Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika výroby a služeb

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EKONOMIKA VÝROBY A SLUŽEB

Tři základní ekonomické problémy výroby

 1. co a v jakém množství vyrábět (výkon)

 2. jak vyrábět (výrobek, služba)

 3. pro koho vyrábět (trh, zboží)

Tři základní ekonomické otázky

Co? Předmět podnikání, nějaký nápad

Jak? Zdroje financování podniku (kde na to vezmu) – úvěry, mzda zaměstnancům, místo podnikání, vybavení podniku

Pro koho? Pro jakou skupinu spotřebitelů

Dělba práce

= rozdělení práce mezi jednotlivé pracovníky

 • čím lepší je dělba práce, tím vyšší je zisk a produktivity

Produktivita práce

= počet výrobků/služeb vyrobeních za určitou dobu, vliv – platu, motivace zaměstnanců

pro každou organizaci je důležité zvyšovat produktivitu práce

 • lze ji určit v naturálních jednotkách (ks, kg), hodnotných (Kč) i časových (5 min/ks)

 • čím vyšší je produktivita práce, tím více se toho vyrobí a prodá

 • jestliže chceme produktivitu práce zvyšovat, musíme znát její činitele:

Činitelé ovlivňující produktivitu práce (Pp)

 • pracovní a provozní podmínky - vybavení pracovníka technikou, pracovními pomůckami, velikost výrobních a odbytových ploch, jejich uspořádání, řešení komunikace mezi pracovníky…

 • organizace práce – souvisí s účelným rozmístěním pracovníků, závisí na managementu, organizace práce je jedním z nejdůležitějších činitelů

 • způsob prodeje - samoobsluhy, s obsluhou…

 • kvalifikace - způsobilost vykonávat práce určitého stupně složitosti, přesnosti, namáhavosti jako výsledek dovedností, návyků, znalostí, zkušeností apod.

 • motivace pracovníků – která vede k dosahování co nejlepších výsledků, například formou odměňování, také kariérní růst může působit na zvyšování produktivity práce

 • struktura tržeb - množství práce vykládané na tržby za jednotlivé činnosti (tržby za ubytování, prodaná jídla, zboží)

 • frekvence hostů - ovlivňuje výši tržeb a tím i Pp, pracovníci nemohou vždy frekvenci hostů ovlivnit

 • rozšiřování výrobního sortimentu- Pp většinou klesá = větší pracnost, (i naopak) S omezením sortimentu se snižuje kvalita poskytovaných služeb.

 • kvalita a stupeň opracovaných surovin - ovlivňuje množství práce vynakládané při přípravě jídel ( polotovary- loupané brambory- vyšší Pp)

 • ceny - v jednotlivých podnicích rozdílné a vyjadřují jen spotřebu práce (cena a Pp se zvyšují)

 • využití moderní výpočetní techniky - snižuje spotřebu živé práce, poskytuje managementu dostatek informací k řízení - zvyšování výkonů

 • Další: umístění podniku, spotřebitelské zvyklosti, sezonnost

Technický rozvoj

 • zavádění nových, výkonnějších, efektivnějších, ekologičtějších a progresivnějších technologií

 • znamená nahrazení stávajícího zařízení zařízením lepším, většího výkonu, menší spotřeby energie, zařízením, které nám uspoří čas

 • je nutný pro růst podniku, např. pro snížení energií, tím, že spotřebič, který bere příliš energie, nahradíme úspornějším nebo, že koupíme lepší vybavení do kuchyně, které nám umožní vyrábět pokrmy rychleji, s úsporou apod.

Témata, do kterých materiál patří