Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


antigona

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sofokles: Antigona. ARTUR, Praha 2009 Rozbor textu: Literární druh: Drama Literární žánr: Tragédie Typ vypravěče: Dialog a monolog – střídání více ich-forem. Čas a místo děje:př. n. l.). Jazyk a styl: Dílo je psáno ve verších, většinou jde o dialogy a monology. Objevují se zde znaky antické tragédie – čerpá z mytologie, hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí, platí jednota času, místa a děje. Časté používání archaismů, personifikace a metonymie (mrak čelo jí pokrývá). Kompozice:Katastrofa – Král doplácí za své činy smrtí svých blízkých Hlavní myšlenka: Rozdíl mezi věčnými morálními příkazy a proměnlivými příkazy vládců, přiznání chyby, osudovost – vše je v rukou bohů a svůj osud nemůžeme změnit a nezávislost věku na moudrosti (to, že je někdo starší, neznamená, že je moudřejší). Postavy: Antigona a Ismena, dcery thébského krále Oidipa a královny Iokasty, mají dva bratry Etoakla a Polyneika. Ti se zavraždili v souboji o trůn. Etoaklovi spojenci byli z Théb, zatímco Polyneikos hledal spojence v cizině a přivedl do Théb cizí vojska, proto král Kreon zakázal Polyneika pohřbít. Antigona je přesvědčena, že je to nelidský příkaz a odmítne jej respektovat. Antigona je při pohřbívání Polyneika chycena a předvedena před krále Kreonta a tvrdí mu, že ani král nemůže zasahovat do božích zákonů, které jsou věčné. Kreon se roznítí a nechá ji za živa pohřbít v kamenné hrobce. Když se královo rozhodnutí dozví jeho syn Haimon, který je zároveň snoubencem Antigony, pokouší se mu ho rozmluvit. Bohužel marně. Antigona je odvedena do hrobky, kde se ze žalu oběsí. Ke králi přichází věštec Teiresias, který králi prorokuje zlý osud a žádá jej, aby odvolal svůj krutý trest. Kreon chce osvobodit Antigonu a pohřbít Polyneika. Při příchodu do hrobky, zjistí, že je Antigona oběšena. Haimon si vrazí do prsou meč a Kreontova žena Eurydike ze žalu nad synovou smrtí spáchá sebevraždu. Kreont ova odplata za činy je samota. Citace: (str. 44) Děj knihy se mi velice líbil, především Antigonina odvážnost. Dílo se mi v některých částech hůře četlo kvůli archaismům. Doporučila bych hlavně těm, kteří se zajímají o antické Řecko.

Témata, do kterých materiál patří