Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


zásoby a jejich evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁSOBY A JEJICH EVIDENCE Oběžný majetek během hospodářské činnosti mění v jinou formu (materiál => výrobek) a dochází u něho k jednorázové spotřebě Dělíme: zásoby: materiál – slouží k jednorázové spotřebě, zboží, výrobky, nedokončená výroba polotovaryfinanční prostředky - v hotovosti, na B. Ú, dokonce i ceniny (kolky, poštovní známky…)pohledávky – dluhy mého odběratele, musí mi to zaplatit druhotná platební neschopnost – mě nedávají peníze, a tak nemůžu ani já platit dál Zásoby - věci, které v podniku dosud nebyly použity k danému účelu Dělení: Materiál - zahrnuje: obaly, základní suroviny (tvoří podstatu výrobku, například materiál stavební, dřevo…), náhradní díly, materiál jsou věci určené k jednorázové spotřeběNedokončená výroba – rozpracovaná věc, jsou to produkty, které prošly výrobními operacemi, ale ještě nejsou hotovým výrobkem (například neuvařené výrobky – knedlíky…, nedošitý oblek…)Polotovary – jsou výrobky, které neprošly všemi fázemi výroby, budou se ještě dokončovat, ale už se dají prodat samostatně prodat (například mouka)Hotové výrobky – jsou produkty, které prošly všemi fázemi výroby, jsou hotové a připravené k prodejiZvířata – jsou druhem zásob v zemědělské výrobě (například dobytek)Zboží – je to, co podnik zakoupí u jiného podniku za účelem dalšího prodeje (tabák, zapalovače, cukrovinky…) DRUHY ZÁSOB: Zásoba běžná (c) – zajišťuje předpokládanou spotřebu v období mezi dvěma dodávkami, tato zásoba kolísá od maximálního stavu v den dodávky k minimálnímu stavu před dodávkouZásoba pojistná (p) – množství zásob na skladě nad běžnou zásobu, vyrovnává odchylkyZásoba technologická (t) – u zásob, u kterých je třeba materiál před výdejem do spotřeby upravit (třídit, sušit) Víno zraje v sudu rok a až pak ho můžu použít, zelí kysá.Zásoba maximální – je zásoba po dodávce, zahrnuje všechny typy zásob (c+t+p)Zásoba minimální – je před dodávkou, zahrnuje zásobu pojistnou i technologickou (p+t)Dodávkový cyklus – doba mezi dvěma dodávkami = zásoba běžná s = denní spotřeba Výběr dodavatele Podle recenze doporučení, cena a kvalita, vzdálenost, dovoz, ochota k jednání, sortiment Objednávka Mailem, telegonicky, faxem, osobně, formulář na webových stránkách, dopisemOdpovědi na objednávku:Ano = kupní smlouvaNe = kupní smlouva uzavřená neníNic = ano, uzavřená kupní smlouva mlčením, ale musíme ji ověřit Přejímka Doklady při přejímce: dodací list a fakturaPři hotovostní platbě – 1 papír (dodací list nebo faktura)Při bezhotovostní platbě = 2 papíry (dodací list a faktura) Kontrola: Kvantita (množství a druh) – porovnat s dodacím listemKvalita (neporušenost obalu, datum spotřeby, kontrola teploty u masa)Pokud je vše v pořádku, podepíšeme dodací list, přejímku může dělat člověk starší 18 let a musí být uzavřená smlouva o odpovědnosti za svěřené hodnotyPokud není vše v pořádku = reklamace (písemně – popis vady, co bylo špatně a návrhy na řešení) Převzetí do skladu Přejímka (vnitřní doklad) – všechno, co přivezli, je nepovinnáSkladní karta zásob – součástí účetnictví, je povinná Výdej do spotřeby Výdejka – nepovinný doklad ZPŮSOB EVIDENCE ZÁSOB a) ruční b) evidence pomocí PC – má usnadnit práci v hotelu, potřeba zálohování Zásoby se evidují podle dokladů: Dodací list – vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží zasíláFaktura – slouží pro uhrazení závazku, zanesení do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnotyPříjemka – doklad vystavený ve skladu odběratele, na jednu příjemku lze přijmout větší množství druhů zboží, přijetí na skladSkladní karta – slouží pro evidenci pohybu zásob, udává aktuální přehled o stavu zásob na skladě, obsahuje druh zboží, evidence o příjmu a výdeji, cenu, konečnou zásobuVýdejka – slouží k výdeji ze skladu do výrobyPřevodka – používá se v rámci převodu zásob ze skladu do skladu v jednom podniku NORMOVÁNÍ ZÁSOB = stanovení předpokládané spotřeby, vede k objednávce Normy: Časová norma zásob – udává čas ve dnech, na které nám vydrží průměrná zásoba ČN = (zásoba maximální + zásoba minimální) : 2 Normovaná zásoba v naturálních jednotkách - průměrné množství zásob, které máme na skladě, průměrná jednodenní spotřebaFinanční norma zásob – udává průměrnou hodnotu peněz, kterou máme uloženou v zásobách ŘÍZENÍ ZÁSOB - úkolem je vyřešit problém rozdílu výroby a spotřeby i s podchycením náhodných výkyvů Metoda ABC - A zásoby, které přímo vstupují do výrobku a nelze je nahradit, tyto zásoby normujeme - B vstupují do výrobku, ale v případě nouze je můžu nahradit, množstevní limit - C nevstupují do výrobku, zajištují chod podniku (čisticí prostředky), finanční limit FINANCOVÁNÍ ZÁSOB Financujeme z především vlastních zdrojů, až poté sáhneme po cizích vlastní zdroje -základní kapitál, kapitálové fondy, zisk, odpisy, odprodání majetku nebo zásob, pokladna, bankovní účetkrátkodobé cizí zdroje:Obchodní úvěr- poskytuje dodavatel odběrateli - odběratel zaplatí až za určitou dobuBankovní krátkodobé úvěry - doba splatnosti je do 1 roku a výše úvěru je max. do výše oběžného majetkuKontokorentní úvěr- u běžného účtu jsou dočasně větší výdaje než přínosy, musím mít účet a můžu jít do mínusuEskontní úvěr- odkup směnky před dobou její splatnosti od podniku bankou- firma dostane směnku od odběratele a banka mu ji proplatíKrátkodobá bankovní půjčka-„úvěr na zásoby“- čerpá a splácí se jednorázověRevolvingový úvěr – připravena částka k čerpání, ale nesouvisí s běžným účtemLombardní úvěr – zástavou je movitá věc (obrazy, sbírky, akcie), cena jde nahoru ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU V ÚČETNICTVÍ - účtuji se dvěma způsoby A a B - mohou je používat všechny účetní jednotky bez ohledu na povinnost auditu- A a B se mohou kombinovat v rámci jednoho syntetického účtu způsob A:- klasický způsob – výběr dodavatele, přejímka, převzetí, sklad 2) způsob B: nakupované zásoby se účtují rovnou do spotřeby (malé firmy, které nemají sklad)

Témata, do kterých materiál patří