Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21. Marketing, základy podvojného účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Otázka č. 21 A) Marketing Definice marketingu: = proces plánování a realizace koncepce cenové politiky a distribuce zboží a služeb určených ke směně, která naplní cíle jednotlivců i organizací = umění, vytváření a uspokojování zákazníků s cílem dosažení zisku (typ renesančního člověka) = proces, jak dostat správné věci ke správným lidem, na správné místo, ve správném čase, za správnou cenu a při správné komunikaci a podpoře = Marketing není jen činnost, ale je to způsob chování firmy na trhu, je to filosofie chování. Marketingové heslo=mysli a služ(think and serve)= mysli o zákazníkovi, služ zákazníkovi Základní pojmy: Potřeba Výchozí bod pro marketing Marketing je musí poznat a znát Pocit nedostatku, který se snažíme uspokojit Členění potřeb Potřeby známé Víme, jak je uspokojovat Víme, jak se budou vyvíjet Potřeby poznané Víme, že existují Nevíme, jak budou uspokojeny v budoucnu Potřeby latentní (dřímající) Díky jakékoliv situaci vznikají nové potřeby, výrobky Spící ještě neobjevené Měly by být doménou výzkumu Přání Touha po uspokojení potřeb určitým způsobem Poptávka Pokud je požadavek podepřen kupní silou (penězi), kterou jsme ochotni a schopni uplatnit, tak vzniká poptávka Členění poptávky Poptávka negativní Většina lidí na trhu nemá výrobek ráda Jsou dokonce ochotni „zaplatit za to, že jej nebudou mít“ Úkol manažera : zjistit důvod a změnit vztah k výrobku Neexistující poptávka Zákazník výrobek nezná Nemá informace Úkol manažera: zajistit výrobku reklamu, propagaci Skrytá poptávka Zákazníci neřekli, že mají tuto poptávku Úkol manažera : zjistit, jak velká skupina má zájem o poptávku Klesající poptávka (remarketing) O výrobek přestává být zájem Nepravidelná poptávka (synchromarketing) U sezónního zboží Dochází k výkyvům poptávky Probíhá ve vlnách Nestejnoměrná velikost i intenzita Úkol manažera: snaha slevami a službami rozšířit poptávku do dalšího období Úplná poptávka Došlo k vyrovnání toho, co chtějí zákazníci a výrobci Nabídka se rovná poptávce Úkol manažera : musí dobře sledovat trh a vývoj Přesahující poptávka Větší nabídka než poptávka Ten, kdo poskytuje výrobky nebo služby není schopen nebo nechce poptávku uspokojovat Poptávka je větší než nabídka Nežádoucí poptávka (antimarketing) Po společensky nežádoucích věcech Výrobek Výrobek je cokoliv, co může být nabídnuto někomu proto, aby uspokojil potřebu nebo požadavek Cokoliv, co může být na trhu nabídnuto ke směně Není to jen fyzický výrobek, ale i služba, myšlenka, práce atd. Užitek Užitek výrobku spotřebitelé vidí v hodnotě uspokojení Hodnotíme výrobek s našimi představami o něm Směna Transakce, výměna hodnot Směna je aktem získávání žádoucího výrobku od někoho nabídnutím něčeho jiného na oplátku. 5 podmínek, aby mohla směna proběhnout: Musí být alespoň dvě strany. Každá strana má něco, co by mohlo mít hodnotu pro druhou stranu. Každá strana je schopná komunikace a dodání. Každá strana má svobodu přijmout nebo odmítnout nabídku. Každá strana se domnívá, že je odpovídající nebo žádoucí jednat s druhou stranou. Zda se směna skutečně uskuteční, závisí na tom, mohou-li se obě strany dohodnout na podmínkách směny. Jestliže je dosaženo dohody, říkáme, že se uskutečnilatransakce Abyvztahymezi oběma stranami bylymarketingové musí být férové a výhodné pro obě strany. Trh Trh se skládá ze všech potenciálních zákazníků sdílejících zvláštní potřebu nebo požadavek, kteří by mohli být ochotni a schopni se účastnit směny, aby uspokojili tuto potřebu či požadavek. Z makroekonomického hlediska Souhrn všech vztahů mezi výrobci, zprostředkovateli a uživateli zboží a služeb Z mikroekonomického hlediska Souhrn lidí, kteří jsou potencionálními zákazníky, kteří mají potřeby a požadavky, kteří jsou schopni a ochotni provést změnu. Marketer (trhovec) Účastník trhu, který vyhledává směnu aktivněji než ostatní účastníci. Základní podnikatelské koncepce Výrobní koncepce(1910 – 1920) Vychází z toho, že zákazník chce výrobek, který je dobře dosažitelný a s nízkými náklady Nízkých nákladů dosáhli účinnější technologické postupy (pásová výroba) Podmínky pro výskyt a uplatnění výrobní koncepce Poptávka převyšuje nabídku Při snížení výrobních nákladů je výrobek levnější, tím mohu zvýšit objem výroby a rozšířit trh Hlavní problém Řízení je necitlivé k zákazníkovi Nerespektuje zákazníka Výrobková koncepce(1920 – 1930) Vychází z toho, že zákazník chce výrobek kvalitní, propracovaný a je i ochoten dát více peněz Hlavní myšlenka je i zároveň hlavní problém. Výrobce je soustředěn jen na svůj výrobek a zapomíná, jak to chce zákazník. Prodejní koncepce(1930 – 1950) Začátek je spojen s vývojem po krizi Podstatou je agresivní prodej a reklama -> když ponecháme zákazníka sobě sama, nekoupí si od nás dost Nevýhoda: zákazník se nechá přesvědčit, ale není spokojen->nevrátí se, stěžuje si->firma ztrácí jméno Marketingové koncepce(50. léta ) Vychází z toho, že je třeba vyrábět to, co můžeme prodat a neprodávat to, co můžeme vyrobit Základem je co nejlépe určit a poznat cílový trh, jaká jsou přání, potřeby zákazníka a snažit se je co nejlépe uspokojit. 4 body, na kterých zakládá marketingové koncepce Na soustředění se na trh Orientaci na zákazníka Koordinovaném marketingu Výnosnosti Sociální koncepce Vzniká v souvislosti s vyčerpáním zdrojů surovin, materiálů a ochranou životního prostředí Principem je najít rovnováhu mezi třemi aspekty: Uspokojit zákazníka Zisk Veřejné zájmy: Nové v marketingové koncepci Ochrana životního prostředí Základem této koncepce je to, že roste uvědomění lidí i podniku, aby nepoškozovali životní prostředí Tyto zájmy podporuje i stát Marketingové prostředí Všechny prvky a vztahy, které nějakým způsobem ovlivňují úspěšnou existenci podniku na trhu. Důležité je marketingové prostředí: Poznat ho Aktivně hledat informace o prostředí Slouží k tomu marketingový informační systém Naše připravenost na změny Základ úspěchu Dvojí charakter změn:a) pomalé - dají se předvídat, změny většího rozsahu b) šoky - změny náhlé, přinášejí příležitosti i hrozby Vnitropod

Témata, do kterých materiál patří