Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daňová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňová soustava - soustava daní daného státu (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty) - daňová soustava - přímé- důchodové- daň z příjmu právnických osob - daň z příjmu fyzických osob - majetkové - silniční - z nabytí nemovitých věcí - z nemovitých věcí - nepřímé- DPH - spotřební - ekologická - daň z příjmu právnických osob - 19% - daň z příjmu fyzických osob - 15% - silniční daň - platí se podle stavu vozidla, objemu, atd. - ekologická se vztahuje na topné materiály - pokud máme zboží ze zahraničí tak nákup bez daně a samy si vypočítáme daň - funkce daně - fiskální funkce (=rozpočtová funkce) = daně jsou příjmovou složkou státního rozpočtu - regulační funkce (patří ke spotřební dani) = její úlohou je omezit počet výrobku omezují nebo poškozující zdraví - motivační funkce - sociální funkce = stát poskytuje úlevy poplatníkům Základní daňové pojmy - poplatník = je fyzická nebo právnická osoba na jejíž majetek nebo příjem se daň vztahuje - plátce = je fyzická nebo právnická osoba, která daň odvádí finančnímu úřadu - poplatník a plátce může být stejná osoba - zdaňovací období = je období na které se daň vztahuje - správce daně - je finanční úřad - u fyzických místo trvalé bydliště - u právnických osob v místě sídla firmy - daňové přiznání = formulář v listinné/elektronické podobě ve které informujeme správce daně o naší daňové povinnosti nebo ho informujeme o přeplatku na daně - opravné daňové přiznání = je takové přiznání, které se stihne podat do řádného termínu a udělá se celé nové - dodatečné daňové přiznání = podává se po řádném termínu a je to jen na ty opravené částky - předmět daně = majetek nebo příjem na něž se daň vztahuje Daň z přijmu fyzických osob - daň přímá - poplatníkem je fyzická osoba - předmětem daně - příjmy: - ze závislé činnosti - z podnikání - z pronájmu - ostatní příjmy - daň z příjmu právnických osob - 19% - daň z příjmu fyzických osob - 15% - zdaňovací období - roční - daňové přiznání se podává do konce března následujícího roku - příklad: Karel Kvapil obuvnik 1. ledna - 31. Března zaměstnán - 60000,- (34% sociální pojištění) od 1. Dubna podnikám - přijmy 600 000,- - výdaje 250 000,- přijmy z pronájmu 28 000,- výdaje na pronájem 6 000,- přijmy z kapitálového majetku jsou 1 000,- záloha na daň z přijmu která byla vyplacena ze závislé činnosti 3 000,- jedno dítě - Příklad: příjmy 26 000,- montáž okna přijmy 830000,- paušál 80% 3 děti zisk borůvky 10000,- výdaje 2000,- přijmy z kapitálové majetku 1325,-

Témata, do kterých materiál patří