Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Živnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zdravotní pojištění

  • jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice = rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015 = 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí

Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu:

  • zálohy OSVČ platit nemusí

  • do 8 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů podám přehled a zaplatím nedoplatek, výše zdravotního pojištění závisí na skutečných příjmech a výdajích, minimální záloha neexistuje

Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem:

  • v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech jsou zálohy povinné, výše závisí na skutečných příjmech a výdajích

Povinnosti spojené s podnikáním

Živnostenský úřad funguje jako centrální registrační místo, prostřednictvím CRM je možné podat tyto registrace k evidenci:

1) ve vztahu k živn. úřadu - ohlášení živnosti, žádost o koncesi

2) ve vztahu k fin. úřadu - přihláška k daň. registraci pro FO, přihlášení k registraci silniční dani

3) ve vztahu k české správě soc. zabezpečení - oznámení o zahájení samostatně výdělečné činnosti, přihláška k důchodovému pojištění

4) ve vztahu ke zdrav. poj. - oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti

5) ve vztahu k úřadu práce - hlášení o volném místě, hlásit hromadné propouštění úřadu práce

Povinnosti podnikatelů dané živnostenským zákonem

- musí dokladovat nabytí prodávaného zboží nebo materiálu, který používá k poskytování služby

- musí zajistit, aby v prodejně, kde se prodává zboží nebo poskytují služby byl člověk mluvící česky - musí na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží

- v případě, že by obchod zkrachoval, musí být za to někdo zodpovědný (v případě reklamace musí ten člověk, který zkrachoval, tak to musí vyřešit- záruč.doba min.2 roky)

- živn. zákon může napsat do živn. rejstríku nějaké poznámky (např. nějaký problém s živnostníkem), něco se dává do veřejné schránky, něco do neveřejné

- za nedodržení živn. zákona může dát živn. ůřad živnostníkovi pokutu od 100 Kč do 1 mil. Kč

Povinnosti OSVČ při prodeji

- prodávající je povinen- prodávat výrobky ve správné hmotnosti nebo množství a umožnit spotřebiteli si to překontrolovat

- prodávat výrobky nebo služby v předepsané kvalitě či jakosti

- prodat výrobky nebo služby za ceny sjednané

- při platbě v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejblíže platné nominální hodnotě peněz

- plně určenou cenu je zakázáno měnit jakýmkoliv způsobem

- zakázána diskriminace spotřebitele (jednotná cena pro všechny)

- prodávající je povinen informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku, o použití výrobku a údržbě výrobku, když údržbu, použití nerespektuje co se může stát s tím výrobkem

Témata, do kterých materiál patří