Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Náklady

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. Náklady - spotřebavýrobních faktorů v peněžním vyjádření Výrobní faktory: (všechny prostředky potřebné k výrobě) Práce (zaměstnanci) Vynaložené fyzické a psychické pracovní úsilí člověka při vykonávání pracovních činnostíCena: mzdová sazbaPůdaJe důležitá pro ekonomické činnosti zemědělské, ale i pro ostatní, protože podniky ji potřebují k pořízení budov k realizaci ekonomické činnostiCena: pozemková renta (příjem z pronájmu)Kapitálkapitálové statky – stroje, materiál, k jejímuž nákupu potřebují podniky peníze)nakupují je podnikycena: úroková sazba výdaje = úbytek peněžních prostředků z pokladny nebo BU Př.:1. 9. PF za spotřebu energie502/321náklad 20. 9. PPD úhrada PF321/211výdaj 1. 9. VPD za spotřebu energie502/211náklad i výdaj ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Z hlediska účetnictví Provozní náklady Slouží k zajištění provozu firmy Spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady, odpisy Účtová skupina 50. – 55. Finanční náklady Vznikají v souvislosti s bankou Účtová skupina 56. Úroky z úvěrů, poplatky banceZ hlediska kalkulace Přímé náklady Lze je určit přímo na kalkulační jednici podle THN (NS, VN) Přímé náklady, přímé mzdy, OPN Nepřímé náklady Režijní náklady VR, SR, ZR, ORZ hlediska původu Prvotní náklady (externí) Vznikly vnější zásluhou = oprava stroje dodavatelskou F Evidují se ve finančním účetnictví Druhotné náklady (interní) Oprava stroje vlastními pracovníky firmy Evidují se ve vnitropodnikovém účetnictvíZ hlediska vztahu k objemu produkce Fixní náklady (stálé) Nemění se s objemem produkce Mění se skokem Nájemné Variabilní náklady (proměnlivé) Mění se se změnou objemu produkce Proporcionální Mění se stejně rychle jako objem produkce Spotřeba materiálu Progresivní Rostoucí rychleji než objem produkce Náklady na reklamu Degresivní Rostou pomaleji než objem produkce EnergieZ hlediska druhu Materiálové náklady Mzdové náklady Náklady nemateriální povahy (poplatky) = fixní náklady + variabilní náklady na 1 kus * objem produkce = celkové náklady / objem produkce Marginální náklady (mezní) = vyjadřují přírůstek celkových nákladů při zvýšení objemu produkce o jednotku Implicitní náklady = náklady, které firma vynaloží na výrobu, jsou převzaty z účetnictví Explicitní náklady = ušlý příjem z výrobního faktoru, firma je reálně neplatí podnikánípronájem ANO NE = ušlý příjem z podnikáníBOD ZVRATU Vyjadřuje objem produkce, při kterém podniku nevzniká zisk ani ztrátaQ = F / (p-v)(p-v) = krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku KALKULACE NEÚPLNÝCH NÁKLADŮ Na výrobky se kalkulují pouze variabilní náklady, fixní se zahrnují až do celkového výsledku příslušného obdobíU jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk, ten se vyjádří až za celkovou produkcíPro sestavení kalkulace je potřeba znát: v = variabilní náklady na 1 ks p = prodejní cena na 1 ks F = fixní náklady

Témata, do kterých materiál patří