Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

že, jak se s výrobkem pracuje - musí vyplnit záruční list a vystavit doklad o prodeji - musí přijmout zboží na reklamaci a do 30 dnů reklamaci vyřídit Živnostenská kontrola - provádí ji živn. úřady, - ŽK vykonávají zci, kteří mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy (důkazní prostředky), - podnikatel si může přizvat jím zvolenou třetí osobu, povinnost odstranění nedostatků, - jestliže chce cizinec podnikat, musí předložit prohlášení o bezúhonnosti Překážky k provozování živnosti Situace, kdy živnost nemůže být provozována Živnost nemůže provozovat FO nebo PO, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, ode dne a) prodeje podniku b) nabití právní moci, rozhodnutím kterým soud ukončil provoz podniku Živnost nemůže provozovat FO nebo PO po dobu 3 let ode dne rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu, protože majetek dlužníka nebude potlačovat k úhradě nákladů insol. řízení. Živnost nemůže provozovat FO nebo PO po dobu 3 let od zrušení konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nedostačující pro uspokojení věřitelů. Živnost nesmí provozovat FO, které soud nebo jiný správní orgán udělil trest nebo sankci zákazu činnosti v určitém oboru živnosti nebo příbuzného oboru. Zánik živn. oprávnění - zánikem PO nebo skončením pracovníka - uplynutím doby ( pokud bylo živn. oprávnění na dobu určitou - zahraniční osoba, když je vyhoštěná z ČR - rozhodnutím živn. úřadu o zrušení živn. oprávnění - smrtí živnostníka

Témata, do kterých materiál patří