Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- financuje veřejné statky

- měl by řešit externality v ekonomice

- vytváří pracovní místa

Národohospodářský koloběh

Vývoj NH se dá ovlivnit pomocí hospodářské politiky

Hospodářská politika se skládá z několika dílčích politik, které mohou ovlivni NH:

1) Důchodová a cenová politika

- týká se ovlivňování cen a příjmů.

- ovlivňování příjmů - v ČR jsou příjmy regulovány pouze zdola. Je stanovena minimální mzda (9 900,-), je stanoveno životní (3410,-) a existenční minimum (2200,-). Shora příjmy regulovány nejsou.

- regulace cen - některé ceny v ČR jsou regulovány a to tak, že buď jsou stanoveny maximální ceny (např. nájemné, ceny odtahové služby), nebo je nějakým způsobem regulován růst cen (systémové služby u dodávky elektrické energie, léky, ceny veřejné dopravy), některé ceny jsou pevné.

2) Fiskální politika

- je součástí hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní.

3) Monetární politika

- je hospodářská politika prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky

- Přímé nástroje – jedná se o konkrétní, adresné a administrativní zásahy centrální banky. Ovlivňují úvěrové možnosti komerčních bank a jejich likviditu.

- Nepřímé nástroje – působí plošně a vytváří stejné podmínky pro jednotlivé komerční banky.

- Diskontní sazba- je centrální bankou používána k úročení přebytečné likvidity, kterou si u ní ukládají komerční banky 0,05% (platná od 2.11.2012)

- Operace na volném trhu – nákup nebo prodej státních cenných papírů. Když ČNB cenné papíry nakupuje, zvyšuje množství peněz v oběhu. Pokud cenné papíry prodává, množství peněz v oběhu snižuje.

- Povinné minimální rezervy- jsou stanovené části primárních zdrojů (vkladů nebankovních subjektů) bank, kterou banky musí mít uloženou na účtu u centrální banky (určité procento ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, které banka musí držet jako rezervu v podobě vkladu na účtu u centrální banky).

4) Zahraniční obchodní politika státu

- mezi základní úlohy patří zajišťování vzájemnosti v ekonomických vztazích se

zahraničím

- Protekcionismus (ochranářství) – zásahy státu do zahraničního obchodu zaměřené na ochranu vnitřního trhu státu a podporu vlastních výrobků.

- Liberalismus – omezování zásahů státu do hospodářství, odstraňování překážek bránicích volnému pohybu zboží mezi státy.

Makroekonomické ukazatele ČR

Národní hospodářství hodnotíme podle makroekonomických ukazatelů, což jsou míra inflace, míra nezaměstnanosti, růst či pokles HDP a saldo platební bilance.

Inflace

- je to růst cenové hladiny, tzn. zvyšování cen

- důsledkem inflace je znehodnocení měny (za stejné peníze si mohu koupit čím dál méně věcí)

Témata, do kterých materiál patří