Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. Vývoj českého divadla od počátku NO do konce 19.stol

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Vývoj českého divadla od počátku NO do konce 19. století. Období NO NO zahrnuje obdobíod 70.let 18.stol. do r.1848, mělo dvě fáze. Charakteristika doby: roku1627 bylo vydáno obnovené řízení zemské, které povolovalo pouze katolické náboženství. A němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. V dalších letech začíná v literatuře i ve společnosti převažovat němčina. Česky se mluví pouze na vesnicích, ale i tam se objevují různé zkomolené výrazy a vývoj češtiny je zastaven. Významnou změnou byly reformy Marie Terezie ( zavedení povinné školní docházky) a Josefa II. (toleranční petent, zrušení nevolnictví). Národní obrození je proces utváření novodobého českého národa a spolu sním i českého jazyka. Počátky českého divadla v době NO: -má velký vliv na rozšíření češtiny, bylo určeno především pro lidové posluchače, první divadla hrála výhradně německy 1. 1738 -Divadlo pražských Němců v Kotcích:-hrálo se pouze německy -1771 .1.české představení –Kníže Honzyk 2. 1783 -Nosticovo divadlo (Stavovské, Tylovo) – hrálo se německy, česky jenom v neděli odp. -1785 –české představení, zásluhu na něm mělVáclav Thám –byl organizátor divadla, režisér, dramatik, herec a také básník. 3.Bouda (1786 – 1789) –1.české divadlo -stála na koňském trhu, dnešní Václavské náměstí. V Boudě se hrálo česky, repertoár lákal české publikum, byly uváděnyhry z naší minulosti (jejich autorem byl převážněVáclav Thám díla: Břetislav a Jitka; Vlasta a Šárka -překladatelem her bylKarel Ignác Thám,. - další významný autorAntonín Zíma - dílo: Oldřich a Božena -Nakonec Bouda konkurovala německým divadlům, našla se záminka a Bouda byla zrušena. Prokop Šedivý – je autorem frašek z pražského prostředí dílo – příklad divadelních her: Masné krámy; Pražští sládci Václav Kliment Klicpera - působil jako učitel na gymnáziu – jeho žákem byl Josef Kajetán Tyl Dílo: - Hadrián z Římsu - Zlý jelen - Veselohra na mostě - Každý něco pro vlast - Rohovín čtverrohý Romantismus Karel Sabina -byl to básník, prozaik, novinář, kritik a historik - měl také politickou činnost – byl členem tajného spolku, který působil proti Rakouské vládě, za účast na spiknutí byl odsouzen k trestu smrti, omilostněn a ve vězení donucen k podepsání spolupráce s tajnou policií. Za to byl veřejnosti odsuzován. Dílo:Je také slavný svými librety – k Smetanovým operám –Braniboři v Čechách -Prodaná nevěsta - k Bloodkovým operám –V studni Josef Kajetán Tyl: -* v Kutné Hoře, studoval gympl, nedokončil filozofii, člen kočovné divadelní spol., úředník, působil ve Stavovském divadle a v několika novinách (Květy, Sedlské noviny). Po revoluci v roce 1848 byl z Prahy vypovězen, kočoval z divadelní společností a zemřel v bídě v Plzni. drama: 1) hry ze součastnosti: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka: -píseň Kde domov můj (hudba Fr. Škroup) Pražský flamendr Paličova dcera Bankrotář Chudý kejklíř 2)dramatické báchorky: Strakonický dudák: UK:Strakonický dudák aneb Hody divých žen: -námětem hry je láska Švandy a Dorotky. Švandova cesta do světa za penězi s očarovanými dudami (očarovala je jeho matka víla Rosava) Švanda se setkává s Vocilkou a pod jeho vlivem zapomíná pro peníze na domov i na Dorotku. Ve světě je Švanda uvězněn, zrazen Vocilkou, nakonec ho zachrání Dorotka a Kalafuna. -hl. myšlenky: Oslava domova a českého lidu, kritika příživnictví a sobectví, peníze ničí vztahy mezi lidmi a je to oslava mat. lásky. Lesní panna Jiříkovo vidění Čert na zemi Tvrdohlavá žena 3)historické hry: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři – zachycuje vzpouru havířů na konci 15.stol., podle historické skutečnosti Jan Hus – 5 dějství Liška z Trocnova Kutnohorské bouři Měšťané a studenti Staré město a Malá strana Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové Realismus Rozvíjelo se divadlo:Prozatímní divadlo– úvod byl Hálkovou hrou Král Vukašín Národní divadlo: 1868 – první základní kamen 1881 – vyhořelo 1883 – nově otevřeno – úvodní hra Smetanova Libuše. Osobnosti ND –Zítek – architekt Hynais – malíř opony Mikoláš Aleš– další malíř Myslbek – sochař; dělal výzdobu Bedřich Smetana:- napsal tyto opery: Libuše; Braniboři v Čechách; Prodaná nevěsta; Dalibor; Tajemství; Dvě vdovy; Čertová stěna; Hubička; Viola – ta je nedokončena cyklus básní: - Má vlast – symfonické básně Antonín Dvořák:- zhudebnil Erbenovy balady: - Vodník; Holoubek - zhudebnil Hejdukovi a Hálkovi básně - symfonie: Z nového světa - opery: Čert a Káča; Rusalka; Jakobín; Armida Vítězslav Hálek - narozen v Dolínku na Mělnicku - vystudoval akademické gymnázium a filozofickou fakultu - stal se spisovatelem a redaktorem (časopis Lumír a Květy, kde spolupracoval s Nerudou). - cestoval – byl na Balkáně, v Polsku a v Itálii. -básní, prozaik, dramatik, novinář, byl pokládán za největšího českého básníka; hodně cestoval Dramata:- Král Vukašín Záviš z Falkenštejna – o historické postavě, která zradila Přemysla Otakara II. na Mor. poli Jaroslav Vrchlický -hlavní představitel lumírovců, vl. jméno Emil Frída, básník, dramatik, překladatel, narodil se v Lounech, dětství strávil v Ovčárech u Kolína u svého strýce faráře, vystudoval gympl, jeden semestr teologie, pak přešel na filosofickou fakultu (historie, jazyky), studia po 3 letech opustil a odjel do Itálie jako vychovatel ve šlechtické rodině (1 rok). Po návratu učil na učitelském ústavě v Praze, stal se univerzitním profesorem na UK, oženil se s dcerou spisovatelky Sofie Podlipské, Ludmilou, dcera Eva Vrchlická napsala knihuDětství a mládí s Vrchlickým. -působil v několika časopisech (Světozor, Hlas národa, Lumír) Měl mozkovou mrtvici, žil v Domažlicích, kde i zemřel. dílo:Dramata – náměty čerpal z českých dějin a ze zahraničí Drahomíra Bratři Exulanti Rabínská moudrost Hippodámie Noc na Karlštejně Eliška Krásnohorská byla básnířka, prozaička, překladatelka, libretistka dílo: libreta:ke Smetanovým operám: - Hubička; - Tajemství; - Čertova stěna; - Viola Julius Zeyer - narozen v Praze v bohaté rodině, vyučil se tesařem; vystudoval reálné gymnázium a filozofickou fakultu, kde studoval filozofii a dějiny umění;

Témata, do kterých materiál patří