Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






(3)Puškin - Piková dáma

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Alexandr Sergejevič Puškin-Piková dáma Doba: Romantismus umělecký směr, ale také životní postoj vznikl mezi dvěma revolucemi (1789 – Velká francouzská revoluce; 1848 – revoluce v Evropě) myšlenky Velké francouzské revoluce (volnost, rovnost, bratrství) nebyly splněny zcela – trvají války (Napoleonské); trvají policejní režimy – po celé Evropě se šíří revoluční myšlenky nastupuje kapitalismus – rozhodují peněžní vztahy lidé jsou nespokojeni, cítí se vyřazení ze společnosti, osamoceni Romantismus v literatuře: klade důraz na city a fantazie preferuje tvůrčí svobodu, je v určitém smyslu revoltou protiklad snu a skutečnosti jedinec stojí proti společnosti – pocit rozčarování, odcizenosti návrat do minulosti, současnost nevyhovuje – je tísnivá inspiračním zdrojem – středověk – Gotika obliba mimořádných, tajemných okolností všechno je obestřeno záhadou výjimečné prostředí – gotické hrady, jezera, hřbitovy, lesy protiklad krásy a ošklivosti (v ošklivosti je krása a zlo má podobu anděla) – harmonie kontrastu obdiv k divoké, nebo exotické přírodě Romantický hrdina: individualismus – je výjimečný, neschopný přizpůsobit se, nikdo mu nerozumí a proto je sám; nejčastěji vyvrženec společnosti většinou totožný s autorem – je jeho sebevyjádřením často bývá hrdinou loupežník, vrah, kat, cigán, poutník nebo námořník; původ hrdiny je obestřen záhadou touží po lásce, ale ví, že skutečnou lásku nenajde, může milovat jen nešťastné, protože miluje ideál, nebo ženu patřící jinému opovrhuje konvencemi, dostává se do sporu se společností i dobou, žije rozervaným životem – končí tragicky O autorovi básník, prozaik, dramatik je považován za zakladatele moderní ruské prózy byl úzce spojen s účastníky proticarské vzpoury vedl bohémský život kvůli tvorbě a svým názorům musel odejít do vyhnanství na jih Ruska; po sedmi letech mu byl umožněn návrat, ale až do své smrti zůstal pod policejním dozorema samotný car mu cenzuroval tvorbu zemřel na následky smrtelného zranění v souboji další díla: Kapitánská dcerka (povídka), Výstřel (povídka), Cikání (básnická poéma) Zařazení autora – romantismus ve světové literatuře konec 18. stol. – 1. pol. 19. stol. původ – román – rozsáhlé výpravné dílo, v němž obrazovost a citovost převládají nad rozumem romantic – napínavý, nevšední, dobrodružný Další autoři: K. H. Mácha – Máj,K. J. Erben – Kytice Dílo: Jedná se o novelu (s fantastickými prvky) Hl. postavy Heřman – velmi ctižádostivý, udělal by snad vše pro získání peněz na splacení dluhu Lizaveta Ivanovna – služka hraběnky, velmi mladá, naivní dívka, hodná, srdečná, pracovitá, citlivá hraběnka Anna Fedotovna – rozumná, mazaná, neustále komandující Lizavetu Děj Hraběnčin vnuk Paul Tomskij vypráví příběh své babičky, která dříve v Paříží pomocí sázky na jistou kombinaci tří karet dokázala vyhrát zpět prohrané peníze. Tento způsob jí doporučil hrabě Saint Germain. Paulův příběh slyší i Heřman, který žije pouze ze svého platu, a nemá tedy příliš peněz nazbyt. Heřman začne být posedlý touto kombinací karet, respektive hraběnčiným tajemstvím. Nakonec vymyslí plán, jak se k ní dostat. Začne psát milostné dopisy hraběnčině schovance Lizavetě, která ho nejprve ignoruje, ale poté mu začne odepisovat. Nakonec se dohodnou na tom, že se sejdou jedné noci, kdy bude hraběnka na plese. Lizaveta popíše Heřmanovi, jak se dostane do jejího pokoje. Ten se ovšem nedostaví a schová se v hraběnčině ložnici. Když se hraběnka vrátí z plesu, ulehne do svého lože, ale nemůže usnout, načež si sedne k oknu a kouká ven. Heřman vycítí příležitost a chce z hraběnky dostat její tajemství. Šokovaná stará dáma jen mlčky zírá, a tak jí Heřman pohrozí pistolí, načež se hraběnka sesune k zemi. Heřman nejprve nevěří, že zemřela, a tak nadále pokládá otázky, ale pak si uvědomí, že to hraběnka nehraje. Po tomto uvědomění odchází za Lizavetou, která mu pomůže utéct. O tři dny později, na pohřbu, se Heřmanovi zdá, že na něj mrtvá hraběnka mrkla. Doma se mu pak zjevuje duch mrtvé hraběnky, který mu prý musí prozradit své tajemství. Poradí Heřmanovi, ať vsadí na karty tři, sedm a eso. Heřman se vydá do Moskvy mezi bohaté hráče a první večer opravdu vyhrává, přičemž vsadil veškeré své úspory na trojku. Druhý večer se tento úspěch opakuje, tentokrát však se sázkou na sedmičku. Třetího večera přichází zvrat. Heřman si myslí, že vsadil na eso, což by znamenalo třetí výhru, ale ve skutečnosti vsadil na pikovou dámu. Když si to uvědomí, tak se mu zdá, že na něj piková dáma mrkla. Heřman se na základě prohry a úšklebku pikové dámy zblázní a stále si opakuje: „Trojka, sedma, eso! Trojka, sedma, dáma!“ Místo, doba děje: Rusko – 18. stol. Jazyk a styl: Srozumitelný jazyk, čtivý, lehce dostane čtenáře do prostředí tehdejší vyšší společnosti. Vzletný popis emocí. Dlouhé pasáže jsou věnovány konfliktu mezi společenskými konvencemi a tužbami srdce. Střídmý popis prostředí. Dialogy obdařeny knižními tvary slov. Kompozice: čas: chronologicky; retrospektivně např.: vyprávění o Tomského babičce – hraběnce prostor: děj se odehrává v Rusku, na blíže neurčeném místě poměry mezi tématy: gradace (Heřmanova nenasytnost je čím dál, tím větší); pointování (nakonec všechno prohraje – nejzávažnější motiv na konci); kontrast (nevinná Lizaveta x nenasytný Heřman) Jazyk: prozaický (neveršovaný), spisovný jazyk, ale objevuje se mluva karetních hráčů er forma řeč má podobu především dialogu

Témata, do kterých materiál patří