Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ceska poezie mezi dvema valkami

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Česká poezie mezi dvěma válkami (proletářská poezie, Devětsil, mezigenerace) Česká poezie 1.poloviny 20.století V poválečném období se v české poezi projevuje několik směrů starších (civilizmus, vitalismus) a vnějších (proletářská poezie, poetismus, surrealismus) Představitelé, básníci tohoto období: Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl Básníci mezigenerace (vstup ve 30.letech): František Halas, Vladimír Holan, František Hrubín, Jiří Orten LZO PROLETÁŘSKÁ POEZIE Vzniká na počátku 20.let reaguje na konec 1.sv.války. Raduje se, ale i vyjadřuje nenávist k válce. Určena k recitaci. Jiří Wolkr vydává stať ´Proletářské umění´ 1922 – má charakter manifestu a mezi básníky proletářského umění patří Hořejší, Hora, Stanislav, Kostka Neumann. V roce 1920 vzniká avantgardní sdružení devět sil do kterého původně patřili básníci proletářského proudu (Hořejší, Vančura, Voskovec, Werich) pal poetisté, výtvarníci, divadelníci (Werich, Vančura). V roce 1922 vzniká programový sborník devětsilu a brněnská skupina Devětsil, která vydává časopis pásmo a začíná vydávat ReD (Revue Devětsilu), vůdčí osobností ReDu se stal Karel Taige – teoretik umění a literatury. Znaky proletářské poezie: poezie má sloužit nějaké myšlence témata braly básníci z proletářského prostředí (sociální angažovanost) uplatňují princip kolektivismu původně hlavní mylšenkou je touha po spatření, touha po harmonii a soucit se sociálně starými Jiří Wolker tvůrce sociální balady básník psal pod vlivem sociálního cítění umírá velmi mladý ( ve 24 letech na tuberkulózu) Narodil se v Prostějově, po gymnáziu jde studovat do Prahy práva. Navštěvuje přednášky Šaldy. Léči se ve vysokých tatrách, matka si ho nechá přenést na vánoce domů, kde ve 24 letech umírá. Dílo:Svatý kopeček – báseň, stala se součástísbírky Host do domu– typická sbírka o křesťansky lidovém soucitu s trpícími a chudými lidmi (vyjadřuje lásku k celému světu), touha po harmonii. Najdeme zde lyrizaci všedního dne = píše o všedních věcech kolem nás a hledá v nich poezii (Poštovní schránka) 2.sbírka Těžká hodina – soucit vystřídala vzpoura, jde o přechod mezi mladíkem Wolkrem a mužem Wolkrem. Vyjadřuje své názory. Najdeme zdesociální baladyo Očích Topičových, čibalada O nenarozeném dítěti– dva milenci, velmi chudí, musí jít na potrat,báseň Umírající – vyznání Wolkera těsně před smrtí Josef Hora novinář, překladatel z ruštiny sbírka Pracující den – zamyšlení nad osudy horníků a naděje, že se budou mít lépe Jindřich Hořejší představitel proletářské poezie POETISMUS avantgardní směr, který se projevil v české próze Volně navazuje na proletářské umění. S jeho pojmem se setkáváme poprvé v předmluvách k 2.sbírkám Jaroslava Seiferta (město v slzách, samá láska) jednu napsal Vladislav Vančura a druhou Karel Taige. Karel Taige v roce 1922 píše stať ´Nové umění proletářské´ - je považováno za první signál, že se rodí nový směr, kde překládá Taige svou představu sociálního umění 1924 Karel Teige (literární teoretik) píše stať Poetismus ve které vykládá novou koncepci Časopis ReD se věnuje poetismu a Pásmo = literární tribuna poetismu Charakteristika: Poetismus představuje vzácnou a originální vazbu domácí a modernistické tradice (symbolismus, expresionismus) a evropské avangardní směry. Poetismus chtěl překonat tzv. Odcizení člověka vůči světu. Poetismus je definován jako ´modus vivendi´ = způsob života, nebo – li umění žít a užívat všeho toho co nám život přináší. Žít tvůrčím plnohodnotným životem, ´užit všecky krásy světa´, využít všech schopností. Poetisté prohlašovali člověka jako naprosto svobodnou osobu (osobnost). Vytvořili tzv. ´otevřený systém básně´, princip asociace. Znali metodu pásma díky Čapkovým překladům. Poetismus odráží šťastné, ale ne dlouhé období. Manifesty: díla: sbírka Vítězslava Nezvala –Papošek na motocyklu, sbírka Vítězslava Nezvala –Pantonima Přínos Poetismus spočíval v intenzivní smyslové, emocionální, imaginativní složky, umění požaduje tzv. Čístě umění (bez politiky). Jeho negativum je přeceněná estetická funkce. SURREALISMUS U NÁS Roku 1934 vzniká surrealistická skupina, která vydává surrealistický sborník Zakladatelé: Biebel, Teige, Nezval, Makovský ... V roce 1938 Nezval skupinu rozpouští bez vědomí Teigeho, kvůli politice. Teige zakládá vlastní skupinu ´surrealismus proti proudu´ Konstantin Biebel do svého díla vložil tragickou zkušenost z 1.sv.války (narukoval v 18) útrapy na něm zanechaly následky ve formě depresí vystudoval medicínu (nikdy se tím neživil) komunista, zůstal jím stále až do sebevraždy proletář (věrný hlas, zloděj z Bagdádu, slon) poetismus (zlatými řetězy plus euforie = libozvučno, S lodí již dováží čaj a kávu, zážitky z cesty na Ceylon, Sumatru a Jávu) Nový Ikaros – pásmo – polytématická báseň, plná asociací, psaná volným veršem surrealistické sbírky (Nebe, peklo ráj) po roce 1945 vydává své básně z let 40. až 50. ve sborníku Bez obav Jaroslav Seifert básnik melodického verše jediný český nositel nobelovy ceny za literaturu Začal se věovat novinářství a literatuře, píše do Práva lidu, redaktor Bněnské rovnosti. Byl zakládajícím členem Devětsilu a spolu redigoval časopis ReD. Překládal z francouzštiny, ruštiny a starých literatur. Vstoupil do KSČ, avšak v roce 1929 se rozešel s jejím novým vedením a byl ze strany vyloučen. Od roku 1950 se věnoval výhradně literární práci. V 60.letech se angažoval v Pražském jaru, a proto po nástupu husákovského vedení nemohl plně realizovat své tvůrčí záměry. Jeho díla vycházela jen zřídka a v nízkých nákladech, ocitl se v pomezí disentu (disent – odpor proti komunistickému režimu, který probíhá tajně). Oficiálně byla uznávána pouze ta linie jeho tvorby, která navazovala na tradici nezvalovsko – wolkrovskou a na poezii lidovou a dětskou. Za celoživotní literární dílo byla Seifertovi předána Nobelova cena za literaturu. Proletářská poezie Jaroslav Seifert prošel snad všemi proudy meziválečné poezie (kromě surrealismu). Do literatury vstoupil s proude

Témata, do kterých materiál patří