Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Peníze a platební styk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Peníze a platební styk Peníze – všeobecný ekvivalent hodnoty zboží, zvláštní druh zboží Vývoj směny Naturální směna – barter – zboží za zbožíVšeobecný ekvivalent – speciální druh zboží (kapesník)Ražba mincí z drahých kovůPapírové peníze Plnohodnotné peníze – z drahých kovů Neplnohodnotné peníze – nemají tu hodnotu, kterou představují Mince – nejsou z drahých kovůPapírové peníze – směnky Bankovky – vydává je CB, jsou kryté drahým kovem Státovky – dlužní úpisy státuElektronické peníze – plastové karty Požadavky na peníze Stabilní hodnotaSnadno dělitelnéSnadno přenosnéOchranné znaky Funkce peněz Prostředek směnyMíra hodnotyOběživoUchovatel hodnotyProstředek akumulacePlatidloMezinárodní platidlo Směnitelnost Nesměnitelná – stát svým rozhodnutím zakazuje držení cizích měn, u nás od r. 1990Částečně směnitelná – stát stanoví omezující pravidla, u nás 1990 – 1995, tzv. přechodné období, kdy se teprve budovaly směnárny a nešlo to ze dne na denSměnitelná – u nás po roce 1995 Pojmy Revalvace – oficiální zvýšení kurzu Platební podmínky Místo placení Kde je splatná kupní cena Pokud není uvedeno, hradí se na místě bydliště prodávajícíhoDoba placení Lhůta, kdy má být zaplaceno Předem – nejvýhodnější způsob pro prodávajícího Částečně předem Při dodávce zboží – nejrozšířenější způsob placení Určitou dobu po dodávce zboží – nejčastějiZpůsob úhrady Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk Hladká platba – bankovní převod Pomocí CP – směnka, šek Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Rozdíly mezi šekem a směnkou Šekovník může být pouze peněžní ústav, směnečný dlužník kdokoliŠek nelze přijmoutŠek je splatný jen na viděnouŠek nelze vystavit na výstavce (banku)Šek na jménoŠek na doručitele – není uvedeno jméno, převádí se na majitele pouhým předáním šeku Šeky Příkaz, který dává majitel bance, aby zaplatila částku ve prospěch remitentaAbstraktní CPJsou v šekové knížceMá podstatné náležitostiZásady při vypisování šeku – propiskou, číslo, slovo, nápisSplatnost je vždy při předloženíPlatnost šeku Stejný stát – 8 dní Stejný kontinent – 20 dní Jiný kontinent – 70 dníPo uplynutí doby může výstavce šek odvolat, pokud to neudělá, může být proplacen i po uplynutí dobyDělení Dle toho, kdo vystavil – bankovní a soukromé Dle toho, v čí prospěch je šek vystaven – na jméno, na řád Druhy Cestovní šek zákazník si koupí šeky a ihned v bance je podepíše spolu s šekem obdrží i prodejní list (důkaz o koupi) při předložení šeku k proplacení po něm požadují další podpis – shodují-li se podpisy, dojde k proplacení Eurošeky Majitel běžného devizového účtu může požádat banku o vydání eurošeků a záruční karty Podmínkou je minimální zůstatek na BÚ Základní operace se šekem Indosament – vystavený na určitou osobu, lze převádět Blankoindosament – majitel se podepíše na zadní straně a kdokoliv, kdo ho vlastní si ho může nechat proplatit Vyplněný indosament – říká, které osobě má být šek proplacenKrosování šeku Má zabránit zneužití šeku Dvě rovnoběžné čáry na líci šeku, zpravidla napříč Všeobecné a zvláštní Dokumentární inkaso Forma platebního stykuBanka kupujícího se zavazuje vydat kupujícímu dokumenty, které ho opravňují zacházet se zbožím bude-li při jejich vydání zaplacena sjednaná částkaPostup placení Prodávající odešle kupujícímu zboží Předá příslušné dokumenty společně s příkazem k inkasu své bance Banka prodávajícího předá dokumenty bance kupujícího Banka kupujícího uvědomí, že obdržela dokumenty a řekne kupujícímu, aby zaplatil a dokumenty mu pošle Banka kupujícího převede peníze bance prodávajícího Banka prodávajícího převede peníze na účet prodávajícíhoDruhy Proti zaplacení – hotovostní Proti akceptaci směnky – lhůtníVýhody a nevýhody Prodávající má jistotu, že kupující nedostane dokumenty dřív, než zaplatí Prodávající podstupuje riziko neproplacení dokumentů nebo neodebrání zaslaného zboží Pokud kupující nezaplatí, tak ho nikdo nedonutí Nízké poplatky placené prodávajícím Dokumentární akreditiv Subjekty Kupující – odběratel Banka kupujícího – otevírá akreditiv Banka podávajícího Prodávající – dodavatelPísemný závazek banky kupujícího vystavený na žádost kupujícího, že banka poskytne prodávajícímu určité plnění, jestliže budou řádně a včas splněny všechny podmínkyPostup placení Stanovení podmínek – musí být kompletní a přesné, pak se můžeme vyhnout nepříjemnostem Otevření akreditivu Dohodnutí na platebních podmínkách Kupující zašle své banky příkaz k otevření Banka kupujícího otevře akreditiv a žádá banku prodávajícího o potvrzení Banka prodávajícího zašle oznámení o otevření prodávajícímu Čerpání akreditivu Prodávající odešle zboží kupujícímu Předá dokumenty své bance a ta provede kontrolu Banka prodávajícího proplatí dokumenty a zašle dokumenty bance kupujícího Banka prodávajícího zašle peníze bance kupujícího a dokumenty kupujícímu Banka kupujícího pošle peníze kupujícímuDruhy Odvolatelný Může kdykoliv pozměněn nebo zrušen bez předchozího oznámení kupujícímu Téměř se nevyskytuje Neodvolatelný Může být změněn nebo zrušen se souhlasem všech stran Dělení Nepotvrzený – závazek vůči podávajícímu nese pouze banka kupujícího Potvrzený – závazek vůči prodávajícímu nesou obě banky, prodávající dostane vždy zaplacenoKonec akreditivu Vyčerpáním Dohodou všech stran Zrušení odvolatelného Uplynutím doby platnostiVýhody Prodávající má jistotu, že dostane zaplaceno po předání dokumentů a splnění všech podmínek Kupující má jistotu, že výplata bude provedena až po splnění všech podmínekNevýhody Váže kupujícímu peníze předem Je drahý Druhy Remboursní – banka převezme dokumenty proti akceptaci směnky s dohodnutou splatností Revolvingový – mohu čerpat opakovatelně Převoditelný – jednou může být převeden z původního prodávajícího na jinéhoDělení dle splatnosti Hotovostní – částka je vyplacena ihned proti předložení dokumentů Úvěrové – odložené placení, částka je vypláceno až za určitou dobu po předložení dokumentů Kombinované – část ihned, část časem Faktoring Podnik prodá specializované firmě pohledávky bez postihuSpolečnost na sebe

Témata, do kterých materiál patří