Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Zásoby, logistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Zásoby, logistika Zásobovací činnost Podnik se zásobuje materiálem, nebo zbožím, které ukládá na sklad a které potřebuje pro výrobu. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, kvalitě, čase a za výhodnou cenu. Do zásobovacích činností patří: Zjištění potřebného množství materiáluVyhledávání vhodného dodavatele (internet, veletrhy, výstavy, doporučení)¨Výběr dodavatele podle ceny, kvality, doby dodávky, dopravy, …Objednávka materiálu (kupní smlouvou) Dodavatel, odběratel, druh materiálu, množství, cena, datum vystavení smlouvy, datum uskutečnění dodávky, povinnosti prodávajícího dodat materiál za stanovených podmínek a s potřebnými doklady, povinnosti kupujícího převzít materiál a zaplatit za nějDodávka materiálu od dodavatele, kterou je nutné před uložením na sklad zkontrolovatKvantitativní kontrola (kontrola množství)Kvalitní kontrola (kontrola kvality)Uložení materiálu na sklad (příjemka)Evidence materiálu na skladních kartáchVýdej materiálu ze skladu do spotřeby (výdejka) Skladování = soustředění materiálu na určitém místě Otevřené sklady (dřevo, uhlí, …)Polouzavřené sklady (stavební materiál)Uzavřené skaldy (většina materiálu k potravinářské a chemické výrobě) Doklady: Faktura (zaúčtuje se)Dodací list (kontrola materiálu)Příjemka, výdejka V případě reklamace (nesrovnalostí) = reklamační nárok Členění zásob: Materiál (suroviny, pomocný materiál, součástky a polotovary, náhradní díly, obaly, palivo a pohonné hmoty, drobný majetek s postupným opotřebením)Zásoby (polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba, výrobky, zvířata)Zboží (statky a služby určené k prodeji) Struktura materiálu: Suroviny a základní materiálStává se podstatnou částí výroby (dřevo při výrobě nábytku, látka při výrobě oděvu, …)Pomocný materiálOstatní materiál, který dodává výrobkům určité vlastnosti (vzhled, design, …)Provozovací látkyLátky nutné k provozu DHMNáhradní dílyŽárovky, drobné součástky k opravám strojů a zařízeníObalyBedny, palety, krabiceDrobný hmotný majetekMajetek, jehož pořizovací cena je menší než 40.000 Kč (kalkulačky, počítače, …) - vyjadřuje optimální množství materiálu na skladě(pokud by byl nedostatek materiálu, byla by ohrožena plynulost výroby, pokud by byl přebytek materiálu, jsou v něm zbytečně vázány peněžní prostředky) Typy zásob: c = dodávkový cyklus = počet dnů mezi dvěma dodávkami p = počet dnů pojistné zásoby t = počet dnů technické zásoby Zásoba minimální = - množství materiálu, pod který by zásoba neměla klesnout, aby nebyla ohrožena plynulost výroby, stav těsně před dodávkou Časová norma zásob = Z = s*(c/2 + p + t) = Z * cena za materiál Řízení zásob Jednou z metod řízení je metoda ABC, která rozděluje materiál do 3 skupin A = zahrnuje základní materiál, který tvoří největší část výrobku a nejrychleji se vypotřebovává, počítají se normy zásob B = méně používaný a snadno koupitelný materiál, zjišťuje se pouze minimální zásoba C = ostatní materiál, snadno získatelný materiál nebo materiál nevýhodný k uskladnění, nakupují se v případě potřeby, normy se nepočítají, určuje se pouze limitní peněžní částka Oběžný majetek Majetek, který mění v podniku svou formu MATERIÁL + ZBOŽÍ + VÝROBKY = ZÁSOBY Závazek = podnik dluží peníze dodavateli Peníze -> Finanční majetekPeníze v pokladněPeníze na BÚCeniny (kolky, poštovní známky)Zásoby -> MateriálZákladní materiál (dřevo při výrobě nábytku)Potřebný materiál (hřebíky, nitě)Provozovací látky (benzín, nafta, oleje)-> Zásoby vlastní výrobyVýrobkyPolotovary (nedokončený výrobek, který lze prodat, čínská polévka)Nedokončená výroba (nelze jí prodat, nedošité šaty)Pohledávky = čekáme peníze od odběratele OBĚŽNÝ MAJETEK MĚNÍ SVOU FORMU A SPOTŘEBOVÁVÁ SE NAJEDNOU Plánování materiálu- podnik si plánuje, kolik materiálu bude v následujícím roce potřebovat (S) a kolik materiálu bude v následujícím roce nakupovat (N) Plán nákupu materiálu (plán zásobování) Podnik plánuje, jaké množství materiálu bude muset nakoupit v následujícím roceSestavuje se ve formě bilance PotřebyS= roční spotřebaKZ= konečná zásobaS + KZ=PZ+ Nákup KZ = normovaná zásoba (Z) Rychlost oběhu oběžného majetku (rychlost obratu) vyjadřuje, za jak dlouho se k nám vrátí peníze použité na nákup materiál. Sleduje se podle dvou ukazatelů: Počet obrátek zásob (PO) = S / průměrná zásoba (Z s čarou) Vyjadřuje, kolikrát se za zásoba zásobená normou obrátí ve spotřeběDoba obratu (DO) = 360 / Po Tento ukazatel udává kolik dní trvá koloběh zásob

Témata, do kterých materiál patří