Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bankovnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BANKOVNICTVÍ Pojem bankovní soustava a její členěníBankovní soustava = soubor všech bank na území daného státu Členění:otevřená = po splnění podmínek a získání licence od ČNB a dohodě s MF mohou vstoupit nové banky do BS Uzavřená = do BS nemohou vstupovat nové banky Banka – charakteristika, náplň činnosti obchodních bankBanka – a. s., ZK 500 mil. KčUpravuje zákon o bankáchJe za účelem ziskuZaložení – musí získat licenci od ČNBMá svou rozvahu (A a P) a také výkaz zisků a ztrát (V a N) Aktivní operace = použití vlastního a svěřeného kapitálu na udržení likvidity a dosažení zisku Investování do CP – krátkodobé i dlouhodobé, pořizování za účelem dosažení zisku Vytváření pokladní hotovosti – vytváří v zájmu zachování likvidity, aby byla schopná čelit závazkům vůči klientům Pasivní operace = na jejich základě vznikají závazky banky, největší závazek je vkladová činnost banky Produkty: Běžný účet – nízký úrok, s penězi lze hned disponovat, banka musí peníze poskytnout ihned (studentské, dětské,...) Spořící účet – vyšší úrok, slouží k uchování fin. prostředků, ale také aby se s nimi mohlo disponovat Termínovaný účet – nejvyšší úrok, s penězi lze disponovat až po stanovené době (pokud vybereme dříve, platíme poplatek) Česká národní banka a její funkceČNB je banka bank ( obchodní banky jsou jejími klienty)Je zřizována státem (ústavou ČR)Není za účelem ziskuŘízení – 7členná bankovní rada (v čele je guvernér) Funkce:Vykonává dohled nad OB a bankovní dozor (legálnost bank. operací) Péče o cenovou stabilitu Emituje bankovky a mince Reguluje měnový kurz Banka vlády, správa ČR Úvěrová činnost bankÚvěr a jeho znaky – pro banku úvěry znamenají pohledávky --- ZISK Poskytování úvěrů je velmi rizikové a představuje riziko pro: Banku – klient nebude schopný splácet úvěr Klienta – nedostatek příjmů na splácení – z hlediska zvyšování úroku (záleží na podmínkách ve smlouvě) Základní členění úvěrůZ hlediska času: Krátkodobé – do 1 roku Dlouhodobé – déle než 1 rokZ hlediska klienta: Soukromé – pro FO Podnikatelské – pro POZ hlediska účelů Účelové – poskytovány na předem známou věc Neúčelové – banka neví, na co si klient půjčil (spotřebitelské úvěry – menší částky)Úrokové sazby – stanovuje ČNB Reposazba Lobardní sazba = používá se při úročení přebytečné likvidity, kterou poskytne ČNB bankám Diskontní sazba = slouží k úročení Vkladová činnost bank, pojištění vkladů (viz 2.)Přijímání vkladů od klienta banky (podniky, instituce, obce,…)Vklady = depozita Produkty vkladové činnosti banky: Běžný účet = vklady na viděnou – jsou úročený velmi nízkou vkladovou sazbou, protože banka musí poskytnout peníze ihned slouží k běžnému bezhotovostnímu styku Různé typy: dětské, studentské,.. Spořící účet = úsporné vkladyÚročené větší úrokovou sazbou než běžný účetSlouží k uchování prostředků, ale tak aby se s nimi dalo disponovatTermínované účty = jsou vázané termínem výběruNelze s nimi disponovat po dobu trvání vkladuPři předčasném výběru se platí sankce

Témata, do kterých materiál patří