Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5 majetek eko

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Majetek podniku a hospodaření s majetkem – MO5 Co to je majetek a jak se člení Majetek podniku je podstatná součást hospodářských prostředků, kterými každý podnik disponuje a využívá pro svou podnikatelskou činnost. Členění majetku: Charakteristika DHM – slouží podniku déle než jeden rok, během používání nemění svoji formu, většinou se opotřebovává Charakteristika oběžného majetku – neustále mění svou podobu Koloběh oběžného majetku Oceňování majetku: Při pořízení Všechny ceny používané při pořízení Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením Reprodukční pořizovací cena – dědictvím - musí posoudit znalec, darem Vlastní náklady – při výrobě ve vlastní režii Cena pořízení – při ocenění finančního majetku Nominální hodnota – hodnota peněz, cenin, cenných papírů Při výdeji ze skladu Ceny zásob se mění současně s pohybem jejich tržních cen. Stejnou zásobu můžeme mít na skladě za různou cenu, proto při vyskladnění zásob musíme použít jeden ze způsobů oceňování: Podle průměrných cen – cena se zjistí jako průměr z pořizovacích cen všech dodávek za minulé obdobíPodle metody FIFO – první do skladu, první ze skladu Druhy odpisů: účetní a daňové Účetní odpisy: Stanoví Zákon o účetnictvíDélku odpisování si určí sama účetní jednotkaJsou měsíčníPočítají se většinou od následujícího měsíce, kdy jsme majetek pořídili (26.4. nákup, odpisy počítáme od 7.měsíce) Předpokládané doby použitelnosti: Př. Nakoupili jsme auto za 360 000 Kč, předpokládaná doba použitelnosti jsou 4 roky = 48 měsíců – odpis za 1 měsíc 360 000/48, tj. 7 500 Kč, tzn. Že do nákladů dáme každý měsíc 7 500 Kč. Z hlediska výkonu: Př. Nakoupili jsme auto za 360 000 Kč, auto budeme vyřazovat, až bude najeto 180 000 Km, tzn. Že každý najetý km odepíšeme 2 Kč. V2/17 najeto 2000 km odpis 4 000 Kč V 3/17 najeto 5000 km odpis 10 000 Kč Daňové odpisy: Jsou upraveny zákonem o dani z příjmuStanovují pro majetek dobu, po kterou bude odepisovánMajetek je rozčlenění do 6 odpisových skupinOdepisuje se pouze do výše vstupní cenyNa začátku odepisování si zvolí podnik jednu ze dvou metod odepisování, kterou nelze změnitZaokrouhlují se na celé koruny nahoru Rovnoměrné ODPIS = VC * odpisová sazba/100VC-vstupní cena Zrychlené ODPIS v 1. roce = VC/k1 ODPIS v dalších letech = 2*ZC/ k v dalších letech odpisování– n k1 – koeficient v prvním roce VC – vstupní cena ZC – zůstatková cena n – počet let odepisování Odepisování dlouhodobého majetku Firma si pořídila v červnu 2014 výrobní zařízení. Jeho pořizovací cena je 670 000,-. Účetní odpisy byly rovnoměrně stanoveny na 5 let (60měsíců). Začátek odepisování je následující měsíc po pořízení. Podle ZDP je zařízení zařazeno do 2. odpisové skupiny a bude odepisováno rovnoměrně. Roční odpisové sazby jsou 11 a 22,25 Vypočítejte účetní a daňové odpisy po celou dobu odepisování Rok Účetní odpisy Daňové odpisy počet měsíců odpis odpis oprávky zůstatková cena Firma si pořídila v únoru 2013 výrobní budovu. Její pořizovací cena je 1 500 000,-. Účetní odpisy byly rovnoměrně stanoveny na 20 let. Začátek odepisování je následující měsíc po pořízení. Podle ZDP je zařízení zařazeno do 5. odpisové skupiny a bude odepisováno zrychleně. Koeficienty pro zrychlené odepisování jsou 30 a 31 Vypočítejte účetní a daňové odpisy pro prvních 8 let odepisování. Rok Účetní odpisy Daňové odpisy počet měsíců odpis odpis oprávky zůstatková cena

Témata, do kterých materiál patří