Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Příklady výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daň z nabytí nemovitosti Daň z nabytí nemovitosti dnes činní 4 % ze základu pro výpočet této daně. Základ daně zjistíme dvěma způsoby: p odle kupní ceny nebo podle znaleckého posudku.Jednoduchý příklad výpočtu daně odvozené z kupní ceny. Prodávající se s kupujícím dohodl na kupní ceně 3.000.000 Kč. Daň jak už víme bude tedy činnit 4% tj 120.000 Kč. Tuto částku si bude muset kupující přičíst ke kupní ceně, kterou zaplatí. Abych byl přesný, tak v praxi se bude jednat pouze o zálohu, protože FU bude muset prověřit, zdali jste daň odvedli z reálné kupní ceny, jestli jste si cenu „nevymysleli“ . FU si sám porovná ceny podobných nemovitostí a sám si vypočte tzv. směrnou hodnotu pro výpočet daně. Má až 3 roky na to, aby vám případně tuto daň doměřil, ale nejčastěji tak učiní v krátkém čase. + výhodyneplatíte za znalecký posudek -nevýhodymusíte čekat neurčitou dobu na skutečné vyměření daně Nabízí se tedy možnost druhá a to je vypočítat daň z ceny uvedené na znaleckém posudku. Práci znalce samozřejmě budete muset zaplatit ze svého. Částku, kterou vás to bude stát si ale budete moci odečíst od základu daně. Znalec v tomto případě supluje práci FU a sám určí směrnou hodnotu. Dva příklady, které mohou nastat. Příklad č.1.: Prodávající se s kupujícím dohodl na ceně 3.000.000 Kč. Zavoláte znalce a ten nemovitost ocení na 2.850.000 Kč (směrná hodnota). Z této částky se ještě určí srovnávací daňová hodnota, která činní 75 % ze směrné hodnoty. V tomto případě tedy směrná hodnota bude činnit 2.137.500 Kč. Kupní cena je tedy vyšší než srovnávací daňová hodnota. Platí to, že poplatník odvede daň vždy z vyšší z obou částek. Daň tedy odvedeme ze 3.000.000 Kč. Na dani tedy zaplatíte 120.000 Kč. Příklad č.2: Dohodnutá kupní cena bude opět 3.000.000 Kč. Znalec ocení nemovitost na 4.150.000 Kč (směrná hodnota). Abychom opět získali srovnávací daňovou hodnotu, tak budeme počítat opět pouze se 75% z ceny oceněné znalcem, tedy s 3.075.000 Kč. Kupní cena je tedy nižší než srovnávací daňová hodnota, proto daň odvedeme ze 3.075.000 Kč. Na dani tedy zaplatíme 123.000 Kč. + výhodynemusíte čekat než vám FU vyměří skutečnou daň -nevýhodymusíte zaplatit za znalecký posudek Termíny pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí Přiznání musíte podat nejpozději do 3. měsíců po začátku následujícího měsíce, ve kterém byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Příklady máme všichni rádi. Proto ho použijeme i zde. Prodávající s kupujícím podepsali kupní smlouvu a dne 15. června. vložili na katastr nemovitostí. V půlce července přislo smluvním stranám písemné vyrozumění od katastru, že byl polovolen vklad vlastnického práva. Daňové přiznání tedy musíte podat do konce září. Jaké přílohy musí daňové přiznání obsahovat? kupní smlouva (stačí neoveřená kopie)vyrozumění katastrálního úřadu o povolení vkladuznalecký posudek, v případě že ho použijete pro výpočet daně Kam mám podat daňové přiznání, kam mám poslat peníze? Daňové přiznání se musí podat na příslušný FU, kde se nemovitost nachází. To samé platí i pro účet, kam daň zaplatit. Nezapoměnte na správný var. symbol (rodné číslo poplatníka). V případě že jste z Prahy, ale kupujete nemovitost v Brně, tak musíte podat přiznání na FU v Brně.

Témata, do kterých materiál patří