Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. Nezaměstnanost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO9 9.nezaMĚSTNANOST Nezaměstnanost= Nezaměstnanost znamená, žečást práceschopného obyvatelstva nemá práci Obyvatelstvo od určité věkové hranice je možno rozdělit do dvou skupin, a to na: ekonomicky aktivní obyvatelstvoekonomicky neaktivní obyvatelstvo 1) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: a)zaměstnaní – obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebosebe zaměstnání včetně osob, ve stavu nemocných a mateřské dovolené. b)nezaměstnaní – osoby splňující tři podmínky: nemají placené zaměstnání anisebe zaměstnánípřitom práci aktivně hledajíjsou ochotní během určité doby nastoupit 2) Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo - studenti, penzisté, invalidé, ženy v domácnosti, pokud nesplňují podmínky předchozích dvou skupin Měření nezaměstnanosti: = Nezaměstnanost se vyjadřuje pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti, tedy procentního podílu nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu: U u = -------------x 100 L + U Kde: u … míra nezaměstnanostiv % U … počet nezaměstnaných L … počet zaměstnaných Nezaměstnanost vyplývá z principu tržního mechanismu. Mezi nejdůležitější příčiny nedokonalé konkurence na trhu práce patří zejména: nepříliš velká možnost existence substituce(náhrady) studia a přípravy.existujeřada mimoekonomických faktorů v jednotlivých lokalitách.trh práce je svázán četnými zákony, předpisy, formálními postupy.je nutný určitýčas, který potřebují vládní instituce k realizaci cílů v oblasti vývoje zaměstnanosti.malá pružnost poptávky a nabídky na trhu práce.Cena pracovní síly(mzda) je pod vlivem sociálních, politických i ekonomických faktorů nepohyblivá směrem dolů. Příčiny nezaměstnanosti a její formy= typy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost: Frikční nezaměstnanostje způsobenazměnami v životě lidía jejich přemisťováním neboli migrací, mateřská dovolená, případně i nedostatečná informovanost osob hledajících práci o možnostech zaměstnání v dané oblasti. Jedná se o mírnější, nicméně stabilní hladinu nezaměstnanosti. Strukturální nezaměstnanost: Strukturální nezaměstnanost vzniká na základěnedostatečné poptávky po pracovnících v určitých odvětvích, v jejichž vývoji probíhá útlum (hutě, doly, těžké strojírenství, loděnice apod.). Útlum určitých odvětví je provázen rozmachem jiných odvětví.Lidé na jedné straně přicházejí o zaměstnání, na druhé straně jsou vytvářena nová pracovní místa s odlišnými kvalifikačními požadavky. Cyklická nezaměstnanost: Tento typ nezaměstnanosti vzniká v důsledkuodbytových potíží a následného nevyužití výrobních kapacit. Sezónní nezaměstnanost: Sezónní nezaměstnanost jekrátkodobá a způsobuje ji tzv. diskontinuita (nesouvislost, přetržitost) produkcev odvětvích, kde je výrobazávislá napočasí – stavebnictví, povrchová těžba nerostných surovin,zemědělství, lesnictví, rybolov. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost: Odobrovolné nezaměstnanosti můžeme hovořittehdy, když nezaměstnaný hledá práci, ovšem za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá. Nedobrovolnou nezaměstnaností rozumímesituaci, kdy nezaměstnaný hledá práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá (nebo by dokonce akceptoval i nižší mzdu), ale nemůže ji najít. Registrovaná a skutečná nezaměstnanost: Registrovaná nezaměstnanost = hlásí na úřadech práce skutečná nezaměstnanost =Lidé sena úřadech práce nehlásí Plná zaměstnanost (100 nezaměstnaných a jinde 100 volných pracovníchmíst) Při plné zaměstnanosti je existující počet volných pracovních míst stejně velký, jako počet nezaměstnaných osob. Oblasti vládních opatření pro snížení sociálních dopadů nezaměstnanosti: vytváření systémupodpory v nezaměstnanostipodpora při získávání nové kvalifikacekoncepce globální politiky daného státu v oblasti nezaměstnanosti Tendence ke zvyšování nezaměstnanosti: Jsou známy tři výrazné příčiny vedoucí ke zvyšování nezaměstnanosti: demografické změny demografické změny strukturální změny Snižování nezaměstnanosti Ke snižování nezaměstnanostidochází prostřednictvímpolitiky zaměstnanosti. Ta je Aktivní politika zaměstnanosti Např. Poradensko-informačních služeb Pasivní politika zaměstnanosti Např. Různé dávky a příspěvky pro nezaměstnané Důsledky nezaměstnanosti Ekonomické důsledkyjsou představoványztrátou produkce ekonomiky. Mezisociální důsledkypatří např.psychické zatížení vyvolané nezaměstnanost.(ztráta zaměstnání)

Témata, do kterých materiál patří