Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bídníci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

IX-7Bídníci (Les Miserables) Vydáno:1862 O díle: Bídníci – jedno z vrcholných děl Kniha vyvolala velký ohlas, hned po vydání. Nejen pozitivní- Hugo se zde zastává zločince, zloděje a galejníka. Policejní úředník je horší nežli trestanec. Autor zde se nespokojuje s popisem zločinu, ale hledá jeho příčiny, a nachází je v pokrytecké společnosti, která odsoudí chudáka, co ukradl bochník chleba, aby jeho děti nezemřely hlady. Obsah:Jean Valjean byl odsouzen na galeje na asi dva roky, když ukradl pecen chleba aby nakrmil své děti. Pro opakované pokusy o útěk zde ale zůstane 19 let, a nyní je propuštěn. Cestou se setkává s neochotou, neboť každý hned vidí, že je to bývalý trestanec. Kněz Myriel, přijme ho, J.V. ukradne stříbrné svícne- zvyk z galejí, biskup odpouští a nechá mu je.J.V zpytuje svědomí- bude lepší Městečko- obliba- starosta , jméno pan Fauchelevent- potkává Fantinu, ta umírá, slib postarat se o dítě, JAVERT – policajt z galejí, poznává ho, chce zatknout, J.V. utíká pro dítě k Thénardierovým, list- odvádí Cosetku, spolu do Paříže- Gorbeauův barák, malá světnice žijí zde několik let, J.V. jako otec, přistěhují se sem Térnaridierovi, musí pryč, Javert stále pátrá do kláštěra, opět musí pryč- pohřeb, útěk z hrobu, Dům se zahradou, Cosetta dospívá, potkává Maria- chudý student, V.J. se to nelíbí- cosetta už neí malá, má rada někoho jiného, opět Javert- honička Paříží r. 1831/32- nepokoje- začátek revoluce nový dům, v ulicích se staví barikády, 5. červenec, Marius i J.V. jdou do boje, zajatec Javert- J.V. dává milost, postřelený Marius- J.V. ho odnáší, útěk Pařížskou stokou- kanálem, tam je ale Javert, zatýká ho ale povolení dovézt raněného Maria domů, poté ještě zajet domů, když výjde zpátky- Javert tam není- deprese,sebevražda Marius se uzdraví, zasnoubení, po svatbě zjištění minulosti J.V.- zakáže Cosetě se s ním stýkat, Thénardier omylem prozradí že Maria nezachránil on, jak tvrdil, ale J.V. Odpouští mu, jedou za ním s Cosetou, ten však již umírá. Postavení autora: jako vypravěč Kompozice:Román je rozdělen do pěti částí, každá část rozdělená do knih a každá kniha se dále dělí na kapitoly. Celkem má román okolo 1200 stran. Téma:V románu nalezneme řadu úvah na téma společnost, náboženství, etika a politika, tyto úvahy jsou často odbočením od děje. Význam knihy spočívá v boji s předsudky a ukázáním nespravedlnosti společenského řádu. Snaha k tendenčnímu pojetí, které v té době bylo velmi populární a které směřuje jasně proti společenským zvyklostem a tradicím. Kniha zároveň vykresluje důležité historické momenty Francie 19.st jako je bitva u Waterloo (1815) nebo povstání v Paříži (1830) Prostředí: Francie, nejvíce Paříž okolo r. 1830 Děj:několik dějových linií, plus některé kapitoly jsou úplnou odbočkou od děje (např. pipos bitvy u Waterloo)Děj knihy jasně kritizuje francouzskou společnost 19. století, v čemž je možno vidět prvky nastupujícího realismu a naturalismu. Styl:umělecký (vyprávění, charakteristika, ..) i „vědecký“ – autor hodně používározsáhlých popisů: pařížské podzemí, revoluce, bitva u Waterloo,… Jazykové prostředky:metafory, metonymie, v díle se vyskytuje spousta francouzských a latinských slov či citátů Jazyk: spisovné + zlodějský argot: čék-člověk, Jeich tam (je jich tam), mlsný- strážník, tulipáni- policisté, keb- pes, … Hlavní postava:Jean Valjean (bývalý trestanec, svou špatnou pověst si nese celým životem, ačkoliv svým chováním a svými činy by se mu nevyrovnal i sebelepší měšťan. Vše co má, obětuje pro štěstí své nevlastní dcery Cosetty). Další postavy:Cosetta, Javert, Thénardierovi, Marius Pontmercy, … Ukázka: "Slyšel jsem vše. O tom, co jste pravila, nevěděl jsem ničeho. Věřím, že jest to pravda, a cítím, že jest to pravda. Nevěděl jsem ani, že jste opustila moji továrnu. Proč pak jste nepřišla ke mně? Nuže, poslyšte: zaplatím vaše dluhy, pošlu pro vaše dítě anebo vy sama si pro ně zajedete. Budete žíti zde, v Paříži, kde se vám zlíbí. Postarám s o vaše dítě i o vás. Nechcete-li, nemusíte již pracovati. Dám vám peněz, kolik budete mít za potřebí…“ (kniha II.) Zejména Thénaridier byl odporný v celém svém vzezření. Na některé lidi třeba jenom pohlédnout, a nedůvěra ihned v nás vzklíčí; tušíme, že se v nich skrývá cosi padoušského. Ohlížejí se v úzkostlivé nejistotě a hledí před sebe hrozivě. Tají se v nich cosi neznámého. Nemůžeme ručiti ani za to, co učinili, ani za to, co teprve učiní. Avšak temný jejich pohled je prozrazuje. Stačí zaslechnouti jen jediné jejich slovo, stačí postihnouti jen jediný jejich posunek a juž tušíme temné a děsné záhady v jejich minulosti a hrozné tajemství v jejich budoucnosti.

Témata, do kterých materiál patří