka lístků na mezistátní zápas 2) nabídka limonád v centru města

Témata, do kterých materiál patří