Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pojišťovnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojišťovnictví Význam Pro jednotlivce (při úrazu, dožití určitého věku, léčení v cizině)Pro kolektiv (při požáru, odcizení majetku organizace)Pro hospodářství (pomáhá zajišťovat plynulý chod ekonomie, omezuje počet bankrotů) Historie Světová První pojištění v Egyptě (pokud nedorazila karavana se zbožím) První pojistná smlouva v roce 1379 v Pise Námořní pojištění v Anglii a ve Francii 1867 vznik pojišťovny LOYDSČeská První spolek protipožární v Rakousko-uhersku 1827 první česká vzájemná pojišťovna Praha Za 1. republiky existovalo asi 400 pojišťoven Právní subjekty Pojistitel (pojišťovna)Pojistník (sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby)Pojištěný (osoba, která je pojištěna)Oprávněná osoba (osoba, které bude vyplácena pojistná náhrada) Pojmy Pojistná smlouva – uzavírá se s pojistníkem, obsahuje všeobecné pojistné podmínkyPojistná částka - max. částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatitPojistné – částka za poskytování pojistné ochranyPojistná událost – skutečnost, kdy pojišťovna platíPojistné plnění – smluvená částka, kterou vyplácí pojišťovna v případě pojistné událostiPojistná doba – časové období, na které se pojištění sjednáváAsistenční služby – odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla Další činnosti pojišťoven Pojišťovnictví – hlavní činnost, uzavírání smluv, krytí pojistných smluvZajišťovací činnost – pojištění pojišťovnyZábranná činnost – činnost, která směřuje k prevenci (požární čidla, bezpečnostní zařízení)Poradenství – pomáhá stanovit vhodný rozsah pojištění 3 typy pojištění Zákonné – automaticky uzavřeno ze zákona, musí se povinně platit (zdravotní pojištění)Smluvní – svobodné rozhodnutí klienta (proti odcizení, úrazu)Povinně smluvní – zvýšené nebezpečí (povinné ručení) Druhy pojištění Nekomerční Má chránit občany a organizuje ho stát Patří sem: Sociální pojištění Spravuje ho správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění (nemocenské dávky) - dobrovolně Důchodové pojištění (důchody) – povinně Příspěvek za státní politiku zaměstnanosti (podpory a rekvalifikace) – povinně Zdravotní pojištění Spravuje ho zdravotní pojišťovna Hradí se z něj léky a lékařská práce Za děti, studenty, žena na mateřské, vojáky, nezaměstnané a důchodce platí stát Penzijní připojištění Pojištění odpovědnostiKomerční (za účelem zisku) Pojištění osob Chrání před důsledky úrazů, vážných nemocí Nejčastěji: Úrazové Životní Důchodové Pojištění léčebných výloh Pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti Pojištění vážných chorob Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Pojištění majetku Živelné Odcizení Vandalismus Vodovodní Pojištění domácnosti Pojištění staveb Havarijní pojištění (motorová vozidla pro případ poškození) Pojištění odpovědnosti za škody (chrání před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškozením cizího majetku) Pojištění průmyslu a podnikatelů Živelné Havarijní Proti odcizení Staveb Dopravní Zemědělské pojištění Pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů Další dělení Životní pojištění (rizikové a rezervotvorné – obsahuje i spořící složku)Neživotní – pojištění nemovitosti či věcí movitých Pojistná smlouva Má své náležitosti: Výluka z pojištění – na co se konkrétně pojištění vztahuje Spoluúčást – částka, kterou při určité škodě nehradí Bonus – vyplácen těm, co nemají žádnou pojistnou událost Malus – přirážka k pojistnému

Témata, do kterých materiál patří