Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Le petit prince - VOCABULAIRE francais

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1. ainsi tak 2. alors tak 3. arracher vytrhnout 4. autre jiný 5. l' avis názor 6. avoir l' air vypadat 7. le boa had 8. le bonhomme človíček 9. la caisse bedna 10. ça ne fait rien to nevadí 11. le conte de fées pohádka 12. décourager odradit 13. devant před 14. emporter odnést 15. être humain lidská bytost 16. extraordinaire mimořádný 17. faire la connaissance seznámit se 18. la feuille list 19. grâce díky 20. heureux/heureuse šťastný, šťastná 21. jamais rien nikdy nic 22. loin daleko 23. malheureusement naneštěstí 24. la maniére způsob 25. le métier povolání 26. moins méně 27. le monde svět 28. le mort smrt 29. nettoyer čistit 30. la panne nehoda 31. partout všude 32. perdre ztratit 33. pousser tlačit 34. prés u 35. recommencer začít 36. s' endormir usínat 37. se reveiller probudit se 38. serieux/serieuse vážený/vážená 39. seul/seule sám, sama 40. souhaiter přát si 41. stupéfait překvapený 42. tirer táhnout 43. toutes seules sami o sobě 44. vite rychle 45. vivre žít 46. la voix hlas 47. voler krást/létat Le petit prince Lerne online unter quizlet.com/_5nvc2x

Témata, do kterých materiál patří