Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8b) Kalkulace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8b) Kalkulace při tvorbě produktu CR = zjištění nákladů a ceny na přesně vymezený výkon - tzv. kalkulační jednice (1účastník) Rozdělení: a)předběžná - předpokládané náklady, vypočítaná cena uvedena v katalogu - pevná cena → u zájezdu na objednávku cena pouze informativní b)výsledná - po ukončení zájezdu; skutečné náklady Cena zájezdu se odvíjí ze situace na trhu, postavení CK na trhu, ze zkušenosti z minulých let, cen konkurence a nákladové kalkulaceDruhy nákladů: a)náklady nepřímé (režijní, společné) - náklady na dopravu, průvodce, akce za pevné ceny, pojištění CK proti úpadku; nejdříve stanovené na celý objem výkonu, pak rozpočítáme na k1 b)náklady přímé (jednicové) - ubytování, stravování, vstupy volné, CP Riziko z neobsazení = plánovaný počet osob - počet míst v autokaru → počítáme pouze u standardních zájezdů 20% Náklady na průvodce Kalkulace Interní DPH Externí Odměna mzda 0 Odměna 21% - DPH SP 25% ANO 0 NE ZP 9% ANO 0 NE Ubytování ANO 15% Ano 15% DPH Stravování ANO 15% ANO Stravné ANO 0 NE Vstupy ANO 15% ANO 15% Jízdné - lanovka ANO 21% ANO V případě, že v ceně zájezdu je průvodci poskytováno bezplatné stravování v rozsahu snídaně, oběd, večeře → stravné se snižuje o počet jídel takto poskytnutýchAkce za pevné ceny: Na objednávku, nutnost zaplatit předem Povinné smluvní pojištění CK: zahrnuta do ceny zájezdu, nepodléhá DPH, CK si stanovuje sama Náklady rizika celkem: součet všech nepřímých nákladů - doprava, průvodce, akce za pevné ceny, povinné smluvní pojištění Náklady rizika/1 účastníka: standardní zájezd: náklady rizika celkem / kalkulovaný počet osobForfaitový: kalkulovaný počet osob Náklady „B“ přímé - stanovené na 1 účastník; náklady, které se kalkulují bez rizika neobsazení Ubytování - 15% Stravování - snídaně, oběd, večeře - 15% Vstupy volné - 15% Cestovní pojištění - nepodléhá DPH Přímé náklady celkem - ubytování + stravování + vstupy + CP Celkové náklady na 1 účastníka - náklady rizika na 1 účastníka + přímé náklady celkem Marže CK: zisk CK: celkové náklady na 1 účastníka bez DPH Udávána v %; CK nemá přesně dáno Vypočítaná marže se zdaňuje 21% DPH Hrubá cena zájezdu: celkové náklady na 1 účastníka + marže CK (3. sloupec) Prodejní cena zájezdu: zaokrouhlena libovolně; 3. sloupec hrubé ceny Úprava marže CK:rozdíl mezi hrubou a prodejní cenou, oddanit přes koeficient; 21% odečíst DPH Marže CK v korunách:marže CK + úprava marže; ve všech sloupcích DPH na výstupu na CK za 1 účastníka:hrubá cena zájezdu (sloupec DPH) + DPH úprava marže CK

Témata, do kterých materiál patří