Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10 - Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dlouhodobý majetek význam majetku pro firmu = zisk – pomocí vloženého majetku vytváří majitel statky a služby, čímž vytváří zisk Členění DM ˃ 1 rok hmotný – movitý – nemovitý – doporučená hodnota˃40 000 Kč nehmotný– „know how“, výrobní postup – ochranná známka, licence, patent – doporučená hodnota˃ 60 000 Kč finanční– tzv. „převlečené peníze“ do investic na dobu delší než 1 rok – vklad bance, akcie, sbírky, starožitnosti, diamanty, nemovitosti k pronájmu Oceňování majetku Pořizovací cena cena včetně DPH do ceny se zahrnuje doprava, clo, montáž, … Cena pořízení cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením Hospodaření s DM Způsoby pořízení DM Způsoby vyřazení DM vklad z osobního Nákup vlastnictvíprodejlikvidace dar vlastní činnost darpřevod do (postavím si to)osobního vlastnictví Opotřebení DM fyzické – rez, rozbitý morální – móda, vývoj Odpisy DM = vyjadřují opotřebení majetku neprovádí se na majetku, jehož cena časem stoupá (pozemky, sbírky, starožitnosti) ↑ odpisy = ↓ daň z příjmu (snižují základ daně z příjmu) jsou pro firmu nákladem, ale nejsou výdajem 2 způsobyúčetní→ skutečnost daňové→ stát tabulkou – tabulka je v zákoně o dani z příjmu Před výpočtem musíme vědět: druh majetkuodpisovou skupinu a dobu odpisumetodu odpisu – firma si volí, ale v průběhu nesmí měnitpořizovací cenu – bez DPH, se všemi náklady (montáž, doprava) Zdroje financování majetku vlastnízákladní kapitál – vklad vlastníků (peněžní, nepeněžní), např.: s. r. o. 1 kč, a. s. 2 mil kčzisk – nerozdělený ziskodpisy DM – nejsou výdajem, jsou nákladem – daňově uznatelný náklad – snižují základ daně→ peníze můžu použít jinde ostatní – prostředky získané odprodejem nepotřeného majetkucizíkrátkodobé cizí zdroje ˂ rok závazky: z-ci – mzda, dodavatelé, stát (FÚ, ČSSZ, pojišťovny)krátkodobé bankovní úvěryrezervy – povinné státem u některých – dobrovolné fondy – moje peníze – „dlužím sama sobě“ dlouhodobé cizí zdrojedlouhodobé úvěry – hypoteční úvěr – na nemovitost, zárukou nemovitost, cca 4% p.a. – zástavní právo uvedeno v katastru nemovitostí americká hypotéka – záruka v nemovitosti, volný účel pro peníze, je dražší kontokorentní úvěr – podmínkou je mít bankovní účet u dané banky, dočasně mohou být výdaje vyšší než příjmy (cca 16 – 18% úrok)revolvingový úvěr – banka má připravený určitý limit pro klienta, ze kterého může kdykoliv čerpat. Není spojitost s bankovním účtemlombardní úvěr – úvěr na zástavu movité věcieskontní úvěr – na základě směnkyleasing – viz nížeemise obligací – emise dluhopisů – firma má k dispozici peníze a ten, kdo půjčil, má pak peníze navícemise akcií - základní kapitál = počet akcií + nominální hodnotafaktoring – prodej krátkodobých pohledávek 3. osobě (před lhůtou splatnosti)forfaiting – prodej dlouhodobých pohledávek 3. osobě (před lhůtou splatnosti) Inventární karta INVENTÁRNÍ KARTA druh majetku popis inventární číslo umístění odpovědná osoba cena pořízení datum pořízení odpisy Leasing = pronájem movité věci (např.: auto, PC,…) Druhy leasingu finanční–dlouhodobý pronájem – stávám se vlastníkem až po splacení – servis hradí nájemce – bude to moje operativní– pouze pronájem, nájemce není nikdy vlastníkemzpětný pronájem– majitel věci odprodá leasingové společnosti a ihned si ho zpětně pronajme→ má majetek i peníze Reprodukce = obnova majetku, jeho původní hodnoty prostá – hodnota je zachována, jedná se o stejná strojrozšířená – zvyšuji výkon, nahrazuji lepším strojemzúžená – nový stroj s nižším výkonem Rekonstrukce = zásah do stavební části (výměna trubek, zateplení,…) Modernizace = původní účel zachován (barva,…)

Témata, do kterých materiál patří