Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10 MO Banky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. MO – Bankovní soustava, pojišť ovnictví Banky a bankovní soustava banka právnická osoba založená jako akciová společnost (a. s.), státní peněžní ústav, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry, má bankovní licenci od centrální banky (že může působit jako banka) např. ČNBmezi banky se neřadí spořitelní a úvěrová družstva a kampeličky, přestože provozují obdobnou činnost => nepodléhají bankovního dohledu ČNBbankovní soustava se zpravidla skládá z centrální banky (emisní, cedulová) a z obchodních neboli komerčních bank v ČR je dvoustupňová bankovní soustava, která je tvořena: centrální bankou (emisní, cedulová)v ČR je to Česká národní banka = stanovuje ji Ústava ČRnejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada, která má v současné době 7 členů, mezi členy ČNB patří = guvernér ČNB, dva viceguvernéři a 4 vedoucí pracovníci obchodní neboli komerční banky a finanční instituceČSOB (a.s.), AIR BANK (a.s.), Raiffeisen Bank (a.s.), Komerční banka (a.s.), Česká spořitelna (a.s.), a další obchodní či komerční bankpatří sem i stavební spořitelny a hypoteční banky funkce centrální banky (v čr je to čnb) regulace nabídky peněz provádí měnovou politiku státu prostřednictvím regulace peněžní zásoby, úrokových sazeb a devizového kurzuje zodpovědná za stabilitu měny emisní funkce centrální banka jako jediná může vydávat peníze (výsadní právo emitovat bankovky) kontrolní funkce vykonává bankovní dohled nad obchodními či komerčními bankami, bezpečnostní bankovního systému, uděluje licence k působení obchodních či komerčních bank a kontroluje dodržování bankovních zákonů funkce banky bank slouží jako zúčtovací centrum pro ostatní banky při mezibankovních obchodech (clearingové centrum) a jako věřitel ostatních bank při poskytnutí úvěru na posílení likviditycentrální banka bývá poslední instancí obchodních či komerčních bank funkce banky státu vede účty státního rozpočtu a provádí některé bankovní operace pro státní správu zajištění styku se zahraničními centrálními bankami správa devizových rezerv –spravuje měnové rezervy země správce státního dluhu –banka dluh pouze spravuje, nepůjčuje státu peníze na jeho úhradu ČNB dále provozuje centrální registr úvěrů = databázový systém, který obsahuje informace o jednotlivých klientech a jejich závazcích vůči všem bankám působících v ČR. Obsahuje také údaje o platební morálce klientů. Cílem je poskytovat bankám údaje o úvěrovém zatížení klientů. Do centrálního registru vkládají údaje povinně všechny banky působící v ČR, včetně poboček v zahraničí a poboček zahraničních bank působících v ČR měnová politika centrální banky centrální banky mohou provádět 2 základní typy měnové politiky, a toexpanzivní měnovou politikupři jejím uplatňování dochází v ekonomice k růstu množství peněz v oběhu snížení úrokových sazebexpanzivní politika zároveň stimuluje hospodářský růst, umožňuje vyšší zaměstnanost, zvyšuje agregátní poptávku a způsobuje vyšší inflacirestriktivní měnová politikatento typ měnové politiky spočívá ve snížení nabídky peněz v oběhu, což v ekonomice vyvolárůst úrokových sazesnížení množství peněz v oběhusnížení nabídky peněz zároveň způsobuje pokles agregátní poptávky, nižší míru inflace, nedochází ke stimulaci ekonomického růstu, v ekonomice může dojít k růstu míry nezaměstnanosti nástroje měnové politiky k uskutečňování vytyčených cílů měnové politiky využívají centrální banky tzv. nástroje měnové politiky, které lze rozdělit na přímé (administrativní) nástroje banka přímo určuje jistá kritéria např. kolik smějí obchodní (komerční) banky poskytnout úvěrův tržní ekonomice se tato funkce zpravidla nevyužívánástroje přímé regulace investičního úvěru regulace spotřebního úvěru ostatní přímé nástroje = např. stanovení úvěrových stropů nepřímé (tržně orientované) nástroje politika povinných minimálních rezerv –banka stanovuje povinnou procentní část vkladů klientů, které u ní musejí obchodní banky držet jako vklad. Povinné minimální rezervy jsou také pojistkou v případě, že by obchodní banka měla problémy s likviditou operace na volném trhu –banka nakupuje nebo prodává cenné papíry politika diskontních sazeb –sazba, za kterou banka půjčuje ostatním bankám (obchodní banky půjčují za úrokovou sazbu, která je vždy vyšší než diskontní) morální nátlak –banky jsou ovlivňovány a kontrolovány zejména při jejich úvěrových možnostech SWAPY –doporučení centrální banky k nákupu či prodeji cizích měn lombardní úvěry –centrální banka je poskytuje proti zástavě na cenné papíry nouzové úvěry – banky musí čerpat od centrální banky, pokud nemají dostatečné minimální rezervy jsou úročeny sankční sazbou ve výši 3násobku diskontní sazby Obchodní (komerční) banky obchodní (komerční) banky, jsou banky, které pracují v tržních ekonomikách na komerčním principu (hlavním cílem je tvorba zisku), hlavní činnosti je přijímání vkladů do nebankovního sektoru a poskytování úvěrů konkrétně provádějí tyto operace: pasivníshromažďování svěřených vkladů na účtech nebo vkladních knížkáchvydávání bankovních obligací, certifikátů nebo dluhopisůvytváření základního kapitálu banky, vytváření rezervních a jiných fondůzískávání úvěrů od centrální banky a od jiných obchodních bank aktivníposkytování úvěrů fyzickým a právnickým osobámvydávání a obchod s cennými papíry, případně jejich úschovavytváření pokladní hotovostivklady u jiných bankpohledávky u jiných bank neutrálníplatební operace = úhrady a inkasa z účtů klientůdevizové operace = prodej a nákup devizposkytování bankovních záruksměnárenské operacedepozitní operace (úschova v bezpečnostních schránkách apod.)správa investičních fondů = funkce depozitářeporadenská a konzultační činnostobchody s cennými papíry K tomu, aby mohli obchodní banky působit, musí splňovat jistá kritéria tzv.kritéria autorizace potřebná minimální výše základního jmění odborné a kvalifikační předpoklady kvalitní obchodní záměry technické a organizační předpoklady další podmínky obchodní banky dělíme na: univerzální– mají univerzální licenci, mohou provádět všechny bankovní oper

Témata, do kterých materiál patří