Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19) Renesance ve světové a domácí literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (63,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

RENESANCE VE SVĚT. A DOMÁCÍ LIT. -renesance - z francouzského slova la renaissance = obrození, znovuzrození antiky. Antika se stala vzorem v oblasti politické, práv. i uměl. Označuje uměl. tvorbu této doby, a to především umění výtvarné (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tizian). Klade důraz na poznání a vzdělání, rozvíjí se přírodní vědy a vědy o člověku. Lidé se snaží odtrhnout od středověkého vnímání světa, kde je středem všeho Bůh. Renesační člověk je člověk všestranně nadaný. -humanismus – z lat. humanus = lidský. Vyjadřuje nový ideál ve vzdělání. Ve středověku směřovalo vzdělání k poznání boha. V humanismu směřuje k poznání člověka (v současnosti má jiný význam- lidskost) Renesance a humanismus se začínají v Evropě objevovat na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii. Italská renesance: Dante Aligieri: - pocházel z Florencie; účastnil se politického života, za svůj proticírkevní postoj byl poslán do vyhnanství a zbytek život strávil ve Veroně a Ravence - Komedie –rozsáhlá epická báseň. Boccaccio, který k ní napsal komentář, ji nazval božskou, a tak vešla do dějin jako Božská komedie. -má tři části: Peklo, Očistec, Ráj -Jsou to tři záhrobní říše, kterými putuje sám básník. Peklem a Očistcem ho provádí římský básník Vergilius –je symbol lidského vědění. Rájem ho provádí milovaná Beatrice, která je symbolem dokonalosti. Středem Dantova zájmu není líčení záhrobních říší, ale člověk, sám básník Dante. Forma: autor uplatňuje zásadu trojčlennosti: tři části, každá část má 33 zpěvů + úvod, sloky jsou tříveršové. Francesco Petrarca: otec humanismu, pocházel z Florencie, hodně cestoval byl osobním přítelem Karla IV.; psal latinsky a italsky byl znalcem antické literatury. Sonety Lauře (zpěvník) –sbírka obsahuje 366 milostných lyrických písní, které opěvují Lauru. Laura je zobrazena jako ideální žena. Byla to jeho předčasně zemřela milenka Forma básní: SONETY = znělka, lyrická báseň, má 14 veršů, 2 sloky 4-veršové, , 2 Sloky 3-veršové, pravidelný rým. Petrarca je zakladatel sonetu. Giovanni Boccaccio: - pocházel z Florencie; vystudovaný právník; zakladatel novely Dílo:Dantův životopis Komentář k Dantově Božské komedii Dekameron –obsahuje 100 novel, je to 100 příběhů, rozdělených po 10 na 10 dní. Vypráví si je na venkově společnost 7 žen a 3 mladíků, kteří utekli z Florencie před morem. Nejčastější témata: - o tom jak ženy přelstili své muže - o žertech, které si muži a ženy tropí navzájem - o milencích - o lidech kteří dosáhli svého nebo je postihli různé nehody. NOVELA –novinka, kratší prozaický útvar se zajímavým dějem a překvapivým závěrem. Boccaccio je zakladatel novely. Niccolo Machiavelli – spisovatel, politik, diplomat - ve svém díle popisuje ideální stát sjednocené Itálie Dílo:Vladař– rady panovníkům jak mají vládnout a zásada, že k udržení moci může použít všechny prostředky Francouzská renesance (15 stol.) Francois Villon: nazván jako první prokletým básníkem, protože žil bouřlivým životem. Je o něm román Navzdory básník zpívá od Loukotkové. Dílo:Malý testament ( odkaz) – je věnován jeho přátelům a loučí se s nimi i s městem. Velký testament ( závěť) – smutek nad svým promarněným životemobě sbírky ukazují francouzské balady FRANCOUZSKÁ BALADA –lyrická báseň, má čtyři sloky, první 3 delší (7 až 12 veršů), poslední sloka (poslání) je kratší (polovina veršů). Poslední verš první sloky se opakuje jako refrén v poslání a v ostatních slokách. -př. balad:Balada o tlusté Margot Balada mravoučná Balada protest Balada o zobáčku Pařížanek -citát z balady: Já u pramene jsem a žízní hynu; směji se v pláči, doufám v zoufání; horký jak oheň, zuby drkotám; mně lékem je, co jiné porodí; dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; mně při zábavě oddech není přán; ač blízko krbu, zimnici přec mám; já sílu mám a žádný prospěch z ní; malý jak červ, oděn jak prelát sám; srdečně přijat, každým odmítán. Inspiroval české autory: Jaroslav Vrchlický – 52 hořkých příhod věčného studenta Roberta Davida Voskovce a Wericha – Balada z hadru Francoa Rabelais: byl to lékař, prozaik, kritik a bývalý františkánský mnich Dílo:-Gargantua a Pantagruel – 4 dílný román o životě dvou obrů. Otec je zastánce středověkého myšlení a syn zastává renesanční postoj ( čin co ti libo ). - je to kritika církve a středověku Michel de Montaigne: filozof Dílo:Eseje ( = nějaké filozofické zamyšlení, úvaha), tři knihy úvah o lidských problémech a tvrdí, že smyslem života je lidská osobnost Španělská renesance (16 – 17stol.) Miguel de Cervantes Savedra: -román:Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha -hl. postavy: Don Quijote –chudý venkovský šlechtic, čtenář rytířských románů, který začne napodobovat rytíře a chce obnovit jejich slávu. Vyzbrojí se starým kopím, vlastnoručně si vyrobí helmici, pokřtí svého koně vznešeným jménem Rosinanta, vyvolí si paní svého srdce Dulcineu děvče ze sousední vesnice a vydá se na cesty. První cesta končí nuceným návratem domů, na dalších cestách ho provází jeho sluha Sancho Panza –je opakem D.Q. Je to selský zbrojnoš, člověk praktický, netouží po hrdinství, chce pouze zbohatnout, jejich výpravy končí zpravidla stejně zesměšněním nebo výpraskem. D. Q. je typem snílka ROMÁN = delší prozaický útvar, zahrnuje delší časové období, vystupuje v něm mnoho postav (hlavních a vedlejších). Je členěn na kapitoly, kapitoly na odstavce. Lope de Vega: autor španělského dramatu pláště a dýky -drama:Fuente Ovejuna (fuente ovechuna)=ovčí pramen -tématem vzpoura vesničanů proti feudálům Tyrso de Molina dílo:Svůdce semilský a kamenný host – hl.postava dona Juana – sukničkář - Juan zabije v souboji otce své další ženy, na jeho počet mu postaví sochu; Juan ji pozve na večeři, socha přikývne, přijde a odnese ho do pekla. Anglická renesance (16 – 17 stol) –rozvíjí se především drama William Shakespeare (1564 – 1616) -podrobnosti ze života nejsou známy, nedochoval se ani jeden rukopis jeho her, narodil se ve Stratfordu nad Avonou jako nejstarší dítě z osmi sourozenců. V 18.letech se oženil s Annou (o 8 let starší). Měli spolu tři děti. Většinu ž

Témata, do kterých materiál patří