Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Seifert_Maminka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jaroslav Seifert - Maminka Druhová a žánrová charakteristika: Poezie, lyrické i lyricko-epické básně, intimní poezie Celková charakteristika: Sbírka intimní poezie je působivým vyznáním lásky k matce jako ochránkyni života a domova. Seifert se vrací do svého dětství, vzpomíná na domov a na maminku. Téma matky není v jeho tvorbě použito poprvé - je v této sbírce však ztvárněno na vysoké umělecké úrovni v kontrastu k tvorbě tehdejší doby (vládla budovatelská poezie). Postavy: Matka je vyobrazena jako prostá, hrdá, tvrdě pracující žena, která je uštvána prací a vyčerpána nelehkým životem. Na druhé straně zůstává však symbolem jistoty a lásky pro svého syna, pro svou rodinu. Chudoba je vyvážena čistotou mezilidských vztahů v rodině a pocitem bezpečí. Kromě postavy matky se objevují ve sbírce další postavy - dědeček, otec či chudí obyvatelé Žižkova - rodné čtvrti Seiferta. Děj a kompozice: Kompozice sbírky je retrospektivní - autor vzpomíná na uplynulý čas dětství a mládí. Nejvíce básní je věnováno - jak titul napovídá - mamince -U okna (vzpomínka na maminku, která byla smutná a plakala),Maminčina kytice (autor našel album, kde je fotka maminky jako nevěsty, kdy tiskne k sobě kytici růží),Maminčino zrcátko(život maminky jako by kopírovalo zrcátko, které ji vidělo mladou a šťastnou, pak udřenou a pomalu stárnoucí a osamělou),Prstýnek (Seifertovi zbyl po mamince prstýnek, který mu ji připomíná),Večerní píseň (vzpomínka na to, že maminčina veselá i smutná nálada ovlivňovala náladu v celé rodině),První dopis mamince(vzpomínka na pokusy Seiferta jako malého chlapce napsat dopis mamince k svátku),Všední den(popis náročného všedního dne maminky, který je vyplněn od rána do večera tvrdou prací), Kytice fialek(Seifert dával mamince kytičku fialek, ona se zlobila, že nešetří, ale nakonec byla velmi ráda a kytice vždy s radostí očekávala).,Ukolébavka, Beránek (autor vzpomíná na to, jak mu maminka zpívala ukolébavku a vyprávěla příběhy před usnutím) Maminku mu připomíná iKrabice na čaj(kdy drak namalovaný na krabici byl pro malého fantazií obdařeného chlapce symbolem dobrodružství a dálek).Mlýnek na kávu(jako by se vrátila rána, kdy maminka mele kávu a ta svou vůní provoní byt). Ve sbírce se objevují i básně, kde Seifert vzpomíná na tatínka (Tatínkova dýmka -tatínek klepal popel z dýmky na zem, to maminku zlobilo, když však tatínek byl nemocný - litovala ho a dýmka ležela na okně). Na strýce, který mu vyprávěl zajímavé příběhy a daroval nůž, vzpomíná v básniNůž.I dědeček má své místo ve sbírce - Seifert měl ke svému prarodiči pěkný vztah, vzpomíná na pouť, kam šel s dědečkem -Okarína.Poslední místo dědečkova odpočinku zmiňuje v básniDědečkův pohřeb. Do sbírky se promítly i vzpomínky na rodný Žižkov (Vlaky, Hra v kuličky, Nádraží). V básniCukrářský krámse ozývají tóny smutku nad malým chlapcem, který tolik toužil po všech dobrotách vystavených ve výloze cukrárny - zákusky však byly příliš drahé.Na oblíbenou učitelku vzpomíná v básni Růže pro paní učitelku. Vědomí uplynulého času a nemožnosti vrátit ho zpět silně proniká do básní Domov a Píseň. Jazyk a styl: Seifertův básnický jazyk je bohatý, zpěvný, melodický a srozumitelný zároveň. V rýmovaných verších, kde se střídají různá rýmová schémata, je velké množství krásných a pro čtenáře srozumitelných myšlenek. Jeho poezie svou krásou uspokojí a nadchne prostého i náročného čtenáře. Okolnosti vzniku díla: Sbírka byla vydána v roce 1954, tedy v době pro českou literaturu a kulturu, velmi nepozitivní. Politické události v únoru 1948 vedly k nástupu KSČ a tím i k prosazování jednotné stranické linie v celé kultuře, tedy i literatuře. V poezii byla žádána budovatelská či frézistická poezie, intimní poezie ustupuje do pozadí. Oslava budování socialismu a politických představitelů strany či svátků má absolutní prioritu. Seifert se v této - pro českou literaturu nelehké době - obrací ke vzpomínkám z dětství - tak jako více jeho generačních kolegů, kteří nechtěli a neuměli přispívat k literárnímu balastu v poezii či literatuře té doby. Literárněhistorický kontext jeden z nejvýznamnějších básníků české literatury 20. století významná je také jeho činnost publicistická a překladatelská byla mu jako jedinému českému spisovateli udělena prestižní Nobelova cena za literaturu - v roce 1984 jeho život je spojen s rodnou Prahou a Žižkovem prošel mnoha uměleckými směry - začíná proletářskou poezií, je významným představitelem českého poetismu, v konci 30. píše angažovanou poezii na obranu země, psal intimní, úvahovou i přírodní lyriku jeho politické postoje se vyvíjely v závislosti na historické situaci - vstoupil do KSČ, ale v roce 1929 z KSČ kvůli vedení KL. Gottwalda vystoupil, za doby normalizace se stal nežádoucím autorem, podepsal dokument Charta 77, jeho práce byly zakazovány - až po udělení NC v roce 1984 došlo k znovuvydávání jeho děl jeho poezie je psána srozumitelnou formou, je myšlenkově velmi bohatá, melodická, přístupná široké vrstvě čtenářů, používá zpočátku volný verš, později převládají rýmované básně

Témata, do kterých materiál patří