Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8 - Podnikání PO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podnikání právnických osob Právnická osoba Nenarodila se, vznikla umělým seskupením FO či PO Cílem je nejčastěji zisk Obchodní jméno PO Stavby Černý s. r. o. U Topolů 35, Praha IČ email DIČ tel razítko PO Právní úprava podnikání právnických osob živnostenský zákon zákon o obchodních korporacích Založení, vznik a zánik právnické osoby Založení právnické osoby–smlouva o založení + návrh na zápis do obchodního rejstříku Vznik právnické osoby – zápis do obchodního rejstříku Zánik právnické osoby 2 fáze:1. rozhodnutídobrovolně nedobrovolněsoud je v likvidaci 2. výmaz z obchodního rejstříku→ po rozhodnutí Obchodní rejstřík = seznam všech právnických osob nese název, sídlo, předmět podnikání, vklady, vlastníky je veřejně přístupný veden u obchodního soudu Akciová společnost Akcie= cenný papír – podíl na majetku podniku Listinná podoba Zaknihované (PC)→ jsem zapsaná v PC na jméno – vím, komu patří na majitele – nesmí se zakládat, anonymní, v EU zakázáno Minimální základní kapitál = 2 000 000 Kč minimálně 51% z akcií zůstane mých (mám hlavní slovo, nikdo nevlastní větší část podniku než já), maximálně 49% prodám akciex 1000 ks 2000 Kč→ nominální hodnota akcie 49% prodámprodej – tržní cena 5000 Kč Způsob výdělku na akciích Prodej za vyšší cenu – prodám za 10 000 Kč Podíl ze zisku = dividenda pro každého akcionáře Druhy akcií Prioritní – VIP osoby, mají nárok na dividendu, i když na ostatní nezbyde Zaměstnanecké – z-cům jako motivace Kmenové – je jich nejvíce, prodávají se veřejnosti 81 % 19 % FO→ 15 % FO→ 15 % zisk s. r. o. Společnost s ručením omezeným 1 – 50 osob minimální vklad 1 Kč ručí se vkladem zisk s. r. o. je dvakrát zdaněn poprvé daní z příjmu PO 19 % po rozdělení zdaněn podruhé daní z příjmu FO 15 % pokud se jeden ze společníků rozhodne odejít, společnost tím nekončí, valná hromada může přibrat nového člena Orgány s. r. o.: 1) Valná hromada setkání všech vlastníků, výzva k setkání je zveřejněna minimálně 1x ročně úkolem je rozvoj firmy, strategie, cíle, zisk, investice, noví vlastníci, stanovy 2) Jednatelé řídí spravují účetnictví 3) Dozorčí rada nepovinné kontroluje jednatele, podává zprávy valné hromadě Ostatní korporace Veřejná obchodní společnost = v. o. s. minimálně 2 osoby méně častá společnost často rodinného typu (Kaufland) pokud se jeden z vlastníků rozhodne odejít, skončí i celá společnost – zbylí vlastníci si zakládají novou firmu Komanditní společnost = k. s. komandista – nemusí nic vložit, neřídí, nevede účetnictví komplementář – vklad minimální 5000 Kč, řídí, vede účetnictví rozdělení zisku: nejprve zisk rozdělen na poloviny – 50 % pro komandisty a 50 % pro komplementáře komandista si svou část vydělí podle počtu komplementáři podle výše vkladu za svoje závazky ručí veškerým majetkem (Student Agency) pokud se jeden z vlastníků rozhodne odejít, skončí i celá společnost zisk k. s. komandista komplementář rovným dílem podle výše vkladu zbylí vlastníci si zakládají novou firmu Družstvo PO cílem je zisk Rozdělení: zemědělství – JZD obchod – COOP bytové neuzavřené společenství – volný vstup i výstup minimálně 5 FO nebo 2 PO minimální kapitál 50 000 Kč Orgány: členská schůze představenstvo družstva kontrolní komise Stanovy pravidla, vnitřní řád, kdo komu velí, kolik má kdo poboček, kdo co může a nemůže, cíle

Témata, do kterých materiál patří