Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Živnostenské podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Živnosti Podnik souhrn hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání Podnikání, živnost soustavná činnost provozovaná pod vl. jménem, na vl. odpovědnost za účelem dosažení ziskuživnost se dá přerušit nebo pozastavit Fyzická osoba jeden konkrétní člověk s jeho právy a povinnostmi podnikatelé živnostníci (na základě živnostenského oprávnění) jiní podnikatelé (lékaři, notáři, veterináři) zaměstnanci vstupují do pracovně právního vztahu řídí se zákoníkem práce spotřebitelé každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem Právnická osoba společnost několika lidí a je oprávněna vstupovat do pracovních vztahů obchodní korporace řídí se zákonem o obchodních korporacích veřejná obchodní společnost – v.o.s. komanditní společnost – k.s. spol. s ručením omezeným – s.r.o. akciová společnost – a.s. evropská společnost družstva řídí se zákonem o obch. korporacích státní podniky řídí se zákonem o státním podniku Vztahy podnikatelů vztahy mezi sebou (občanský zákoník)se svými zaměstnanci (zákoník práce)se státem (daňové a celní zákony) Živnost není činnosti vyhrazené státem (České dráhy)využívání výsledků duševní a tvůrčí činnosti (vynálezy, autorské práva)lékaři, veterináři, notáři, auditořibanky, pojišťovnypronájmy nemovitostí Podmínky pro udělení živnosti všeobecné čistý trestný rejstřík plnoletost způsobilost k právním úkonům bez nedoplatku na daních zvláštní odborná nebo jiná způsobilost Ohlašovací živnost poplatek 1 000Kčdnem ohlášení začíná podnikatdruhy řemeslné (kadeřník, pekař, truhlář) vázaná (výuka cizích jazyků) volné (úklidové práce) Koncesovaná živnost činnosti, kde stát hlídá kdo a kolik lidí to provozujepo získání koncesní listiny začíná podnikatna živn. úřadu po nahlášení zváží a rozhodnou o vydání koncesepohřební služba, taxi, výroba zbraní Neoprávněné podnikání bez živn. listu nebo koncesní listinypodnikání nad rámec povolení (kadeřnice, ale dělá i nehty)živn. oprávnění již zaniklo Od 1. července 2008 průkazy živn. oprávnění nahradil jediný dokumentdříve 125 volných živností, nyní jen 1 s 80 oboryzačínající podnikatelé nemusí mít praxi Živnostenský rejstřík všichni podnikatelé s živn. oprávněnímvedou je živn. úřadyevidenční funkcedruhy veřejný pro všechny údaje o podnikatelích (jméno, oblast podnikání) neveřejný jen v případě právního sporu

Témata, do kterých materiál patří