Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
TRH

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

TRH je místo, kde se sekává nabídka s poptávkou Charakteristické znaky trhu: trh je určené místo, kde se setkává P s N (prodávající s kupujícím) a tržní instituce ulehčující vzájemné vztahy (doprava, reklama, zprostředkovatelé,..) na trhu dochází ke směně zboží a služeb na trhu je určována cena – na základě N a P trh musí být z právního hlediska regulován, aby nebyly narušeny zájmy prodávajících, kupujících a státu trh je nástrojem pro rozmísťování zdrojů ve společnosti 6. na trhu si prodávající ověřuje účelnost své práce a kupující si zajišťuje spotřebu Subjekty trhu (účastníci) a) domácnosti – představují poptávku po zboží a službách, na trhu práce vystupují na straně nabídky (nabízejí svou práci zaměstnavatelům), na trhu kapitálu mohou vystupovat jako N i P (poptávají nebo nabízejí peníze, půdu),cíl – uspokojit své potřeby b) firmy – představují nabídku zboží a služeb, poptávku po výrobních faktorech (práce,půda, kapitál),cíl – co nejvyšší zisku c) stát – vystupuje na trhu jako podnik i jako domácnost, zároveň stanoví trhu určitá pravidla a zasahuje do něj,cíl – veřejný prospěch Členění trhu podle množství druhů zboží a) dílčí – trh jediného druhu zboží b) agregátní – trh všech druhů zboží (souhrn všech dílčích trhů) podle územního hlediska a) místní – existuje pouze v určitém místě, týká se třeba rychle se kazícího zboží, krajových specialit b) národní – trh v rámci státu, vznikl splynutím místních trhů, stát zde má ochrannou funkci, je ovlivňován trhem světovým c) světový – výrobek vstupuje na světový trh tím, že je výrobcem prodáván po celém světě nebo tím, že zákazníci si ho mohou koupit na trhu národním, ale lepší podobný výrobek si mohou koupit v zahraničí podle předmětu koupě a prodeje a) trh zboží a služeb– souhrn N a P po zboží a službách - trh kapitálových statků - trh spotřebních statků (1. zásob, 2. investičních statků) b) trh práce – souhrn N a P po práci, utváří se zde cena práce – mzda (mzdová sazba) c) trh finanční – souhrn N a P po peněžních prostředcích, soustřeďují se zde a přerozdělují peněžní prostředky podle účastníků a používaných nástrojů a) trh bankovní – účastníky jsou peněžní instituce a domácnosti, obchoduje se zde s hotovými penězi, úvěry a depozity (termínované vklady) b) trh cenných papírů - primární – obchoduje se s prvotně vydanými CP - sekundární – dochází zde k prodeji a nákupu CP prostřednictvím burz, bank a firem c) trh devizový – trh s valutami (cizí měna v hotovosti) a devizami (cizí měna na účtech) a zlatem podle časového hlediska a) trh peněžní – trh s krátkodobými peněžními prostředky, tzn. s dobou splatnosti do 1 roku (hotovost, šeky, krátkodobé vklady a úvěry) b)trh kapitálový – trh s PP s dobou splatnosti nad 1 rok (termínované vklady, dlouhodobé vklady a úvěry, dlouhodobé cenné papíry) c) trh devizový – trh s valutami, devizami a zlatem trhy výrobních faktorů a) trh práce b) trh přírodních zdrojů (půda, lesy, vody, nerostné bohatství) c) trh kapitálu Vlastnosti trhu 1. otevřenost – přístup všech subjektů, které chtějí prodávat 2. konkurence – soupeření mezi subjekty trhu 3. nasycenost – N je větší než P 4. nenasycenost – P je větší než N Tržní mechanismus E…bod, ve kterém na trhu nastává rovnováha při ceně, která tomuto bodu odpovídá (PE) nabízejí prodávající právě takové množství, které jsou kupující ochotni koupit =rovnovážná cena při jiných cenách vzniká na trhu přebytek či nedostatek přebytek nabídka je vyšší než poptávka – vzniká konkurence mezi prodávajícími, aby prodali snižují ceny, reakce kupujících – poptávají více, reakce prodávajících – nabízejí méně, přebytek se postupně snižuje až vymizí nedostatek poptávka je vyšší než nabídka – vzniká konkurence mezi kupujícími, jsou ochotni zboží koupit i za vyšší cenu, reakce prodávajících: 1. zvyšují cenu 2. zvyšují nabízené množství ale kupující reagují na vyšší ceny snížením poptávaného množství, nedostatek se postupně zmenšuje, až vymizí trh tedy vždy automaticky vyrovná přebytek či nedostatek a vrací se tak zpět do bodu rovnováhy, tomuto automatickému vyrovnávání říkámetržní mechanismus rovnováha znamená, že množství, které jsou výrobci ochotni při dané ceně prodat, se rovná množství, které jsou kupující při této ceně ochotni koupit Změny rovnováhy: ke změně rovnováhy dochází, když nějaké jiné vlivy posunou některou z křivek a) posun křivky nabídky (poptávková křivka se nemění) - poptávka po obilí se nemění, ale neúroda posune křivku nabídky doleva b) posun křivky poptávky (nabídková křivka se nemění) - nabídka aut se nemění, zdražení benzínu posune křivku poptávky doleva

Témata, do kterých materiál patří