Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11 - Oběžný majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Oběžný majetek – je krátkodobé povahy, mění svou formu během krátké doby – většinou se jednorázově spotřebovává (peníze, zásoby materiálu, výrobky, pohledávky) Zásoby: materiál – základ suroviny – podstata výrobku – pomocné a provozovací látky – náhradní díly – obaly a drobný hmotný majetek nedokončená výroba – není materiálem, ale stále není hotovým výrobkempolotovary vlastní výroby – např.: mouka na výrobu moučníkůhotové výrobky – připravují se k prodejizvířata – v zemědělské výrobě→ zásobazboží – závod to nakoupí za účelem prodeje→ cukrovinky na recepci Krátkodobý finanční majetek peníze v pokladně, na bankovním účtu ceniny– kolky, stravenky, poukázky, losy krátkodobé cenné papíry – směnky, akcie, … Pohledávky za odběrateli – vznik prodejem výkonů a odesláním faktury odběrateli, zanikají úhradou faktury za zaměstnanci a společníky – vznikají např. poskytnutím půjčky, výplatou zálohy na pracovní cestu ostatní pohledávky – např. pohledávka za náhradu škod Evidence zásob PŘÍJEMKA = „kopie“ dodacího listu hrubá mouka hladká mouka cukr … SKLADNÍ KARTA ZÁSOB + - =co druh to skladní karta příjem výdej zůstatekhladká mouka, hrubá mouka, … vše zvlášť ŽÁDANKAVÝDEJKA→ vše se odečítá ze skladní karty seznam toho,seznam toho, co potřebujico dostanu ZÁVĚSNÝ ŠTÍTEK položka, číslo položky Oceňování oběžného majetku Pořizovací cena cena včetně DPH do ceny se zahrnuje doprava, clo, montáž, … Cena pořízení cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením Řízení zásob vědomá činnost podniku, která zahrnuje: analýzu majetkustanovení a udržení optimální výšeudržení struktury a míry využívaní oběžného majetku odpovídající potřebám, možnostem a cílům podniku Metoda ABC – pro účely normování se dělí zásoby do tří typů Zásoby typu A tvoří jeho podstatu přímo vstupují do výrobků nedají se nahradit př.: dveře – dřevo/dřevotříska Zásoby typu B přímo vstupují do výrobku netvoří podstatu, lze je nahradit př.: dveře – klika Zásoby typu C nevstupují do výrobku v případě, že dojdou, není ohrožena výroba př.: propiska Normování zásob zásoba běžná –c – zjišťuje předpokládanou spotřebu mezi dvěma dodávkami, kolísá zásoba pojistná –p – něco málo navíc, co máme na skladě zásoba technologická –t – jen u některých druhů zásob – je třeba upravit před výdejem do spotřeby (sušení apod.) dodávkový cyklus – čas mezi smluvními dodávkami zásoba minimální – před dodávkou, pouze zásoba běžná, případně i technická (p + t) zásoba maximální – po dodávce a zahrnuje zásobu běžnou, technickou, pojistnou (c + p + t) ČNZ – časová norma zásob udává se ve dnech, na které vydrží průměrná zásoba NZ – norma zásob s= denní spotřeba udává se v naturálních jednotkách (kg, l, m, ks, …) FN – finanční normativ p = cena za jednotku (za ks, kg, …) udává se v Kč „kolik peněz mám uloženo v zásobách“

Témata, do kterých materiál patří