Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Karel Hynek Mácha, Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
7. Karel Hynek Mácha – Máj Vybrala jsem si lyricko-epickou báseň Máj od romantického spisovatele Karla Hynka Máchy. 1. zpěv – motivpřírody, 2. zpěv –marnost lidské existence/co je po smrti,3. zpěv - motivlásky k vlasti/domovu – Vilém oslovuje mraky (apostrofa), pozdravujte matku mou, matku milovanou –je pro něj těžké opustit vlast smtí Obec. Pozn. - Máj musel vydat vlastním nákladem - dílo bylo odmítnuto, velmi kritizováno – prý je málo vlastenecké - např. Erben nesouhlasil s tím, o čem Mácha psal - Mácha na to reagoval v básniAniž křičte, že vám stavbu bořím – stavba poezie - nestačí psát jen o vlastenectví - inspiroval se skutečnou událostí, kdy u Doks zavraždil Hynek svého otce a byl lámán v kole Téma a motivy Téma: vina a smrt, láska, příroda, zrada, láska k přírodě – vlastenectví, nešťastná láska,příroda, vlast, smrt Motiv: nezvratitelný osud, smutek, myšlenky smrti, schopnost obětovat se pro lásku, touha po svobodě, příroda Časoprostor Čas: není specifikovaný, máj Prostor: okolí hradu Bezděz Kompoziční výstavba - 4 zpěvy, 2 intermezza (mezi zpěv) I. zpěv – Mácha používáeufonii (libozvuk), popisuje krásu májového večera,inverze(slunce jasná, křovích stinných), rýmy, dlouhé samohlásky (lúna, vinnou, splynou),barvy(blankytné, růžové – červánky nad jezerem), anděl padlý = hřích, motiv lásky a nevěry, Jarmila se zabije skokem do jezera Jarmila sedí u Velkého jezera (dnes Máchovo), je smutná, bojí se, že milý nepřijde, přijíždí loďka a dívka se dozvídá, že milý je ve vězení za to, že zabil svého otce II. zpěv – Vilém je ve vězení, přemýšlí nad Jarmilou, promítá si svůj život – otec ho vyhnal, zavraždil svůdce své milé, řeší, na čí straně je vina a přemýšlí, zda je něco po smrti, strážný, který zaslechl jeho myšlenky se již nikdy neusmál,padající hvězda – předpovídá zánik Viléma I. intermezzo – je půlnoc, duchové se připravují na příchod nového mrtvého a chystají mu dary, začíná nový den III. zpěv – popisuje domov, dětství a mládí,oxymórony(mrtvé milenky cit), II. intermezzo – romantické prvky – paralela přírody a smrti, melancholická nálada, jeho přátelé p oněm truchlí IV. zpěv – po 7 letech, krásná příroda, ich forma – nový hrdina, vidí lebku Viléma vystavenou na pahorku, má z ní strach, jde do hospody aby zjistil, co se stalo, opakují se verše z prvního zpěvu, kontrast krásné přírody x hnusné, rozkládající se lebky, opakováníoxymóronů,ztotožnění autora a postavy, proto to opakuje, nihilismus – bez konce láska je Literární druh a žánr Druh: lyrika Žánr: lyricko-epická báseň Forma: poezie Vypravěč Er-forma, na konci ich forma – autor se ztotožňuje s dějem Postavy Vilém –strašný lesů pán, loupežník, omylem zabil svého otce, cítí se být nevinný, závěr, že po smrti ho nic nečeká, Mácha stál na straně společnosti stejně jako Vilém, se svým osudem není smířen Jarmila –svedená dívka, Viléma miluje a čeká na jeho návrat Hynek –poutník, autobiografické prvky s Máchou, zamyšlený, depresivní, s Vilémem se ztotožňuje Jazykové prostředky a jejich funkce -spisovný, složitý jazyk, poetismy, archaismy, věty zvolací (bez konce láska je!) Tropy a figury a jejich funkce Metafory (bledá tvář luny), oxymóron, básnické přívlastky, kontrasty(život/smrt),kombinace barev (růžové nebe),metonymie (hrdliččin zval ku lásce hlas),inverze (jak holoubátko sněhobílé – obrácení má být sněhobílé poupátko),gradace(blíže a blíže),kakofonie, eufonie, epizeuxis(opakování slova krátce za sebou),apostrofa (Hynku, Viléme, Jarmilo! ach zemi krásnou, zemi milovanou), přirovnání(co slzy lásky) - je jich zde hodně, ale přirozeně do máje zapadají, nejsou nucené Kontext autorovy doby Karel Hynek Mácha (1810-1836) - byl český básník a prozaik, zakladatel moderní české poezie, představitel romantismu - typický romantik, byl velmi výstřední, budil rozruch - umřel mladý – 26 let - hrál v Kajetánském divadle - partnerkou, snoubenkou a matkou syna byla Eleonora Šomková –Lori - charakter jejich vztahu nastiňuje jeho intimní deník, dělal jí žárlivé scény - přátelil se s Josefem Kajetánem Tylem -tvorba je charakteristickáautobiografickými prvky - z počátku psal německy, od 1830 česky - rád cestoval –Večer na Bezdězu,- povídka - jeho inspirací byly jeho lásky –Márinka -Cikáni – symbol svobody, soužití s přírodou, nespoutanost, láska -Kat – román, plánoval, že to bude jeho životní dílo, ale nedokončil Literární a obecně kulturní kontext dělí se na 4 etapy: 1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st. − 1805, J. Dobrovský - převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury 2. fáze: 1806−1830, J. Jungmann, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, V. K. Klicpera, J. N. Štěpánek, F. L.Čelakovský - doba napoleonských válek, vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830−1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus 4. fáze: 1848 − 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová - demokratická orientace literatury, směřování k realismu Karel Jaromír Erben (1811–1870) - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář (navázal na Čelakovského) - narodil se 7. 11. 1811 v Miletíně (v Podkrkonoší) do řemeslnické a písmácké rodiny - studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracoval - znal se i s Karlem Hynkem Máchou - redigoval Pražské noviny (1848−1849) a v roce 1851 se stal archivářem Prahy - oženil se s Barborou Mečířovou a v letech 1844 a 1846 se mu narodily dcery Blažena a Ladislava - těžkou ránu znamenalo pro Erbena úmrtí jeho manželky 20. srpna 1857. O rok později se rozhodl, že se znovu ožení. Svatbu slavil uprostřed února 1859 se čtyřiadvacetiletou Žofií Mastnou, dcerou kupce z Lomnice n. Popelkou. -ztráta dětí - vydával díla staré české literatury, např. Sebrané spisy české od Mistra Jana Husa, vydával i překlady starých děl ruské literatury – Nestorův letopis ruský, Slovo o pluku Igorově - byl známý tím, že hrdino

Témata, do kterých materiál patří