Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Úvěrové služby obchodních bank

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚVĚROVÉ SLUŽBY OBCHODNÍCH BANK Úvěrové služby Peníze získané vkladem, banky prodávají ve formě různých druhů půjček Struktura České bankovní soustavy sestavu tvoří banky:centrální (emisní) – emise peněz, řídí množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurs, bankovní dozor - v ČR = ČNB obchodní (komerční) – podnikají na finančním trhu – např. ČSOB, GE Money Bank, Česká spořitelna Obchodní banky =jsou podnikatelské subjekty – vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku zisk banky je dán úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěru mínus úroky vydané vkladatelům), dalším příjmem bank jsou různé poplatky za služby (vedení účtů, zprostředkování plateb, platební karty, ukládání cenností v trezorové schránce…)princip hospodaření obchod. bank na AKTIVNÍCH a PASIVNÍCH operacípasivní operace = vyplácení úroku z přijatých vkladů, náklady na provozaktivní operace= přijaté úroky při poskytování úvěrů + poplatky banky Aktivní úvěrové operace banka poskytuje úvěry, vystupuje v aktivní roli věřiteleklient nemá na úvěr právní nárok, je to smluvní vztah mezi ním a bankou Banka sleduje dva cíle: výnosnost úvěru – banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělalaúrok může být stanoven pevný nebo pohyblivýnávratnost úvěru – banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazku dlužníka Druhy úvěrů: krátkodobé se splatností do 1 roku:kontokorentní úvěr -kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu stanoveného ve smlouvě o zřízení kontokorentního účtu eskontní úvěr -souvisí s eskontem (vykoupením) směnky klienta před dobou splatnosti bankou -nesplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele směnky (klienta, který ji směnku prodal) revolvingový úvěr -krátkodobý úvěr -banka umožňuje klientovi opakovaně čerpání úvěru -výhodou je, že nemusí být pokaždé sepisovaná nová smlouva o úvěru -základní podmínkou je splacení předešlé půjčky lombardní úvěr -úvěr jištěný zástavou movité věci (cenné papíry, zboží,…) akceptační úvěr -banka neposkytuje klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem -příjem akceptačního úvěru a tím se stává hlavním směnečným dlužníkem -tento cenný papír se nazývá bankovním akceptem a patří mezi cenné papíry peněžního trhu střednědobé a dlouhodobé se splatností od 1 do 10 let (výjimečně delší):hypoteční úvěr -jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti), může být kombinován s emisí hypotečního zástavního listu - poskytuje se na koupi nemovitosti, na výstavbu nemovitosti nebo její rekonstrukci, modernizaci či opravu - jeho splatnost může být až 40 let - úroková sazba je stanovena na tzv. dobu fixace (obvykle 5 let) – po této době ji banka může změnit - hypotéka se zapisuje do pozemkových knih emisní úvěr -spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů -např. podnikových obligací spotřební půjčky občanům Za speciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti: faktoring –odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku)forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok) Zjištění návratnosti úvěru Než poskytne banka klientovi úvěr,prověřuje si:bonituklienta -schopnost a ochota dostát svým závazkům, majetkové poměry žadatele podnikatelský záměr -na co si podnikatel bere úvěr likviditu -schopnost přeměny majetku na hotové peníze Ve většině případů chce banka od klienta určité záruky, jištění úvěru, a to vše ve formě:zástavy nemovitosti(hypoteční úvěr)zástavy nemovitosti – cenné papíry, stroje, zásoby,… (lombardní úvěr)ručitelé- u občanských půjček, ale ručit mohou i podnikatelské subjektyvinkulace vkladu- zablokování vkladu dlužníka na účtu ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru Úvěrový proces Úvodní schůzka klienta s bankouÚvěrová analýzaUzavření úvěrové smlouvyKontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Úvodní schůzka klienta s bankou písemná žádost o poskytnutí úvěru + další dokumentace OP, doklad o výši příjmů (potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, rozvaha, výsledovka, daňové přiznání), podnikatelský záměr… Úvěrová analýzahodnotí sebonita klienta = schopnost dostát svým platebním závazkůmzajištění úvěru – druhotný zdroj příjmu, pokud by dlužník neměl dostatek financí na splácení úvěru a úroku Způsoby jištění zástava nemovitosti prokázání vlastnictví – výpis z KN, doklad o vlastnictví, odhad ceny znalcem, … smlouva mezi klientem a bankou o zřízení zástavního práva vůči nemovitosti – registrace do KNzástava movitých věcícenné papíry, zlato, šperky, starožitné sbírky, dopravní prostředkyručitelu osobních půjček, ručitel na sebe bere závazek, že uhradí pohledávku banky, pokud dlužník nebude splácetručitelem může být i banka – bankovní zárukapostoupení pohledávekvelmi problematické, klient předloží seznam všech pohledávek a banka si vybere, která se jí hodívinkulace vkladuOmezené právo dispozice s částkou na účtu dlužníka Charakteristika dobré zástavydostatečně vysoká hodnotabezproblémový převod vlastnictvísnadná prodejnostschopnost udržet hodnotu v čase Sepsání úvěrové smlouvypísemná formasjednání úrokové míry (v %), poplatků, způsobů čerpání, výše úvěru, způsob splácení úvěru a úroků, sankcí…RPSN = roční procentní sazba nákladůvýsledkem úvěrové analýzy může být i rozhodnutí o neposkytnutí úvěruna úvěr nemá klient právní nárok (lze zkusit požádat o úvěr u jiné banky) Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvybanka kontroluje dodržování termínů splátek úvěrů a úrokůproblematika předčasné splátky úvěru – pouze se souhlasem bankybanka si označuje problémové úvěry – nejsou splaceny včas nebo vůbeckaždý úvěr přináší riziko – banka se snaží udržet problémové úvěry na přijatelné úrovni Pojmy: úvěrová smlouva -je písemná dohoda mezi věřitelem a klientem -na jejím základě se věřitel se zavazuje poskytnout ve prospěch klienta peněžní prostředky do určité částky - klient se zavazuje poskytnuté peníze vrátit a zaplatit věřiteli úroky -obsahuje kromě jiného informace o výši, případně účelu úvěru, výši úrokové sazby, RPSN, termínech a částce k čerpání, způsobu čerpání úvěru,

Témata, do kterých materiál patří