Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Buřiči, Petr Bezruč

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ot. č. 18a : Generace buřičů. Petr Bezruč. Charakteristika v 90. letech revoltující umělci, protispolečenští buřiči politická angažovanost v protirakouském hnutí /Omladina/ někteří ve vazbě anarchismus se základy socialistického učení /absolutní svoboda/ stejný věk a názory popis : F. Gellner – vědomě šokuje měšťáka F. Šrámek – antimilitaristické verše V. Dyk – satira a kritika měšťácké společnosti J. Hašek, K. Toman – stávají se bohémy, tuláky S.K. Neumann – elitářské postavení, protikřesťanský satanismus po r. 1905 jde každý svou cestou popis : V. Dyk – vlastenecká a politická poezie K. Toman – příklon k rodné zemi, tradicím S.K. Neumann – socialistická komunistická poezie J. Hašek – nachází trvalejší jistoty v absurdním gestu Švejka P. Bezruč – neusmířil se, skončil v trpké rezignaci F. Gellner – nedožil se postbuřičství Viktor Dyk /1877-1931/ vězněn za I. sv. v. konzervativní poslanec a senátor národních demokratů pocity skepse, svár rozumu s citem, vůle s neschopností k činu A porta inferi /=U bran věčnosti//básn. sbírka/ název podle latinského žalmu zpívaného při pohřbu subjektivní lyrika nespokojuje se s klidem, chce bojovat za svůj názor touží po vášnivé nespoutané lásce a úspěšné tvorbě nevadí mu výsměch čitelné, srozumitelné, průhledné verše cílevědomé, vyhraněný postoj rým pravidelný, střídavý anafory Síla života /básn. sb./ Marnosti /básn. sb./ národní lyrika národ je schopen určitého činu ve vypjatých chvílích, ale na druhé straně je loajální vůči rakouské vládě desiluze = rozčarování, nenaplnění představy Milá sedmi loupežníků /lyrická balada/ dívka žijící s loupežníky přivádí jednoho po druhém na šibenici, protože se mstí za úkladnou vraždu svého přítele znaky klasické balady – rychlý děj, dramatický spád, jednočlenné věty, dialogy, pravidelný rytmus, rým Satiry a sarkazmy /satir. sb./ Pohádky z naší vesnice /satir. sb./ b. Smutná píseň vesnického šprýmaře : „ani dobří, ani zlí, ani svoji, ani cizí, ani živí, ani mrtví, tak něco uprostřed“ sbírky z I. sv. v. : Lehké i těžké kroky Anebo Okno vlastenecká národní lyrika vyslovuje úzkost, zda český národ obstojí ve své zkoušce b. Země mluví – „Opustíš-li mne, nezahynu.“ „Opustíš-li mne, zahyneš.“ próza : Krysař /povídka/ zpracovaná německá pověst o krysaři z Hammeln deratizátor vlastní kouzelnou píšťalku, na kterou když zapíská, tak krysy naskáčou do řeky, přes kterou vede most do Sedmihradska krysař se zamiluje do Agnes, která chodí s Kristianem krysař má chuť zničit město za výsměch vůči němu, ale kvůli Agnes ne Agnes ho zpraví o své graviditě s Kristianem, načež omdlí a krysař jde hledat pomoc Agnes chce utéct do Sedmihradska, krysař ji nemůže nalézt, a proto začne pískat lidé začnou skákat do řeky jako krysy teprve rybář Jörgen přichází s nalezeným dítětem druhý den k propasti, aby s ním vstoupil do Sedmihradska symbolický závěr – ironie – přežije idiot a dítě Jörgen představuje protispolečenského buřiče proměněného v usmířeného člověka drama : Revoluční trilogie projev úcty, sarkastický, k poražené aristokracii z VFR 3 – Ranní ropucha, Figaro, Poražení Zmoudření Dona Quijota /tagédie/ rytíř symbolizuje touhu po ušlechtilosti a kráse – smíření se ztrátou iluzí Karel Toman /1877-1946/ vl. jménem : Antonín Bernášek nedokončil práva, procestoval Evropu Pohádky krve /básn. sb./ symbolismus, dekadence oslava svobodných smyslů osobní zážitek zklamané lásky a milostného neuspokojení vyusťuje v protispolečenské gesto Torzo života /básn. sb./ vyzrálá lyrika obnovení důvěrného vztahu k životu, i když přináší bolest a zradu sebevědomí, sebejistota, erotika, anarchie prototyp ženy, která získává svobodu pro svou lásku proti konvencím při ponížení okamžitě pohrdá člověkem Melancholická pouť /básn. sb./ pocit společenského vyděděnce, přesvědčení, že revolta je neplodná motivy tuláctví, zážitky Sluneční hodiny /básn. sb./ b. Tuláci vyslovuje symbol dobového společenského typu tuláky připodobňuje metaforicky ke světcům, poutníkům i buřičům mnohdy jsou odkázáni na druhé, nemají nouzi o lásku ukazuje sepjetí tuláků s přírodou, všímá si detailů Verše rodinné a jiné očekávání společenských proměn Měsíce /básn. sb./ r. 1919 vrací se k rodné zemi 12 básní s názvy podle měsíců rovina reálná a symbolická líčení nálady v krajině oproti národním a lidovým hodnotám, ukazuje sepjetí člověka s lidmi, určitou naději Stoletý kalendář částečně se zabývá sociální problematikou, zmiňuje Lenina jako obraz lidového mýtu poslední spravedlnosti v b. Vlastní podobizna charakterizuje svoji tvorbu, že se nechal inspirovat předchozími básníky, že je vyvolen mluvit za ostatní b. Štědrý den – vyznání lásky k domovu, nejvíce ji postrádá v cizině b. Lenin má odpor proti improvizaci /jako Neruda a Sládek/ hutnost výrazu, spojení tradiční a moderní poetiky Fráňa Šrámek /1877-1952/ impresionismus, vitalistická oslava smyslů za b. Píšou mi psaní se dostal do vězení působil na různých frontách v první světové v., žil samotářsky v Praze a rodné Sobotce, redaktor anarchistického časopisu Práce 1. sbírka – Rozlítostněný ženami /básn. sb./ erotická dekadentní lyrika dospívání ml. muže Života bído, přec tě mám rád /básn. sb./ antimilitaristické, anarchistické, ironické, prvky dekadence objevuje se zde vitální vztah k životu – žít naplno vědomí o neuskutečnitelnosti krásných životních ideálů b. Ada, Minka, Marta touha po kráse, lásce jsou to prostitutky, chybí jim citovost spíše utrpení proti pokrytecké společnosti synekdochy b. Naše svatební ukazuje rozkoš fyzického styku volný, svobodný člověk Modrý a rudý /básn. sb./ b. Zas mne držíš kolem krku vojnu připodobňuje k milence, která ho svazuje ironický nadhled ostatní nepřemýšlí, proč musí plnit rozkazy b. Raport /= vojenské hlášení/ vojákovi je líto koně, kterého spatřil ve snu, jak s ním umírá myšlenka – válka ničí nevinné naturalistické líčení smrti koně b. Píšou mi psaní jako píseň, jednoduchý rým, verš modrý rezervista /=záložní voják/ x rudý anarchista Splav /básn. sb./ nespoutané mládí, příklon k vitalismu oslava smyslov

Témata, do kterých materiál patří